Je nemožné žiť bez konfliktov –

je rozumné naučiť sa ich zvládať !

Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von zo svárov, konfliktov a sporov. 

Baví ma pomáhať ľuďom nachádzať vnútorný pokoj v nepokojnom svete. 

Preto som 

kresťanský kouč. 

Môj príbeh

Dodka Danová

Ing. Jozefa DANOVÁ 

kresťanský kouč 

konflikt manažer

+ 421 948 116 311

kouc@dodkadanova.sk

Moja e-knižka ZDARMA:

 

 Na kávičke s Mediáciou 

⇓ ⇓ ⇓

mediácia, mediátor, dodkadanova, jozefa danova
Klik na obrázok!

Moja knižka:

 KĽÚČ OD KONFLIKTU

⇓ ⇓ ⇓

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova
Klik na obrázok!

Moja knižka:

VIEM ODPUSTIŤ ?

⇓ ⇓ ⇓

viem odpustit, dodkadanov, mediator, kouč
Klik na obrázok!

Dodka Danová

+ 421 948 116 311

kouc@dodkadanova.sk

Naozaj Vás zaujíma môj príbeh  ? Tak dobre, poviem Vám ho ...

Kde bolo, tam bolo...V minulom tisícročí v neveľkej dedinke pri Nitre sa do skromnej rodiny stolára Jozefa a jeho manželky Alžbety narodilo najmladšie piate dieťa a dievčatku dali meno Jozefa. Po otcovi, tradičné slovenské meno v ženskom podaní.  A volajú ho Dodka. 

Môj príbeh ako rozprávka by bol na román (určite ho raz napíšem ), tu budem stručná.  

Kto som ? Viem to povedať 3 slovami : „Som šťastná žena.“

Som neobyčajná žena v obyčajnom svete. Som pokojná žena v nepokojnom svete. Od malička idem akosi proti prúdu, nejdem s davom, a už som si na to zvykla. Som zrelá žena s bohatými životnými skúsenosťami. Som vyznávačom hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť. A takou hodnotou je aj pokoj - opak nepokojov, svárov, sporov, hádok, konfliktov, vojen... 

Som bohatá, mám milión - životných skúseností. Žijem dôstojný život podľa mojich predstáv. Mám vnútorný pokoj. A ten chcem pomôcť nájsť každému z Vás. Či sa to podarí na 100% neviem, ale že sa o to treba pokúsiť, to určite viem. Rozumiem konfliktom - naučím Vás ich zvládať. 

Mám pocit, že celý môj doterajší život bol prípravou na moju aktuálnu pomoc ľudom zvládať ich spory a konflikty, ľuďom ktorí o ňu majú záujem, ktorí pomoc hľadajú, ktorí chcú aktívne posúvať svoj život dopredu, ktorí chcú byť pokojnejší a spokojnejší.  

Či to bolo tak vždy  ?  To určite nie. Bolo treba prejsť kus cesty... 

Problémov a konfliktov bolo vo veľkej rodine dosť. Tragická smrť môjho najstaršieho milovaného a pri autonehode nevinného brata mala trvalé následky pre celú našu rodinu - potom už NIČ nebolo také ako predtým. Alkoholizmus druhého brata prinášal do rodiny čoraz viac a čoraz náročnejších konfliktných stiuácií. V škole bežné aj náročnejšie problémy zvládané učitelmi pokojne. Mala som šťastie na triednych učiteľov, boli mi druhými rodičmi. Spôsob komunikácie a riešenia problémov boli prevažne rodinnou alebo školskou zvyklosťou až tradíciou. Pozorovala som rozdiely  a veľa, preveľa pozorovala, premýšlala, dumala ... 

Prijatie na vysnívanú Vysokú školu ekonomickú v Bratislave v roku 1980 t.j. za socializmu, bez prijímacích pohovorov na základe mojich vynikajúcich študijných výsledkov na strednej škole, považujem doteraz za jeden z najšťastnejších dní v mojom živote. Samozrejme po šťastných dní narodenia mojich 3 detí a 3 vnúčať. 

Svadba, rizikové tehotensko a narodenie môjho milovaného syna vo štvrtom ročníku vysokej školy možno trošku zamotali, ale nezabránili mi získať zaslúžený červený diplom. Počas 17 rokov "drania nohavíc" v školských laviciach (9 ZŠ + 4 SŠ + 4 VŠ = 17) som sa naučila veľa, ale nič o komunikácii a riešení konfliktov. To nás v škole neučili - ani v učebných osnovách, ani v žiadnych krúžkoch.  A to som patrila k tým (naj)lepším študentom! Za socialismu to neboli potrebné témy do učebných osnov - všetko bolo dané, za nás rozhodnuté, jednoznačné a navonok bezkonfliktné. Mrzí ma, že zvládanie konfliktov nie je v učebných osnovách ani dnes.   

Kedy nastal zlom ? 

V tvrdej  realite vysokého tempa života - zamestnanie, rodina, manžel, deti, krúžky, domácnosť, priatelia, pracovný postup na manažérsky post - som začala nielen vnímať dôležitosť komunikácie a rôznosť spôsobov riešenia problémov rôznymi ľuďmi, ale začala som sa o to aktívne zaujímať. Dovolím si poznamenať, že to boli 90-te roky minulého storočia,  roky tesne pred nežnou revolúciou. Počítače pevné, veľké (nie stolové) boli iba vo veľkých firmách - ja som ako absolvent VŠE začínala ako programátor v jazyku Cobol na jednom z nich. Internet nebol, mobily neboli. Na vzdelávanie boli knižnice (mestské aj firemné) a kníhkupectvá , všetko s rovnakým obsahom ako vládnucí režim. 

Postup na manažérsky post vo firme a  ďalšie takmer 2 desiatky rokov úspešnej manažérskej práce vo finančníctve s riadením od 10 do 500 zamestnancov boli riadnou skúškou efektívnej komunikácie aj zvládania konfliktov. Boli to náročne krásné a nezabudnuteľné profesionálné roky môjho života. To by sa bez odbornej prípravy doplnenej trvalým samoštúdiom nedalo zvládnuť. Schopnosť riešiť konflikty patrí k dôležitým zručnostiam manažera. Výskumy hovoria, že riešenie konfliktov tvorí cca 1/3 práce manažera. Po zmene spoločenského zriadenia sa otvorili dvere aj mnou sledovanej téme komunikácie a zvládania konflitkov, osobného rozvoja - vtedy prevažne v angličtine. A preto som dala prednosť jazykovému kurzu priamo v Anglicku pred zlatým prsteňom pri výbere darčeka k mojim okrúhlym narodeninám.  

Doplnila som si ekonomické vzdelanie o 3 semestre práva pre manažérov - znalosť zákonov som brala ako spôsob predchádzania aj riešenia konfliktov. Vtedy som sa prvýkrát stretla s pojmom "mediácia" s tichou túžbou vo svojom vnútri "toto raz ja budem robiť". Všetky ďalšie manažérske školenia a samoštúdium boli zamerané na osobnostný rozvoj, komunikačné a prezentačné zručnosti, riadenie zmien, zvládanie konfliktov, riadenie a motiváciu ľud, ich koučing (business koučing).  

Všetko má svoj čas ...  aj rozhodnutie pre zmenu. Vždy som pracovala naplno a práca sa mi odmeňovala aj pocitom vlastnej spokojnosti. Keď tento pocit už istý čas neprichádzal, bol čas zamýšľanú zmenu zrealizovať (2013). Dopriať si potrebný "čas prázdnin" a plniť si svoje sny. Mať čas venovať sa všetkému lákavo inému, na čo počas nezabudnuteľných (manažérských + manželských + rodičovských) čias nebol čas. Mať čas venovať sa viac sebe, viac tvoriť, viac študovať čo ma láka, čo máha iným, byť pánom svojho času, byť slobodná v rozhodovaní, mať dostatok času na moje vnúčatá.   

Mať čas postupne objaviť novú oblasť, v ktorej využijem svoje skúsenosti aj vedomosti, v ktorej využijem svoje talenty, v ktorej sa budem trvalo vzdelávať, v ktorej budem nezávislá, oblasti ktorá pomáha ľuďom dnešnej doby, oblasti ktorá má v našej krajine potenciál rozvoja, oblasti ktorá sa mi stane vášňou. Tou oblasťou je konflikt manažment, a špeciálne MEDIACIA + KOUČING. Prečo ? Lebo súčasný svet a človek dneška v ňom žijúci už má takmer všetko - no predsa mu niečo dôležité chýba. Najviac zo všetkého potrebuje pokoj a mier, namiesto vojen, konfliktov, hádok a sporov. Mediácia a koučing orientovaný na riešenie k pokoju prispievajú. Preto sa venujem konflikt manažmentu (zvládaniu konfliktov). Čo ich spája a čo rozdeľuje?  

Je nemožné žiť bez konfliktov. Je rozumné naučiť sa ich zvládať.

Dlho som si myslela, že istí ľudia problémy majú – a iní nie. Dlho som bola presvedčená, že istí ľudia problémy prevažne vytvárajú a istí ľudia ich prevažne riešia. Dlho som vnímala, že niektorí ľudia sa z problémov vyzujú a iní sa v nich topia. Dlho som verila, že jedinou správnou cestou je predchádzanie problémom – že je možný život bez problémov.  Dlho som sa domnievala, že schopnosť riešiť problémy je človeku daná do výbavy už pri jeho narodení., a bodka. Dlho som žila v názore, že keby sa dalo riešeniu problémov naučiť, tak by sa to predsa učilo v škole. Dlho som pozorovala, študovala, pracovala a hlavne žila život plný problémov a konfliktov… aby som včas pochopila že konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života. Majú ich všetci ľudia. Ľudia sa líšia hlavne spôsobom ich riešenia. Zvládanie problémov a riešenie konfliktov sa dá naučiť. 

Chcela som pomáhať ľuďom zvládať problémy a konflikty samých so sebou koučingom a s inými ľudmi mediáciou. Mediácia a koučing majú oveľa viac spoločného ako rozdielneho.

V zmysle Zákona o mediácii som v roku 2014 absolvovala predpísané vzdelávanie a skúšky potrebné na výkon slobodného povolania Mediátor, som zapísaná v Registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti pod ev. číslom 1057. Bola som členkou Asociácie mediátorov Slovenska, aj Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. Som autorkou e-knihy "Na kávičke s Mediáciou", ktorá je pre vás všetkých ZDARMA tu  - písala som ju ľudskou rečou s cieľom zvýšiť informovanosť o mediácii ako metóde mimosúdneho riešenia konfliktov a sporov.

V roku 2017 som úspešne absolvovala jedinečný 4-mesačný výcvik kresťanského koučingu. Prečo? Podľa mňa je kresťanský koučing cesta do duše. Po splnení všetkých podmienok som bola v roku 2019 zapísaná do Registra kresťanských koučov Slovenska.

V roku 2018 som pustila do sveta moju knižku "KĽÚČ OD KONFLIKTU", a je nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe. Je o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme - je o zvládaní konfliktov. 

V roku 2019 som pustila do sveta moju knižku "VIEM ODPUSTIŤ?"ktorá je rovnako o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme - je o odpustení. 

V neľahkej pandemickej dobe som prišla k rozhodnutiu venovať sa výlučne koučingu /prevažne online/ a preto som požiadala MS SR o vyčiarknutie z Registra mediátorov na vlastnú žiadosť. Verným fanúšikom mediácie som zostala naďalej.

Odborné vedomosti z oblasti psychológie som si doplnila 2-ročným štúdiom "Psychologie" na Univerzite tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave, aj "Psychologie v poradenstve" v Brne (2021-2023), aj 2-semestrálnym štúdium na tému "Psychológia a viera".  

Ľuďom naďalej pomáham osobným koučingom. Kresťanským koučingom aj koučingom orientovaným na riešenie. 

Ak mi chcete niečo napísať, nech sa páči

Pokojné dni všetkým želá  

Dodka