D O D K I N A

E - K N I Ž N I C A 

= elektronická knižnica

ekniha, e-kniha, e-book, ekniznica, dodkina ekniznica, dodkadanova

Zopár pekných myšlienok :

 • Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.
  J. A. Komenský (1592-1670) 
 • Najlepším účinkom každej knihy je to, že pobáda čitateľa na vlastnú aktivitu.
  Thomas Carlyle (1795-1881) 
 • Knižnica je telocvičňa mozgu.
  Neznámy autor
 • Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.
  Joseph Addison (1672- 1719)
 • Knihy sú tréningom mysle.
  Epictetos (50-135)
 • Hodnota knihy by sa mala počítať tým, čo si z nej viete odniesť.
  James Bryce (1838-1922)
 • Keď si kúpite knihu - získate viac ako vec. Získate kúsok srdca, kúsok duše a kúsok života jej autora.
  Neznámy autor

Kniha nás sprevádza celým životom. Držali sme ju v rukách skôr, ako sme vedeli čítať. Je našim priateľom od prvých obrázkových leporel, od prvých detských rozprávok, cez náučnú, študijnú aj odbornú literatúru, romantické dievčenské romány, napínavé chlapčenské knihy, cez cestopisy, sci-fi, zaujímavosti zo sveta vesmíru, histórie, fauny, flóry,...

V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľuďom (zvyčajne mužov). Dnes máme slobodný prístup ku nim všetci.  Radi ich čítame, aj svojim deťom, vnúčatám. Obohacujeme svoj aj ich rozhľad, slovnú zásobu a bohatstvo prejavu. Kniha sa stala najlepším priateľom človeka, po stáročia je nesmiernou studnicou vedomostí, objavov, zaujímavostí, radosti, sĺz, nevšedných opisov, pocitov.

Úplne prvým miestom nášho stretnutia s knihou bola naša rodina, domov, rodinná knižnica. Neskôr sme sa naučili knižky nájsť aj v knižniciach školských, krajských, mestských, obecných, podnikových, ... Dnes nás neprekvapia ani „knihobúdky“ na rôznych miestach - mňa naposledy milo prekvapila knihobúdka na kúpalisku.

Zopár otázok a odpovedí:

Načo nám je čítanie kníh?

• Čítanie kníh otvára bránu k múdrosti. • Čítanie kníh obohacuje slovnú zásobu, zlepšuje vyjadrovacie schopnosti čitateľov. • Pozitívne ovplyvňuje psychické procesy – skvalitňuje myslenie, zlepšuje schopnosť sústredenia sa. • Rozvíja fantáziu, tvorivosť. • Je aktiviizújúce - vedie k premýšľaniu, polemike, hľadaniu odpovedí, hľadaniu iných riešení, pomáha utvárať si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. • Slúži ako jedna z foriem oddychu, relaxu a odstránenia stresu.

Prečo je marec mesiacom knihy?

Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, a tým aj osvety a vzdelanosti, Matej Hrebenda - sa narodil aj zomrel v marci (10.3. 1796 – 16.3. 1880). Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral a zachraňoval staré tlače a rukopisy. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy,ale aj obľúbené kalendáre medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.  Mesiac marec sa stal mesiacom knihy u nás v roku 1955, práve na počesť Mateja Hrebendu - on sa v mesiaci marec narodil aj zomrel.

Týždeň slovenských knižníc je kedy?

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

6 najčastejších otázok o elektronických knihách : 

(⇓ klik na otázku a vyskočí odpoveď ⇓ ) 

Čo je to elektronická kniha ?

Elektronická kniha (iné názvy: eKniha, ekniha, e-kniha, digitálna kniha, e-book, ebook, eBook, eKnižka) je kniha v elektronickom formáte. Nejde teda o klasickú tlačenú knihu, ale o knihu, ktorá sa nachádza v elektronickej podobe a možno ju čítať na počítači, notebooku, tablete, mobile. V súčasnosti umožňujú niektoré obchody zakúpenie knihy v klasickom aj elektronickom vydaní. E-kniha Pojem elektronická kniha (e-kniha, e-Book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Je to soubor v určitém digitálním formátu, který kromě textu knihy samotné obsahuje také další přidané údaje, tzv. metadata (zabezpečení, autor…). Je určený pro čtení ve speciálních čtecích zařízeních (čtečka, tablet, tzv. chytré telefony, net-/notebook). Definícia podľa STN ISO 2789 (Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika. 2009 Elektronická kniha alebo eKniha je digitálny dokument1, licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý možno prehľadávať, a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu (monografiu).

Výhody e-knihy

E-knihy sú rýchlo dostupné, môžeme ich kúpiť kedykoľvek a majú výhodnejšiu cenu ako tlačené knihy. E-knihy nie sú nikdy vypredané. E-knihy se ľahko zálohujú a skladajú. E-knihy sú ekologické. Nespotrebujú žiadny papier ani farbu. E-kniha šetrí miesto. Môžeme ich mať pri sebe tisíce. Máme viac možností pri manipulácii s e-knihou. Možnost meniť veľkosť a druh písma, vkladať poznámky, zvýrazňovať text, umiestniť odkazy v rámci knihy, možnosť vyhľadať zadané slová v texte celej knihy.Na displeji sa obvykle zobrazuje len jedna stránka, odpadajú problémy so zlou čitateľnosťou.

Má e-kniha nevýhody ?

Ak sa dá za nevýhodu považovať potreba špecifického zariadenia (PC,tablet, mobil, čitačka).

Aké sú najčastejšie formáty e-kníh ?

Elektronické knihy môžu byť v rôznych formátoch: PDF– najznámejší formát umožňujúci čítanie obsahu na veľkom množstve zariadení a je vhodný aj na vytlačenie. ePUB– základný formát elektronických kníh, ktoré sú určené pre hardvérové čítačky. TXT– základný text, ktorý nepridáva žiadne špecifické formátovacie funkcie. Pre osobné počítače sa zvyčajne používa formát PDF, pre prenosné počítače a čítačky elektronických kníh sa dnes obvykle používa EPUB formát.

Aká je budúcnosť elektronických kníh ?

„Našim cieľom je neustále zlacňovať digitálne služby a produkty tak, aby sa stali dostupnými pre všetkých občanov Európskej únie. Príchod e-kníh podnietil nárast tvorivosti autorov, ktorí by nemali šancu vydať klasickú knižnú publikáciu. Rozšíril tiež možnosti prístupu širokej verejnosti k najnovším vedeckým poznatkom. Zavedením nulovej DPH zrovnoprávňujeme elektronické knihy a časopisy s papierovými vydaniami a robíme ďalší dôležitý krok k budovaniu Jednotného digitálneho trhu.“ - hovorí Ivan Štefanec, poslanec Europskeho parlamentu 3.5.2017 Elektronické knihy si razia napr. v Čechách cestu do národnej a ďalších poverených knižníc. Podľa novely knižného zákona by mali schranovať okrem tlačených zvazkov i tie, ktoré budú vydan ako e-knihy a umiestniť ich do zvláštnej databázy ako súčasť kultúrneho dedičstva. V pondelok už návrh schválila vláda. Podľa ministra kultúry daniela Hermana tak reaguje na technologický pokrok a rozvoj informačnej spoločnosti.(televízna relácia Online dňa 21. 1. 2017)

Kde môžem nájsť zaujímavé e -knihy?

Napr.tu >>>

e-kniha

o Mediácii ⇓

e-kniha

+ tlačená kniha

o Konfliktoch ⇓

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

e-kniha

+ tlačená kniha

o Odpustení ⇓

kniha Odpustenie transparent

Zdarma na stiahnutie

odpustenie,dodkadanova, mediator, kouc
Aká je hodnota vášho „odpúšťacieho IQ“? Kto nás kedy učil odpúšťať? Odpustenie je jedna z tém, ktorú nás v škole neučili a tak často ju v živote potrebujeme.
test, dodkadanova
Ktorý z 5 základných štýlov riešenia konfliktov je Váš dominantný? A čo tie ostatné? A čo ďalej? Na všetky tieto otázky Vám dá odpoveď tento test zdarma na stiahnutie.
tahak ako na konflikty
Stručne, jasne, prehľadne - 10 dôležitých bodov dôležitých k riešeniu konfliktov. Individuálne zamyslenie nad každým z bodov ...
ústava, moja ústava, zvládanie konfliktov, mediácia, mediátor, dodkadanova
Už vieme, čo je "moja ústava"? Už vieme, že ju potrebujete - otázka je, ako si ju urobiť? Ako na to? Tu je ponuka 3 ciest, nech sa páči - vyberte si tú svoju.