Vojna generácií? NIE!

Žijete v dvoj, troj alebo štvorgeneračnej rodine ? Viacgeneračné rodiny sú veľkým šťastím. Vznikajú v nich bežné a občas aj vtipné medzigeneračné príhody, niekedy aj hlboké a bolestivé medzigeneračné strety. Nemecký sociológ Frank Schirrmacher (1959-2014) hovorí, že “vojna generácií je tou najstaršou a zároveň najmodernejšou zo všetkých vojen.” A my predsa chceme mier, nie vojnu. No a receptom na mier je mediácia. 

O mediácii už čosi vieme – moja ekniha zdarma nám ku tomu určite pomohla.

Mediácia je tu pre všetkých, ktorí majú problém a nevedia alebo nemajú odvahu ho riešiť. No zároveň si rodinna-mediaciauvedomujú potrebu vzájomnej komunikácie, potrebu hovoriť o svojich pocitoch, názoroch, postojoch či predstavách a hlavne konflikt vyriešiť. Ak nekomunikujeme ale len stále niečo očakávame, spôsobuje nám to problémy či už intrapersonálne (sami so sebou v našom vnútri) alebo interpersonálne (s inými ľuďmi v našom okolí ) . Mediácia je nielen možnosťou, ale aj príkladom toho, že problémy sa dajú riešiť tak, aby došlo ku vzájomnej spokojnosti s dohodou. Mediácia a mediátor pomáhajú účastníkom sporu aktivizovať ich nevyužité zdroje riešenia ich konkrétneho sporu. 

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom spolužití členov rodiny prostredníctvom kvalifikovaného odborníka – mediátora.

ruky-2Medzigeneračná mediácia pomáha riešiť problémy, nezhody, konflikty, spory medzi dvoma a viacerými generáciami. A to bez ohľadu na to, kde vznikajú – či v rodine, na pracovisku, medzi susedmi, atď. 

Stret názorov ľudí rozdielnych generácií je bežný – každý žil v inom svete, niekedy v inom storočí – dnes možno už v inom tisícročí, poznačený inou spoločnosťou, výchovou doma, vzdelaním v škole, životnými skúsenosťami.

Pre súčasnú rodinu je typické rozpadávanie sa viacgeneračných rodín a posilňovanie tzv. nukleárnej rodiny = 2-generačná rodina (rodičia – deti), . Aj v nej najneskôr od puberty medzigeneračné rozdiely názorov začínajú a nekončia vždy v dospelosti. Rozpadávanie viacgeneračných rodín neznamená koniec viacgeneračných konflikotv – často to znamená len zmenu formy boja.

3-generačné rodiny  (starí rodičia – rodičia – deti) sú najčastejšie viacgeneračné rodiny, žijú spolu pod jednou strechou obvykle iba dočasne – pokiaľ sa mladí osamostatnia. Aj táto dočasnosť býva dostatočná na množstvo medzigeneračných rozdielnosti a denným praktickým vytrvalým tréningom ich riešenia.  Aj v prípade, keďmediacia, medzigeneračná mediácia, konflikty, spory, rodina, mediator so starými rodičmi nežijeme pod jednou strechou, môže nám opakovaná hodinová návšteva svokry s opakovanou rovnakou témou prikladať polienka do už horiaceho ohňa konfliktu. 

V súvislosti s predlžovaním veku života sa môžeme tešiť, že máme aj 4-generačné rodiny (prastarí rodičia – starí rodičia -rodičia – deti). Títo sa dokážu milo doplňať a každý si užívať svoju etapu života,  ale dokážu si aj vzájomne ničiť život.  Hoci generácie nežijú v jednej spoločnej domácnosti, priestorovo sú oddelení – citová väzba pretrváva, krv nie je voda.

Ďalším z trendov súčasnej rodiny je vyšší vek starých rodičov – v minulosti sa ľudia pri oslave 50.narodenín už tešili z prvých vnúčať, dnes si niektorí nemôžu užiť vnúčať ani pri oslave svojej 60-tky. Hlavným dôvodom je posúvanie veku prijatia prvého dieťaťa, t.j. rastúci priemerný vek matiek – v minulosti bolo bežné materstvo po dvadsiatke, dnes nie je bežné ani po tridsiatke. Z tohto trendu vyplýva, že stredná generácia (ľudia v produktívnom veku okolo štyridsiatky) sa budú starať súčasne o svoje ešte nedospelé deti a súčasne o svojich slabnúcich rodičov, popri pracovnej kariére. Zvládnu to sami ? Sú na to pripravení ?      

Najčastejšie sa medzigeneračné konflikty objavujú v rodine, ale nájdeme ich aj na pracovisku alebo v susedských sporoch.  Medzigeneračná mediácia je preto neoddeliteľnou súčasťou rodinnej mediácie. Prierezovo sa môže vyskytovať aj v iných typoch mediácie (v práci kolegovia rôznych generáciíí, nadriadený – podriadený rôznych generácií, susedské spory rôznych generácií, …)

Mediácie je tou správnou metódou riešenia medzigeneračných konfliktov. Viete, čo je výsledkom mediácie ?

Jeden z príkladov rodinnej medzigeneračnej mediácie zo zahraničia si pozrime v tomto videu :

“Je nemožné žiť bez konfliktov, je rozumné naučiť sa ich zvládať.”

To je krédo, hlavná myšlienka mojej knižky o zvládaní konfliktov s názvom “KĽÚČ OD KONFLIKTU” – tu je pre Vás.dodkadanova, klucodkonfliktu

Chcete sa niečo k tejto téme spýtať? Nech sa páči – tu >>> 

P.S. Možno ste si všimli, že niektoré weby sú už zeleným zámkom označené v prehliadači ako bezpečné( https), a niektoré nie… Tak, tento môj web je už vyspelejší a bezpečnejší = v https = VITAJTE!  Tento posun síce zruší doterajšie lajky na webe lebo vytvorí novú url adresu webu, ale bezpečnosť je dôležitejšia…. www.dodkadanova.sk, https

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>