D O D K I N A

E - K N I Ž N I C A 

= elektronická knižnica

ekniha, e-kniha, e-book, ekniznica, dodkina ekniznica, dodkadanova

6 najčastejších otázok o elektronických knihách : 

(⇓ klik na otázku a vyskočí odpoveď ⇓ ) 

Čo je to elektronická kniha ?

Elektronická kniha (iné názvy: eKniha, ekniha, e-kniha, digitálna kniha, e-book, ebook, eBook, eKnižka) je kniha v elektronickom formáte. Nejde teda o klasickú tlačenú knihu, ale o knihu, ktorá sa nachádza v elektronickej podobe a možno ju čítať na počítači, notebooku, tablete, mobile. V súčasnosti umožňujú niektoré obchody zakúpenie knihy v klasickom aj elektronickom vydaní. E-kniha Pojem elektronická kniha (e-kniha, e-Book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Je to soubor v určitém digitálním formátu, který kromě textu knihy samotné obsahuje také další přidané údaje, tzv. metadata (zabezpečení, autor…). Je určený pro čtení ve speciálních čtecích zařízeních (čtečka, tablet, tzv. chytré telefony, net-/notebook). Definícia podľa STN ISO 2789 (Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika. 2009 Elektronická kniha alebo eKniha je digitálny dokument1, licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý možno prehľadávať, a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu (monografiu).

Výhody e-knihy

E-knihy sú rýchlo dostupné, môžeme ich kúpiť kedykoľvek a majú výhodnejšiu cenu ako tlačené knihy. E-knihy nie sú nikdy vypredané. E-knihy se ľahko zálohujú a skladajú. E-knihy sú ekologické. Nespotrebujú žiadny papier ani farbu. E-kniha šetrí miesto. Môžeme ich mať pri sebe tisíce. Máme viac možností pri manipulácii s e-knihou. Možnost meniť veľkosť a druh písma, vkladať poznámky, zvýrazňovať text, umiestniť odkazy v rámci knihy, možnosť vyhľadať zadané slová v texte celej knihy.Na displeji sa obvykle zobrazuje len jedna stránka, odpadajú problémy so zlou čitateľnosťou.

Má e-kniha nevýhody ?

Ak sa dá za nevýhodu považovať potreba špecifického zariadenia (PC,tablet, mobil, čitačka).

Aké sú najčastejšie formáty e-kníh ?

Elektronické knihy môžu byť v rôznych formátoch: PDF– najznámejší formát umožňujúci čítanie obsahu na veľkom množstve zariadení a je vhodný aj na vytlačenie. ePUB– základný formát elektronických kníh, ktoré sú určené pre hardvérové čítačky. TXT– základný text, ktorý nepridáva žiadne špecifické formátovacie funkcie. Pre osobné počítače sa zvyčajne používa formát PDF, pre prenosné počítače a čítačky elektronických kníh sa dnes obvykle používa EPUB formát.

Aká je budúcnosť elektronických kníh ?

„Našim cieľom je neustále zlacňovať digitálne služby a produkty tak, aby sa stali dostupnými pre všetkých občanov Európskej únie. Príchod e-kníh podnietil nárast tvorivosti autorov, ktorí by nemali šancu vydať klasickú knižnú publikáciu. Rozšíril tiež možnosti prístupu širokej verejnosti k najnovším vedeckým poznatkom. Zavedením nulovej DPH zrovnoprávňujeme elektronické knihy a časopisy s papierovými vydaniami a robíme ďalší dôležitý krok k budovaniu Jednotného digitálneho trhu.“ - hovorí Ivan Štefanec, poslanec Europskeho parlamentu 3.5.2017 Elektronické knihy si razia napr. v Čechách cestu do národnej a ďalších poverených knižníc. Podľa novely knižného zákona by mali schranovať okrem tlačených zvazkov i tie, ktoré budú vydan ako e-knihy a umiestniť ich do zvláštnej databázy ako súčasť kultúrneho dedičstva. V pondelok už návrh schválila vláda. Podľa ministra kultúry daniela Hermana tak reaguje na technologický pokrok a rozvoj informačnej spoločnosti.(televízna relácia Online dňa 21. 1. 2017)

A kde môžeme nájsť zaujímavé e -kníhy ?

Napr.tu >>> https://eknizky.sk/ http://www.1000knih.sk/ https://www.martinus.sk/eknihy/uvod/ https://www.facebook.com/groups/918874118165061/ https://www.facebook.com/groups/1131997853537943/ https://dodkadanova.sk/e-kniznica/ ALEBO AJ TU >>>

e-kniha

o Mediácii ⇓

e-kniha

+ tlačená kniha

o Konfliktoch ⇓

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

e-kniha

o Odpustení ⇓

kniha Odpustenie transparent

3 cesty

k mojej ústave⇓

ústava, moja ústava, zvládanie konfliktov, mediácia, mediátor, dodkadanova

Desatoro o

zvládaní  konfliktov ⇓

tahak ako na konflikty

Čo by ste tu

chceli nájsť ?⇓

mediacia, mediator, zvladanie konflktov, spor, dodkadanova

Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť a

nemilovať múdrosť znamená

stávať sa hlupákom.

J. A. Komenský (1592-1670) 

Kniha nás sprevádza celým životom. Od prvých detských rozprávok, cez náučnú a odbornú študijnú literatúru, dievčenské romány, napínavé chlapčenské knihy, cez cestopisy, zaujímavosti zo sveta zvierat či histórie. Ponúka nespočetné množstvo možností výberu podľa potrieb každého čitateľa. Čítame svojim deťom, vnúčatám. Obohacujeme ich rozhľad, slovnú zásobu a bohatstvo prejavu. Je to najlepší priateľ človeka, nesmierna studnica vedomostí, objavov, zaujímavostí, radosti, sĺz, nevšedných opisov, pocitov.

Miestom stretnutia s knihami boli v minulosti hlavne kníhkupectvá, knižnice v meste či škole, vlastné domáce knižné zbierky. Dnes pribúdajú aj „knihobúdky.“ 

Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, a tým aj osvety a vzdelanosti, Matej Hrebenda - sa narodil aj zomrel v marci (10.3. 1796 – 16.3. 1880). Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral a zachraňoval staré tlače a rukopisy. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy,ale aj obľúbené kalendáre medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.  Mesiac marec sa stal mesiacom knihy u nás v roku 1955, práve na počesť Mateja Hrebendu.

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj samotná kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú až po elektronickú podobu. Od kvality papiera, alebo nápaditosti obalu. Nie je však podstatná jej podoba, ale význam, ktorý kniha mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť a jednotlivca. 

<<<

Bohatý výber e-knižiek

je v tomto kvalitnom kníhkupectve

<<<

klik na obrázok

<<<