Je nemožné žiť bez konfliktov –

je rozumné naučiť sa ich zvládať !

Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von zo svárov, konfliktov a sporov. 

Baví ma pomáhať ľuďom nachádzať vnútorný pokoj v nepokojnom svete. 

Preto som 

kresťanský kouč (RKK).

Môj príbeh

Dodka Danová

Ing. Jozefa DANOVÁ 

kresťanský kouč (RKK)

konflikt manažer

+ 421 948 116 311

kouc@dodkadanova.sk

Moja e-knižka ZDARMA:

 

 Na kávičke s Mediáciou 

⇓ ⇓ ⇓

mediácia, mediátor, dodkadanova, jozefa danova
Klik na obrázok!

Moja knižka:

 KĽÚČ OD KONFLIKTU

⇓ ⇓ ⇓

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova
Klik na obrázok!

Moja knižka:

VIEM ODPUSTIŤ ?

⇓ ⇓ ⇓

viem odpustit, dodkadanov, mediator, kouč
Klik na obrázok!

Pomáhajúca probono platforma Lemoncoaching - rada som jej súčasťou:

Klik na obrázok!

Naozaj Vás zaujíma môj príbeh  ? Tak dobre, poviem Vám ho ...

Kde bolo, tam bolo...V minulom tisícročí v neveľkej dedinke pri Nitre sa do skromnej rodiny stolára Jozefa a jeho manželky Alžbety narodilo najmladšie piate dieťa a dievčatku dali meno Jozefa. Po otcovi, tradičné slovenské meno v ženskom podaní.  A volajú ho Dodka. 

Môj príbeh ako rozprávka by bol na román (určite ho raz napíšem ), tu budem stručná.  

Kto som ? Viem to povedať 3 slovami : „Som šťastná žena.“

Som neobyčajná žena v obyčajnom svete. Som pokojná žena v nepokojnom svete. Od malička idem akosi proti prúdu, nejdem s davom, a už som si na to zvykla. Som zrelá žena s bohatými životnými skúsenosťami. Som vyznávačom hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť. A takou hodnotou je aj pokoj - opak nepokojov, svárov, sporov, hádok, konfliktov, vojen... 

Som bohatá, mám milión - životných skúseností. Žijem dôstojný život podľa mojich predstáv. Mám vnútorný pokoj. A ten chcem pomôcť nájsť každému z Vás. Či sa to podarí na 100% neviem, ale že sa o to treba pokúsiť, to určite viem. Rozumiem konfliktom - naučím Vás ich zvládať. 

Mám pocit, že celý môj doterajší život bol prípravou na moju aktuálnu pomoc ľudom zvládať ich spory a konflikty, ľuďom ktorí o ňu majú záujem, ktorí pomoc hľadajú, ktorí chcú aktívne posúvať svoj život dopredu, ktorí chcú byť pokojnejší a spokojnejší.  

Či to bolo tak vždy  ?  To určite nie. Bolo treba prejsť kus cesty... 

Problémov a konfliktov bolo vo veľkej rodine dosť. Tragická smrť môjho najstaršieho milovaného a pri autonehode nevinného brata mala trvalé následky pre celú našu rodinu - potom už NIČ nebolo také ako predtým. Alkoholizmus druhého brata prinášal do rodiny čoraz viac a čoraz náročnejších konfliktných stiuácií. V škole bežné aj náročnejšie problémy zvládané učitelmi pokojne. Mala som šťastie na triednych učiteľov, boli mi druhými rodičmi. Spôsob komunikácie a riešenia problémov boli prevažne rodinnou alebo školskou zvyklosťou až tradíciou. Pozorovala som rozdiely  a veľa, preveľa dumala ... 

Prijatie na vysnívanú Vysokú školu ekonomickú v Bratislave v roku 1980 bez prijímacích pohovorov na základe mojich vynikajúcich študijných výsledkov na strednej škole, považujem doteraz za jeden z najšťastnejších dní v mojom živote. Samozrejme po šťastných dní narodenia mojich 3 detí a 3 vnúčať. 

Naša svadba, rizikové tehotensko a narodenie môjho milovaného syna vo štvrtom ročníku vysokej školy možno trošku zamotali, ale nezabránili mi získať zaslúžený červený diplom. Počas 17 rokov "drania nohavíc" v školských laviciach (9 ZŠ + 4 SŠ + 4 VŠ = 17) som sa naučila veľa, ale nič o komunikácii a riešení konfliktov. To nás v škole neučili - ani v učebných osnovách, ani v žiadnych krúžkoch.  A to som patrila k tým (naj)lepším študentom! Za socialismu to neboli potrebné témy do učebných osnov - všetko bolo dané, za nás rozhodnuté, jednoznačné a navonok bezkonfliktné. Mrzí ma, že zvládanie konfliktov nie je v učebných osnovách ani dnes.   

Kedy nastal zlom ? 

V tvrdej  realite vysokého tempa života - zamestnanie, rodina, manžel, deti, krúžky, domácnosť, priatelia, pracovný postup na manažérsky post - som začala nielen vnímať dôležitosť komunikácie a rôznosť spôsobov riešenia problémov rôznymi ľuďmi, ale začala som sa o to aktívne zaujímať. Dovolím si poznamenať, že to boli 90-te roky minulého storočia,  roky tesne pred nežnou revolúciou. Počítače pevné, veľké (nie stolové) boli iba vo veľkých firmách - ja som ako absolvent VŠE začínala ako programátor v jazyku Cobol na jednom z nich. Internet nebol, mobily neboli. Na vzdelávanie boli knižnice (mestské aj firemné) a kníhkupectvá , všetko s rovnakým obsahom ako vládnucí režim. 

Postup na manažérsky post vo firme a  ďalšie takmer 2 desiatky rokov úspešnej manažérskej práce vo finančníctve s riadením od 10 do 500 zamestnancov boli riadnou skúškou efektívnej komunikácie aj zvládania konfliktov. Boli to náročne krásné a nezabudnuteľné profesionálné roky môjho života. To by sa bez odbornej prípravy doplnenej trvalým samoštúdiom nedalo zvládnuť. Schopnosť riešiť konflikty patrí k dôležitým zručnostiam manažera. Výskumy hovoria, že riešenie konfliktov tvorí cca 1/3 práce manažera. Po zmene spoločenského zriadenia sa otvorili dvere aj mnou sledovanej téme komunikácie a zvládania konflitkov, osobného rozvoja - vtedy prevažne v angličtine. A preto som dala prednosť jazykovému kurzu priamo v Anglicku pred zlatým prsteňom pri výbere darčeka k mojim okrúhlym narodeninám.  

Doplnila som si ekonomické vzdelanie o 3 semestre práva pre manažérov - znalosť zákonov som brala ako spôsob predchádzania aj riešenia konfliktov. Vtedy som sa prvýkrát stretla s pojmom "mediácia" s tichou túžbou vo svojom vnútri "toto raz ja budem robiť". Všetky ďalšie manažérske školenia a samoštúdium boli zamerané na osobnostný rozvoj, komunikačné a prezentačné zručnosti, riadenie zmien, zvládanie konfliktov, riadenie a motiváciu ľud, ich koučing (business koučing).  

Všetko má svoj čas ...  aj rozhodnutie pre zmenu. Vždy som pracovala naplno a práca sa mi odmeňovala aj pocitom vlastnej spokojnosti. Keď tento pocit už istý čas neprichádzal, bol čas zamýšľanú zmenu zrealizovať (2013). Dopriať si potrebný "čas prázdnin" a plniť si svoje sny. Mať čas venovať sa všetkému lákavo inému, na čo počas nezabudnuteľných (manažérských + manželských + rodičovských) čias nebol čas. Mať čas venovať sa viac sebe, viac tvoriť, viac študovať čo ma láka, čo máha iným, byť pánom svojho času, byť slobodná v rozhodovaní, mať dostatok času na moje vnúčatá.   

Mať čas postupne objaviť novú oblasť, v ktorej využijem svoje skúsenosti aj vedomosti, v ktorej využijem svoje talenty, v ktorej sa budem trvalo vzdelávať, v ktorej budem nezávislá, oblasti ktorá pomáha ľuďom dnešnej doby, oblasti ktorá má v našej krajine potenciál rozvoja, oblasti ktorá sa mi stane vášňou. Tou oblasťou je konflikt manažment, a špeciálne MEDIACIA + KOUČING. Prečo ? Lebo súčasný svet a človek dneška v ňom žijúci už má takmer všetko - no predsa mu niečo dôležité chýba. Najviac zo všetkého potrebuje pokoj a mier, namiesto vojen, konfliktov, hádok a sporov. Mediácia a koučing orientovaný na riešenie k pokoju prispievajú. Preto sa venujem konflikt manažmentu (zvládaniu konfliktov). Čo ich spája a čo rozdeľuje?  

Je nemožné žiť bez konfliktov. Je rozumné naučiť sa ich zvládať.

Dlho som si myslela, že istí ľudia problémy majú – a iní nie. Dlho som bola presvedčená, že istí ľudia problémy prevažne vytvárajú a istí ľudia ich prevažne riešia. Dlho som vnímala, že niektorí ľudia sa z problémov vyzujú a iní sa v nich topia. Dlho som verila, že jedinou správnou cestou je predchádzanie problémom – že je možný život bez problémov.  Dlho som sa domnievala, že schopnosť riešiť problémy je človeku daná do výbavy už pri jeho narodení., a bodka. Dlho som žila v názore, že keby sa dalo riešeniu problémov naučiť, tak by sa to predsa učilo v škole. Dlho som pozorovala, študovala, pracovala a hlavne žila život plný problémov a konfliktov… aby som včas pochopila že konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života. Majú ich všetci ľudia. Ľudia sa líšia hlavne spôsobom ich riešenia. Zvládanie problémov a riešenie konfliktov sa dá naučiť. 

Chcela som pomáhať ľuďom zvládať problémy a konflikty samých so sebou koučingom a s inými ľudmi mediáciou. Mediácia a koučing majú oveľa viac spoločného ako rozdielneho.

.V zmysle Zákona o mediácii som v roku 2014 absolvovala predpísané vzdelávanie a skúšky potrebné na výkon slobodného povolania Mediátor, som zapísaná v Registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti pod ev. číslom 1057. Som členkou Asociácie mediátorov Slovenska, aj Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. Som autorkou e-knihy "Na kávičke s Mediáciou", ktorá je pre vás všetkých ZDARMA tu  - písala som ju ľudskou rečou s cieľom zvýšiť informovanosť o mediácii ako metóde mimosúdneho riešenia konfliktov a sporov.

V roku 2017 som úspešne absolvovala jedinečný 4-mesačný výcvik kresťanského koučingu. Prečo? Podľa mňa je kresťanský koučing cesta do duše. Po splnení všetkých podmienok som bola v roku 2019 zapísaná do Registra kresťanských koučov Slovenska.

V roku 2018 som pustila do sveta moju knižku "KĽÚČ OD KONFLIKTU", a je nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe. Je o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme - je o zvládaní konfliktov. 

V roku 2019 som pustila do sveta moju knižku "VIEM ODPUSTIŤ?"ktorá je rovnako o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme - je o odpustení, o tom, ako odpustiť.Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale odpustenie sa viaže na tému konfliktmanažmentu.

V pandemickej dobe som prišla k rozhodnutiu venovať sa výlučne koučingu a preto som požiadala MS SR o vyčiarknutie z Registra mediátorov na vlastnú žiadosť. Verným fanúšikom mediácie zostávam naďalej. Odborné vedomosti z oblasti psychológie si rozširujem štúdiom Psychologie na univerzite tretieho veku v Bratislave aj v Brne. 

Ľuďom naďalej pomáham osobným koučingom. Kresťanským koučingom aj koučingom orientovaným na riešenie. 

Od začiatku pandémie som rada aktívne zapojená do pomáhajúcej probono aktivity Lemoncoaching, kde vždy nájdete zopár mojich probono termínov. 

Ak mi chcete niečo napísať, nech sa páči

Pokojné dni všetkým želá  

Dodka