Poznáme fázy konfliktu ? (2.časť)

Žiť bez problémov je nemožné – je rozumné naučiť sa ich zvládať ! 
Konflikt je proces, má svoj vývoj, svoj začiatok aj koniec. Každý z nás má obvykle viac ako jeden konflikt, s rôznymi ľuďmi, a každý z konfliktov môže byť v inom štádiu. Ak necháme naše konflikty neriešené a veľa, ich špirála nám odoberá veľa síl a energie, prináša vyčerpanosť a choroby.  

mediácia, mediátor

Vývoj konfliktu má 6 fáz, štádií, pričom v každej z nich je možné vstupiť riešením.  Pozrime sa spolu na 6 fáz vývoja konfliktu :

fázy konfliktu, mediácia

  1. PRICHÁDZANIE 
  2. ROZPOR 
  3. ESKALÁCIA 
  4. SEPARÁCIA 
  5. UBLIŽOVANIE  
  6. VYČERPANIE  

Nie každý konflikt musí prejsť všetkými fázami. Čím vyššia fáza, tým náročnejšia. Platí, čím skôr konflikt zachytíme a vyriešime, tým skôr predídeme ďalšej náročnejšej fáze. Fázami sa postupuje nielen hore, ale aj dole. Koniec nevyriešeného konfliktu znamená začiatok nového konfliktu, čím sa spúšťa špirála konfliktu.

Prvé 3 fázy konfliktu sme si rozobrali v predchádzajúcom článku, teraz sa pozrime na ďalšie 3 fázy :

K 4. štádiu – SEPARÁCIA – izolácia. Dochádza k vytvoreniu komunikačnej blokády medzi stranami. prestávajú fazy konfazy konfliktu mediácia, mediátorspolu hovoriť, obchádzajú sa, niekedy prichádza aj k fyzickému oddeleniu. Kontakt je prerušený. Sporiace sa strany nie sú už schopné spolu hovoriť, dokonca ani sa spolu stretnúť ani hľadať riešenie. Izoláciou sa chcú navzájom trestať. Inokedy ustúpia do izolácie preto, lebo je to predsa len o čosi menej nepríjemné ako byť v otvorenom konflikte. Spôsob riešenia: V tejto fáze je nevyhnutné zavolať tretiu nezávislú stranu, ktorú obe strany rešpektujú a na ktorej sa dohodnú – mediátora. Tretia nezávislá strana potom pomáha nájsť spôsoby komunikácie a hľadať také riešenia, ktoré konflikt ukončia alebo vyriešia.  Tretia osoba pracuje formou mediácie. ktorá môže s každou zo strán hovoriť v prvom kroku samostatne

Spomíname si, či sme v tejto fáze konfliktu už boli ? A ako sme ju prežívali a riešili ? 

K 5. štádiu – UBLIŽOVANIE – deštrukcia. Konflikt kulminuje, komunikácia sa obnovuje ale nepriateľským
mediácia, mediátor správaním, poškodzujúcim stany vzájomne. Strany si ubližujú , ničia sa rozličnými spôsobmi – fyzickými, psychickými, materiálnymi. V tejto fáze je nutný zásah moci, sily, ktorá od seba oddelí napádajúce sa strany. Takouto silou môže byť aj polícia. Táto sila vracia sporiace sa strany do fázy separácie, aby bolo možné začať riešiť spor mediáciou.  Ak táto fáza konfliktu trvá dlhšiu dobu, strany sa vyčerpajú z neustáleho boja a prepadnú únave a depresii. Spôsob riešenia: Počas deštrukcie je dôležité, aby tretia nezávislá strana, ktorá vstupuje do konfliktu, mala veľkú autoritu u obidvoch strán a takú moc, aby bola schopná zastaviť ich deštruktívne správanie. Tretia strana najskôr musí zastaviť vzájomné ubližovanie strán a potom vyjednáva medzi nimi o dohode prijateľnej pre obe strany, napr. mediáciou.

Spomíname si, či sme v tejto fáze konfliktu už boli ? Ako sme to prežívali a riešili ? 

K 6. štádiu – VYČERPANIE – únava, sklamanie, depresia. Strany sú znechutené, nemajú dosť síl pokračovať v konflikty, mediácia, mediátorspore, ani obnoviť komunikáciu, ani hľadať riešenie. Ak fáza deštrukcie, ubližovania, trvá dlho, môže sa to u účastníkov konfliktu prejaviť častejšími ochoreniami, zhoršením výsledkov … Ak sa v tejto fáze objavia náznaky novej sily, treba ju zachytiť a orientovať na riešenie problému – nie na odvetu, ktorá rozkrúti špirálu konfliktu odznova. V tejto fáze je potrebná deeskalácia (zmierňovanie napätia), aby silné negatívne emócie vyprchali, aby sa vytvoril vhodný priestor pre pokus o zmier pomocou tretej osoby – mediátora. Ak v tejto fáze dochádza k odvete, je opať potrebný zásah moci, sily obnovujúcej separáciu strán. Spôsob riešenia: Je dôležité dať obom stranám podporu (materiálnu, fyzickú, psychickú), umožniť im „rekonvalescenciu“ , prípadne snažiť sa o zmierenie strán a vytvoriť spolu s nimi podmienky, ktoré by zabránili návrat do ubližujúcej fázy konfliktu.

Spomíname si, či sme v tejto fáze konfliktu už boli? Ako sme to prežívali a riešili?

Fázam konfliktu sa venuje jedna celá kapitola mojej knižky “KĽÚČ OD KONFLIKTU”.  

Časť z tejto kapitoly si môžete odo mňa vypočuť v podcaste TU.

Máte otázku? Nech sa páči, s dôverou ma kontaktujte.

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>