Poznáme fázy konfliktu ?

Je nemožné žiť bez problémov– je rozumné naučiť sa ich zvládať ! 
Konflikt je proces, nie stav. Konflikt má svoj vývoj, svoj začiatok aj koniec. Každý z nás má obvykle viac ako jeden konflikt, s rôznymi ľuďmi, a každý z konfliktov môže byť v inom štádiu. Ak necháme naše konflikty neriešené a veľa, ich špirála nám odoberá veľa síl a energie, prináša vyčerpanosť a choroby.

konflikt, mediácia

Vývoj konfliktu má 6 fáz, štádií, pričom v každej z nich je možné vstupiť riešením.  Pozrime sa spolu na 6 fáz vývoja konfliktu : 

fázy konfliktu, mediácia

  1. PRICHÁDZANIE
  2. ROZPOR
  3. ESKALÁCIA
  4. SEPARACIA
  5. UBLIŽOVANIE
  6. VYĆERPANIE

Nie každý konflikt musí prejsť všetkými fázami. Čím vyššia fáza, tým náročnejšia. Platí, čím skôr konflikt zachytíme a vyriešime, tým skôr predídeme ďalšej náročnejšej fáze. Fázami sa postupuje nielen hore, ale aj dole. Koniec nevyriešeného konfliktu znamená začiatok nového konfliktu, čím sa spúšťa špirála konfliktu.

Začnime teraz prvou polovicou fáz, druhú polovicu na budúce :

konflikt, mediáciaK 1.štádiu – PRICHÁDZANIEnáznak konfliktu. Konflikt viac cítime ako vidíme, je ešte v skrytý, navonok nejasný, nepomenovaný. Jeho existencia sa prejavuje vo vonkajšom správaní sa napr. zvýšená nervozita, zvýšený hlas, napätie, hnev, podráždené reakcie na nepodsatné podnety , možno aj bolenie brucha, stiahnuté hrdlo, zrýchlený tep, zvýšený tlak atď. Tieto signály nám oznamujú, že sa niečo začína diať. Cítime, že konflikt sa blíži. Tu je užitočné, ak toto včas zachytíme a rozpoznáme začínajúci konflikt. Môžeme vyzvať účastníkov k otvorenému vyjadreniu svojich pocitov a názorov, a skrátime tak túto fázu na minimum. Včasné odkrytie nezhody môže pomôcť riešiť konflikt v jeho zárodku.  Spôsoby riešenia: uvedomiť si, čo sa deje, čo mi prekáža na správaní druhého človeka, aké sú moje potreby a aké to vo mne vyvoláva pocity = pomenovať moje pocity a povedať ich. V tejto fáze sme  schopní vlastnými silami si náznak konfliktu vysvetliť.

Spomíname si, ako sme tútú fázu naposledy prežívali ? 

konflikt, mediáciaK 2. štádiu – ROZPOR – otvorenie konfliktu. Protichodné názory sú už vyslovené, pomenované. Strany už verejne priznajú existenciu sporu, ale neriešia ho. V tejto fáze otvoreného prepuknutia konfliktu je užitočné, ak sporiace sa strany /prípadne niekto tretí neutrálny/ dokážu vytvoriť priestor pre pokojnú, konštruktívnu diskusiu. Tam bude problém jasne definovaný, tam budú môcť strany vyjadriť svoje názory a požiadavky. V tejto fáze sú sporiace sa strany ešte schopné vlastnými silami konflikt vyriešiť, najma ak aspon jedna z nich pozná vyjednávacie zručnosti. Spôsob riešenia: Pomenovať konflikt vecne, slušnou formou – povedať o svojich citoch, záujmoch, pomenovať správanie, ktoré nám u druhej strany prekáža , vyjednávať a dávať návrhy na spôsoby riešenia prijateľné aj pre opačnú stranu, byť zrozumiteľný a dôveryhodný.

Spomíname si, ako sme tútú fázu naposledy prežívali a riešili ? 

konflikt, mediáciaK 3. štádiu – ESKALÁCIA – stupňovanie, eskalácia. Názory sa vyostrujú, strany sa od seba názorovo vzďaľujú, vyslovujú extrémne vyhrotené stanoviská, napádajú sa, obviňujú, tvrdo obhajujú svoju vlastnú pozíciu /pravdu?/. V tejto fáze eskalácie konflktu je najvhodnejšie požiadať tretiu, nezaintersesovanú osobu o pomoc pri vyjednávaní. Podmienkou úspešnoti zásahu je, že obe strany s touto osobu súhlasia, dôverujú jej, veria že táto osoba bude nestrannná a pomôže stranám v riešení ich problému. Tretia osoba, ktorá je privolaná k pomoci môže využiť metódu mediácie. V prípade, že obe strany trvajú na svojich pozíciách a nechcú ustúpiť, začínajú pritvrdzovať spor presvedčovaním, vyhrážaním sa, obviňovaním druhej strany, hľadaním posíl v nadávkach, zhadzovaním druhého – pôvodná príčina sporu sa prenesie z vecnej argumentácie na emocionálne výpady, ktoré sa pôvodného sporu vôbec netýkajú. Stúpa hnev, agresia a ďalšie negatívne emócie. Spôsoby riešenia: Držať problém vo vecnej rovine – na obvinenia a výčitky nereagovať útočne. Prizvať tretiu stranu, ak sa nám to nedarí. Pomenovať záujmy druhej strany a hľadať riešenia, ktoré uspokoja jednu aj druhú stranu.

Spomíname si, ako sme tútú fázu naposledy prežívali a riešili ? 

V ďalšom článku pokračujeme ďalšími 3 fázami. Dovtedy si môžete pozrieť ebook zdarma o metóde mimosúdneho riešenia sporov, o mediácii.

Fázam konfliktu sa venuje jedna celá kapitola mojej knižky “KĽÚČ OD KONFLIKTU”.  

Časť z tejto kapitoly si môžete odo mňa vypočuť v podcaste TU.

Máte otázku? Nech sa páči, s dôverou ma kontaktujte.

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>