Kde sa koná mediácia ?

Na túto častú otázku reagovala aj novela zákona o mediácii a hovorí :  Mediátor vykonáva mediáciu prevažne v kancelárii, ktorá sa zapisuje do registra mediátorov; kanceláriou mediátora je aj kancelária v mediačnom centre, v ktorého zozname je zapísaný. Toto hovorí nový odsek 5 par. 4 Zákona o mediácii.

Register mediátorov je vedený na Ministerstve spravodlivosti SR, tam si môžete nájsť svojho mediátora a uvidíte adresu jeho mediačnej kancelárie v kolonke Pracovisko. mediacia, mediator, dodka danovaPlatí zásada, že mediácia prebieha na neutrálnom mieste  a tým je často mediačná kancelária, ktorú podľa novely zákona musí mediátor viesť. Miesto mediácie je vopred odsúhlasené všetkými zúčastnenými stranami.

Zákonodarca použil slovo prevažne v kancelárii, t.j. z veľkej časti. Mediácia preto môže prebiehať mediacia, mediator, dodkadanovaaj inde (napríklad pri veľkej vzdialenosti od mediačnej kancelárie). V prípade riešenia pracovného sporu môže stranám sporu vyhovovať diskrétna miestnosť na pracovisku, v prípade rodinného sporu v jednej rodine môže rodine vyhovovať ich rodinné prostredie. Pre diskrétnosť mediačného stretnutia nie je vhodné stretnutie v kaviarni alebo reštaurácii, pre rovnaké podmienky strán ani u jedného zo strán sporu doma. Ani doma u mediátora.

Miesto mediačného stretnutia dohodne mediátor so stranami sporu pri dohadovaní termínu prvého stretnutia. 

Mediačná kancelária sa prispôsobí počtu účastníkov mediačného stretnutia. Najčastejšie sú 2 účastníci sporu + 1 mediátor.

mediacia, mediator, dodka danovaMediačné stretnutie môže byť spoločné alebo oddelené. Obvyklé aj mnou odporúčané sú spoločné stretnutia zúčastnených strán sporu + mediátora. Je pre dobro veci, aby sa zúčastnené strany navzájom dokázali vidieť, počúvať, vnímať nielen obsah ale aj formu prejavu protistrany, vnímať atmosféru. Oddelené stretnutie (jedna strana + mediátor, druhá strana + mediátor) sa využíva menej – niekto ju vita napr. z dôvodu, že nechce už druhú stranu vidieť ani počuť… Je možné, že mediácia začne oddelenie, a keď ľady povolia, pokračuje spoločne.  Alebo naopak – spoločne začatá mediácia môže v istej fáze hľadania riešenia prejsť do oddelenej, prípadne sa neskôr opať vráti za jeden stôl –  vždy po dohode účastníkov. Mediačné stretnutie trvá cca 1 hodinu, môžu sa dohodnúť aj na dlhšom. Počet mediačných stretnutí na jednu mediáciu závisí od náročnosti sporu a prístupu účastníkov (v priemere 2-3).

mediacia, mediator, dodka danovamediaciaTak, už sme v mediácii a zvládaní konfliktov opäť múdrejší. Ak chcete mať základné informácie o mediácii pokope a poruke, stiahnite si môj ebook ZDARMA o mediácii s názvom “Na kávičke s Mediáciou”. Na kávičku som pozvala pani Mediáciu, aby nám zodpovedala na vašich 7 top otázok o nej. Na kávičku ste pozvaní, pridajte sa ! Ebook je TU. 

Je nemožné žiť bez problémov, je rozumné naučiť sa ich zvládať.

Zaujal vás článok ? Chcete vedieť medzi prvými, keď napíšem ďalší ? Rada vám dám vedieť na váš email. 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>