Aká je to oddelená mediácia?

Stretávam sa s otázkou, či musia byť strany sporu spolu v jednej miestnosti ? Emócie sú vyhrotené, strany sporu sa nemôžu navzájom už ani vidieť, ani počuť. A spor chcú riešiť mimosúdnou cestou  – mediáciou.

O mediácii už toho vieme dosť čo to je, kto je mediátor, aj kde ho nájdem, pre koho je mediácia určená,  ako prebieha, aj kde sa koná…. 

Je možná oddelená mediácia ? Áno, je. 
Pri tejto forme mediácie ostávajú strany sporu oddelené, neprichádzajú do fyzického kontaktu v jednej miestnosti a mediátor pôsobí ako sprostredkovateľ medzi nimi – stretáva sa so stranami individuálne a sprostredkováva medzi nimi informácie o posune v riešení situácie. Strany sa môžu prvýkrát stretnúť až pri podpise výslednej mediačnej dohody.oddelenamediacia, mediacia, mediator

Oddelená mediácia sa využíva najmä vtedy, keď je to jediná účastníkmi sporu akceptovaná možnosť komunikácie hlavne v úvode mediácie. Táto forma sa odporúča pri hlbokých emocionálnych konfliktoch. Strany sporu už nedokážu spolu komunikovať, niekedy sa nemôžu ani vidieť, a predsa majú záujem riešiť svoj spor mediáciou – vtedy mediátor môže navrhnúť stranám sporu oddelenú mediáciu. mediácia, mediátor, dodka danová Oddelená mediácia môže prebiehať dvomi spôsobmi :

  1. / v jeden deň v rovnakom čase  u mediátora v dvoch miestnostiach, v ktorých sedia strany sporu oddelene. Mediátor sa presúva medzi miestnosťami. Táto forma sa nazýva tzv. shuttle mediation, kyvadlová mediácia
  2. / v rôznom čase, v rôznych dňoch sa s mediátorom stretnú strany sporu jednotlivo, oddelene, nie spolu naraz.

V oboch prípadoch strany sporu dôverujú kvalite prenosu informácií mediátorom. Je vhodné dopredu si dohodnúť základné pravidlá na zabezpečenie transparentnosti.

Spoločná mediácia je úspešnejšia, doterajšie skúsenosti ukazujú nižšiu úspešnosť oddelenej mediácie. negotiations-26093019Prečo ? Lebo sa stráca väčšina neverbálnych prejavov (držanie tela, mimika, gestikulácia, tón hlasu), lebo môže prísť k nesprávnej interpretácii slov (napríklad slangových) pri ich odovzdávaní treťou stranou (mediátorom), lebo je proces mediácie časovo náročnejší. mediacia, mediator, dodkadanovaAk sa vopred dohodnú základné pravidlá komunikácie, môže byť oddelená mediácia v úvodnej fáze vhodná.

Považujem za správne povzbudzovať a viesť strany sporu k spoločnej mediácii. Ale súčasne treba uznať, že v niektorých situáciách spoločná mediácia od začiatku nie je možná. Vtedy vo veľmi vyhrotených vzťahoch je možné začať oddelenou mediáciou typu 2, potom postúpiť k typu 1 a postupne sa dopracovať k spoločnému mediačnému stretnutiu.

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je môj ebook zdarma. Nazvala somho “Na kávičke s Mediáciou alebo Top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ? Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka !

mediacia, mediator

Klik na obrazok!

Otázky : A čo ak jedna strana má záujem konflikt riešiť mediáciou a druhá strana nie? Ako sa vtedy uplatní mediácia? Iba s jednou stranou? Aj to sa nazýva “oddelená” mediácia?

Odpoveď: To určite nie. Mediácia rieši spory medzi dvoma a viacerými stranami, a je dobrovoľná. Ak zostane s konfliktom jedna strana sama (druhá strana to odmieta alebo to ako konflikt nevníma), doporučujem koučing. Preto som ja mediátor + kouč.

Ak chcete mať po ruke praktickú knižku o zvládaní konfliktov, tu je >>> “KĽÚČ OD KONFLIKTU” – a vyzerá takto, viac o nej tu :

Klucodkonfliktu, dodkadanova

Klik na obrázok!

Zaujal vás článok ? Chcete vedieť medzi prvými, keď napíšem ďalší ? Rada vám dám vedieť na váš email. 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>