Mediácia + koučing

Čo ich spája a čo odlišuje? Na Vašu častú otázku som spísala odpoveď do tohto článku.

Už vieme, že mediácia je mimosúdne riešenie sporov medzi 2 a viacerými účastníkmi a vieme aj to, že mediácia je dobrovoľná, tj. nikoho nemožno k mediácii prinútiť. Mediácia môže byť oddelená – ak s tým všetci účastníci súhlasia.

V praxi sa stáva, že jedna strana chce spor riešiť a druhá strana to trvalo odmieta – buď ju to netrápi alebo to nemá záujem riešiť mediáciou. V takom prípade zostáva jedna strana s konfliktom sama. Hľadala som nástroj, spôsob, metódu ako jej pomôcť – a tým je koučing. Poznala som ho v jeho biznis podobe dostatočne dlho v mojej manažérskej praxi, a chcela som ísť v koučingu ďalej, hlbšie. Našla som koučing orientovaný na riešenie. Mne je však najbližší kresťanský koučing – a to je presne to, čo som hľadala. Podľa mňa je kresťanský koučing cesta do duše. Kto ho nezažil, nevie ako chutí. Keď sme o jazde po diaľnici iba počuli – ale necítili nohu na plyne jazdou po nej, keď sme o dobrom jedle iba počuli – ale necítili jeho chuť v ústach, keď sme o láske iba čítali – ale necítili motýliky v bruchu… to všetko je tak, ako keď sme niečo o koučingu počuli a nezažili, a o kresťanskom koučingu ešte menej.mediator,kouč,dodkadanovaČo majú spoločné mediácia a koučing? Podľa mňa toto:

 • obidve sú pomáhajúce profesie
 • obidve sú metódou riešenia konfliktov
 • obidve prebiehajú formou rozhovoru
 • obidve sú založené na dobrovoľnosti účastníkov
 • obidve sa orientujú do budúcnosti
 • obidve prispievajú k šíreniu pokoja
 • obidve neradia, ale pomáhajú vám nájsť pre vás vhodné riešenie
 • obidve sú súčasťou modernej spoločnosti

A v čom sú rozdielne mediácia a koučing? Ja vidím tieto 4 hlavné rozdiely:1,dodkadanova,kniha, klucodkonfliktuPočet účastníkov. Mediácia je všeobecne využívaná pre konkrétny spor medzi 2 a viacerými účastníkmi. Na rozdiel od koučingu, ktorý môže riešiť konkrétnu tému ale aj tému širšiu a prevažne s jednotlivcom, s jedným účastníkom (hoci môže byť aj tímový koučing, skupinový, rodinný koučing). Mediácia s jedným účastníkom nie je možná, koučing s jedným účastníkom je bežný.   2,dodkadanova,kniha, klucodkonfliktu

Zákonná úprava. Mediácia je na Slovensku upravená zákonom, mediátor je slobodné povolanie – mediátor je zapísaný v registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Kouč je u nás voľná živnosť, registre si vedú jednotlivé koučovacie asociácie a školy, ja som po splnení podmienok zapísaná v Registri kresťanských koučov Slovenska. 3,dodkadanova,kniha, klucodkonfliktuFlexibita. Hoci je mediácia neformálny a flexibilný proces (hlavne v porovnaní so súdom),  predsa má všeobecne definovanú štruktúru a proces, vyžaduje zapojenie všetkých účastníkov mediácie. Koučing na druhej strane je veľmi osobný rozhovor, dôverný rozhovor, transformujúci rozhovor, ktorý má tiež svoju vnútornú štruktúru za ktorú  je zodpovedný kouč . Koučovací rozhovor je menej formálny a viac flexibilný ako mediačný.  4, dodkadanova, mediacia, mediator, koucing Mediácia je orientovaná prioritne na riešenie, cieľom je nájdenie riešenia účastníkmi konfliktu, výsledkom mediácie je dohoda účastníkov o riešení ich vzájomného konfliktu. Koučing vytvára väčší priestor na osobný rozvoj koučovaného, môže byť orientovaný aj na riešenie jeho konkrétnej situácie, výsledkom koučovacieho rozhovoru sú konkrétne kroky koučovaného.

Moja cesta viedla od mediácie ku koučingu. Prax mi ukazuje, že sú situácie, kedy je vhodné začať s jednotlivcom koučingom a potom v prípade špecifikovania konkrétneho konfliktu s iným človekom pokračovať mediáciou. Najskôr si upratať v sebe a potom s okolím.  Prečo sme opatrní voči koučingu? Lebo sa často bojíme ísť do svojho vnútra, do svojich hĺbok, do svojej zamknutej 13.komnaty, lebo hľadáme ľahšiu cestu – nech mi poradí iný, nech rozhodne iný, nech on preberie zodpovednosť, radi prehadzujeme zodpovednosť na druhého, bojíme sa stretnutia samých so sebou. Kouč je na tej ceste pri vás, je váš osobný sprievodca. Odborný a dôverný sprievodca. Koučing vracia človeka k sebe samému, pozri sa poctivo do svojho vnútra, neboj sa tam pozrieť a keď si to objavil, čo s tým ideš robiť? Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení.

Ako a prečo som sa ja stala kresťanským koučom? O tom píšem v samostatnom článku >>>

Ako na to? Jednoducho, kontaktujte ma  TU >>>. Prvá online konzultácia je zdarma.

Rada som aktívne zapojená do pomáhajúcej probono aktivity Lemoncoaching, kde mám vždy zopár probono hodín zverejnených.

 • Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, napísala som pre vás e-knižku zdarma “Na kávičke s Mediáciou” a môžete si ju stiahnuť tu>>>mediacia-mediator
 • Ak chcete mať poruke základné informácie o zvládaní konfliktov, napísala som ľudskou rečou pre všetkých ľudí dobrej vôle knižku “KĽÚČ OD KONFLIKTU”  a je tu >>>  . Jej krédo je : “Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať!” Klucodkonfliktu, dodkadanova
 • Ak chcete mať poruke praktickú príručku na ceste odpustenia, napísala som ju pre vás – jej názov je “VIEM ODPUSTIŤ?”, je pre vás TU a vyzerá takto  >>

viem odpustit, dodkadanov, mediator, kouč Ak radšej počúvate ako čítate – nech sa páči tento blog môžete počuť tu :

Facebook atributy

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>