Musím sa zúčastniť mediácie?

Toto je častá otázka pri debate o využití mediácie pri riešení sporu alebo konfliktu. Ľudová múdrosť hovorí, že “MUSíM je veľký pán, ale NEMUSíM ešte vačší … “. Čo je ešte väčší pán ako MUSíM aj ako NEMUSíM?  mediácia, mediátor, zvládanie konfliktov

Už asi vieme, čo je mediácia, kde sa vzala, ako mediácia prebieha, aj či je pre každého, aj kde prebieha , aj čo je jej výsledkom …. Už asi vieme, že mediácia je cesta, ktorá sa prejde krokmi – ja vás nimi prevediem. Prvým krokom na tejto ceste je oslovenie mediátora, prvé konzultačné stretnutie, posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu, kontaktovanie druhej strany a dohodnutie prvého mediačného stretnutia. A práve pri kontaktovaní druhej strany často padá otázka : mediácia, mediátor

“Musím sa mediácie zúčastniť ?”

Mám s niekým spor alebo konflikt, s ktorým si už neviem sám alebo aj s druhom stranou poradiť. Nedarí sa nám ho riešiť, naopak konflikt graduje. Nájdem si svojho mediátora, oslovím ho a dohodnem si s ním prvú konzultáciu (osobne, telefonicky). S mediátorom si prejdem podstatu sporu aj moje doterajšie kroky k riešeniu. Mediátor posúdi, či je spor vhodný na mediáciu a či má záujem mediáciu viesť. Mediácia je na Slovensku dobrovoľný proces pre všetkých jej účastníkov. Mediátorovi dáte kontakt na druhú stranu a on sa pokúsi dohodnúť vaše spoločné mediačné stretnuie. Toto doporučujem urobiť aj v prípade, ak vám druhá strana povedala, že o mediáciu nemá záujem. Je úlohou mediátora druhú stranu osloviť a získať jej súhlas s mediáciou. Mediáciu je možné začať až po vyslovení súhlasu strán sporu s mediáciou.

Na Slovensku je mediácia dobrovoľná – nikto vám ju dnes nemôže prikázať. Ak to sudca pri súdnom riešení sporu považuje za účelné a umožňujú to okolnosti prejedávanej veci, môže súd účastníkov konania vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

mediacia, mediator, Čo je silnejšie ako MUSÍM ?

CHCEM – je silnejšie, ide zvnútra.

MUSÍM ide zvonku.

Určite to poznáte … Musím pracovať je iné ako chcem pracovať, musím sa vydať/oženiť je iné ako chcem sa vydať/oženiť, musím variť je iné ako chcem variť, musím ísť venčiť psa je iné ako chcem ísť venčiť psa, musím cvičiť je iné ako chcem cvičiť, musím ísť svokre na návštevu je iné ako keď chcem ísť svokre na návštevu, musím študovať je iné ako chcem študovať … Chcieť riešiť svoj spor mediáciou je viac ako musieť … Oceniť, že niekoho spor so mnou trápi natoľko, že urobil prvý krok k jeho riešeniu.

V niektorých krajinách je rodinná mediáciá povinná pred súdnym rozvodovým konaním napr. Veľká Británia, Taliansko.

V  Čechách zákon o mediácii platný od roku 2012 umožňuje súdom nariadiť tzv. Prvé stretnutie s mediátorom – stretnutie informatívneho charakteru, ako ponuka príležitosti riešenia sporu dohodou, nie čakať nanepredvídateľné súdne rozhodnutie. Samotný vstup do mediácie je aj v Čechách dobrovoľný. V ČR majú mediátorov zapísaných do registra na ministerstve spravodlivosti, ktorí splňajú požiadavky kladané zákonom a zložili štátnu skúšku z mediácie. Iba týmto mediátorom môže súd nariadiť Prvé stretnutie s mediátorom. V ČR majú aj “nezapísaných mediátorov”, ktorí štátnu skúšku z mediácie nemajú, majú živnostenské oprávnenie k poskytovaniu poradenstva a označili sa za mediátora. Je plne na rozhodnutí strán, akého mediátora si v Čechách dobrovoľne vyberú.

Na Slovensku môžu mediáciu vykonávať IBA mediátori zapísaní v registri mediátorov Ministerstva spravodlistosti SR  – je verejnosti prístupný, je možné zadať filter či hľadám aktívnych mediátorov alebo vyčiarknutých mediátorov.  Každý mediátor to má v registri uvedené v kolonke Stav zápisu – aktívny. Viď môj zápis >>> mediacia, mediator

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je moja elektronická kniha o mediácii ZDARMA. Nazvala som ho “Na kávičke s Mediáciou alebo Top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ? Ebook je zdarma pre vás TU alebo klikom na obrázok e-knižky  >>>

Mediácia hľadá riešenie – nie vinníka! Mediácia je víťazstvo bez porazených, je to víťazstvo bez prehry!

A čo ak druhá strana odmieta účasť na mediácii, čo ak nemá záujem riešiť spor mediáciou? Áno, stáva sa to. Čo trápi jedného – nemusí trápiť druhého. Čo jeden vníma ako konflikt – druhý ho tak vnímať nemusí. Aj v mojej praxi sa to stáva, a preto som hľadala spôsob, metódu ako pomôcť človeku, ktorého konflikt trápi a mal záujem ho riešiť mediáciou, no druhá strana to opakovane odmieta. Takú metódu som našla – je ňou koučing. Z mojej dlhoročnej manažérskej praxe som dôverne poznala koučing, ktorý bol v mojej práci orientovaný na výkon, na obchod, bol to bussines koučing. Cítila som, že koučing dokáže ísť hlbšie, ďalej, pomôcť človeku viac – preto som sa v roku 2017 rozhodla zdokonaliť sa v koučingu, v životnom koučingu, v koučingu orientovanom na riešenie.  Absolvovala som unikátny 4-mesačný výcvik kresťanského koučingu, a dnes už rada touto metódou pomáham jednotlivcom nielen v ich konfliktoch.

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danovaAk chcete mať poruke základné informácie o konfliktoch, tu sa píšem moja knižka o nich s názvom “Kľúč od konfliktu”.  V knižke využívam symboliku zámok a kľúč v názve, v grafike aj v logike. Do knižky som prehľadne vložila základné poznatky z teórie konfliktov (v symbolike konflikt predstavuje zámok) a hlavne zo spôsobov riešenia (v symbolike riešenie predstavuje kľúč). Na to, aby som dvere otvorila potrebujem použiť správny kľúč – nie poznať do detailov každú súčiastku zámku, jej zloženie  a fyzikálne zákony mechanizmu zámku. Aký kľúč použijeme je v našich rukách – zloženie zámku nie.

Knižka má 9 kapitol, viac ako 99 strán, každá kapitola má peknú myšlienku, príbeh, jadro témy aj tipy na domácu úlohu. 

Zaujal vás článok ? Chcete vedieť medzi prvými, keď napíšem ďalší ? Rada vám dám vedieť na váš email. 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>