Ako prebieha mediácia?

Keď už vieme čo je mediácia, kto je mediátor aj kde ho nájdeme, aj či je mediácia pre nás vhodná… je čas oboznámiť sa s tým,  ako mediácia prebieha.  

Mediácia je štruktúrovaný postup, pri ktorom sa dve alebo viacero strán sporu dobrovoľne pokúšajú dosiahnuť dohodu o riešení svojho sporu za pomoci tretej strany t.j. mediátora.

Mediácia je cesta, ktorá sa prejde krokmi – ja vás nimi prevediem. Aj v tomto článku, a keď budete chcieť aj v reálnom živote.

Mediácia ako cesta sa skladá z týchto základných krokov :

1.Predmediačný krok – oslovenie mediátora, prvé konzultačné stretnutie, posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu, mediácia,mediatorkontaktovanie druhej strany, dohodnutie prvého mediačného stretnutia.

Mám s niekým spor alebo konflikt, s ktorým si neviem sám alebo aj s druhom stranou poradiť. Nedarí sa nám ho riešiť, naopak problém graduje. Nájdem si svojho mediátora, oslovím ho a dohodnem si s ním prvú konzultáciu (osobne, telefonicky). S mediátorom si prejdem podstatu sporu aj moje doterajšie kroky k riešeniu. Mediátor posúdi, či je spor vhodný na mediáciu a či má záujem mediáciu viesť. Mediácia je dobrovoľný proces – dobrovoľnosť aj pre mediátora. Ak váš prípad nevezme jeden, obrátite sa na druhého mediátora. Mediátorovi dáte kontakt na druhú stranu a on sa pokúsi dohodnúť vaše spoločné mediačné stretnuie. Toto doporučujem urobiť aj v prípade, ak vám druhá strana povedala že o mediáciu nemá záujem. Je úlohou mediátora druhú stranu osloviť a získať jej súhlas s mediáciou. Mediáciu je možné začať až po vyslovení súhlasu strán sporu s mediáciou. Toto je podstata predmediačného kroku – dohodnutie dňa, hodiny a miesta konania prvého mediačného stretnutia. Koná sa na neutrálnej pôde – obvykle v mediačnej kancelárii.

2. Mediačné stretnutie – môže byť spoločné alebo oddelené. Obvyklé aj mnou odporúčané sú spoločné stretnutia zúčastnených strán sporu a mediátora.  Oddelené stretnutie (jedna strana a mediátor, druhá strana a mediátor) sa využíva výnimočne.  Najčastejším miestom konania mediácie je mediačná kancelária. Mediačné stretnutie trvá cca 1 hodinu, môžu sa dohodnúť aj na dlhšom. Počet mediačných stretnutí na jednu mediáciu je cca 2-3, podľa náročnosti sporu aj účastníkov. Mediačné stretnutie má 6 krokov : 

riešenie konfliktov, spotrebiteľské spory

1. Úvod – dohodnutie pravidiel mediácie, časovej aj finančnej náročnosti. Mediácia sa začína spísaním Dohody o riešení sporu mediáciou.

2. Rekonštrukcia sporu – každá strana má svoj rovnako dlhý “neprerušovaný čas” na objasnenie svojho pohľadu na spor

3. Definovanie sporu – pomenovanie podstaty sporu. Ak je konfliktov viac, určiť poradie ich riešenia.

4. Tvorba možností riešenia konflitku – navrhovanie riešení a vyjednávanie strán za pomoci mediátora

5 . Napísanie dohody –  hľadanie najpresnejšej formulácie dohody, jej  odsúhlasenie, napísanie a podpísanie

6.  Záver –  poďakovanie, podpora k plneniu dohody, ponuka kontrolného stretnutia

Sú možné 3 základné závery mediáčného stretnutia  = dohoda alebo čiastočná dohoda alebo žiadna dohoda. 

Nech je priebeh a ukončenie mediačného stretnutia akokoľvek náročný – vždy končí pozitívne, lebo posunulo poznanie pohľadov na konflikt, posunulo v tvorbe návrhov riešení, posunulo vo vedomí záujmu riešiť konflikt. Možno celý konflikt nevyriešilo, ale určite posunulo.

3. Pomediačný krok – mediátor môže kontaktovať strany sporu istý čas po ukončení mediácie (napr. po 2-3 mesiacoch) so záujmom o priebežné plnenie mediačnej dohody. Ak sa plnenie nekoná alebo nie v plnom rozsahu dohody, môže mediátor stranám navrhnúť kontrolné stretnutie. Je možné , aby sa na ňom dohodli už v Dohode o ukončení mediácie.

Za výsledok mediácie zodpovedajú účastníci konfliktu, mediátor zodpovedá za proces.

Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka !

mediacia mediatorTak, už sme v mediácii a zvládaní konfliktov opäť múdrejší. Ak chcete mať základné informácie o mediácii pokope a poruke, stiahnite si moja e-kniha ZDARMA o mediácii s názvom “Na kávičke s Mediáciou”. Na kávičku som pozvala pani Mediáciu, aby nám zodpovedala na vašich 7 top otázok o nej. Na kávičku ste pozvaní, pridajte sa ! Moja e-knižka pre Vás je TU. 

Je nemožné žiť bez problémov – je rozumné naučiť sa ich zvládať.

To je hlavná myšlienka mojej knižky KĽÚČ OD KONFLIKTU pre vás o zvládaní konfliktov – je o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. Stojí za to mať svoj KĽÚČ OD KONFLIKTU.

dodkadanova.,klucodkonfliktu,mediator,kouč

P.S.:

Možno ste si všimli, že niektoré weby sú už zeleným zámkom označené v prehliadači ako bezpečné (https), a niektoré nie… Tak, tento môj web je už vyspelejší a bezpečnejší = v https = VITAJTE!  Tento posun síce zrušil doterajšie lajky na článkoch – ale bezpečnosť je dôležitejšia.www.dodkadanova.sk, https

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>