Pravda je taká, že žijeme v klamstve.

“Keď budeš klamať, narastie ti dlhý nos” – počuvali sme v detstve. Kiež by to bola pravda a na prvý pohľad by bol klamár jasne odhalený ! Ruku na srdce – kto z nás v živote neklamal ! Klame každý. Žijeme vo svete klamstva. Pravda je dnes v kríze. Pravda je taká, že žijeme v klamstve. Klameme, a súčasne chceme žiť v pravde. Či chceme alebo nie, s klamstvom sa stretávame v komunikácii denne. V tej komunikácii, ktorá je najčastejším zdrojom hádok, svárok, sporov a konfliktov – a súčasne je komunikácia vhodným spôsobom riešenia konfliktov.  Klamstvo zraňuje a znižuje dôveru, narúša vzťahy. Klamstvom okamžite klameme iného, ale z dlhodobého hľadiska klameme seba. Klameme vedome takmer všetci a keďže to vieme, tak si navzájom nedôverujeme. Tam, kde všetci klamú – tam nikto inému neverí ! To potvrdila aj posledná štatistika OECD (35 krajín)  = až 90% Slovákov neverí ostatným ľuďom, čo bol najhorší výsledok ! No hádajme prečo … ??? 😯

Máme klamstvo nebodaj vo svojej ústave ? 

Má klamstvo definíciu ? Rozumieme pod týmto pojmom všetci to isté ?  Niekto klamstvom rozumie :

 • šírenie nepravdy (mýliť sa nie je klamstvo)
 • zámerné vedomé šírenie nepravdy (chcem šíriť nepravdu)
 • zámerné vedomé šírenie nepravdy s cieľom získať pre seba výhodu.klamstvo, mediácia mediátor

Omyl nie je klamstvo. Aký je rozdiel medzi omylom a klamstvom ?  Rozdiel je v našom úmysle. Omyl je neúmysený a klamstvo je úmyselné.

Klamstvo znamená zámerné uvedenie do omylu. Klamstvo je zámerná lož – vedome a úmyselne hovoríme to, o čom vieme, že nie je pravda. Klamať znamená vyjadriť nepravdu s úmyslom uviesť iného odo omylu. Klamstvo je účelové správanie sa – vedomé úmyselné šírenie nepravdy na účelom dosiahnutia výhody. Klamem vedome a dobrovoľne. klamstvo, mediácia, mediátorPrečo ľudia klamú ? 

 • aby získali nejakú výhodu, niečo čo nemajú
 • aby niečo skryli (svoje pocity, niečo čo urobili)
 • lebo sa boja, majú strach z odhalenia pravdy
 • aby sa vyhli nepríjemnostiam z nepochopenia pravdy
 • aby pravdou neranili, milosrdná lož
 • aby zapadli do kolektívu, robia to všetci
 • aby sa zabavili, aby bola sranda
 • lebo si zvykli klamať…

Klameme viac iných alebo aj seba samého ? Riešime klamstvá svoje alebo radšej rozoberáme klamstvá iných ?

Ako často klameme? Rôzne prieskumy vo svete uvádza rôzne výsledky, uvediem ten “najoptimistickejší” – že klameme minimálne 2x denne (v nedeľu vraj menej, lebo dlhšie spíme…). Jedna tretina opýtaných si myslí, že klamstvo im pomáha ľahšie sa pretĺkať životom.

Klamstvo je staré ako ľudstvo samo. Klamalo a klame sa pri bežných denných záležitostiach, ale aj pri tých veľkých historických. Klamstvo má veľa podôb. Bosk, ktorý je bežne prejavom lásky človek k človeku, môže byť aj znakom zrady – ako Judášov bosk v Gecemanskej záhrade. Klamstvo aj dnes spôsobuje veľké tragédia tak v živote jednotlivca, ako aj  celých spoločenstiev. Klamú deti, klamú tínedžeri svojich rodičov aj učiteľov, klamú sa manželia navzájom, kolegovia v práci, klamú politici, ekonómovia, … Akoby sme bez klamstva nedokázali žiť.klamstvo, mediácia, mediátorKlamstvo ničí naše životy, osobitne životy mladej generácie. Mladí ľudia veľmi rýchlo spoznajú pretvárku a klamstvo.  Spoznajú, že otec a matka nežijú tak, ako hovoria. Pre deti je dôležité doma cítiť jasno – klamstvo je pomenované, odhalené, neakceptované. Naopak – ak sú deti do klamstva v rodine vťahované, naučia sa klamstvo nielen akceptovať, ale aj aktívne vytvárať – a často paradoxne voči rodičom. Deti sa klamármi nenarodia – klamármi sa stávajú výchovou. Nikto sa nenarodil ako klamár – všetci sa klamármi stávame.  Na mladých ľudí sa valí vlna klamstiev, vedie sa boj o dušu mladého človeka – preto sa nečudujme, že ich život v trvalom klamstve sa môže rozvrátiť. Na nás všetkých sa valí vírus klamstva a je potrebné , aby sme mali niele dostatok múdrosti, ale hlavne odvahy odmietnuť klamstvo. V tom sme slobodní ako sa rozhodneme, to máme plne vo svojich rukách. Źiť v pravde je ten najväčší dar, ktorý si môžeš dať.  Je to tak ťažké s tým začať… Učme sa žiť v pravde! 

Zopár večných právd o klamstve :

Sokratove tri sitá – poviedka 

„Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.“ – Johann Wolfgang von Goethe

„Polovica pravdy je často veľká lož.“ – Benjamin Franklin

“Klamstvo len do času, spravodlivosť naveky “ – slovenské príslovie

Je na mieste otázka, ako rozlíšiť klamstvo? Dá sa rozlíšenie klamstva od pravdy trénovať? Áno, dá. Odlišovať pravdu od klamstva sme sa učili už v detstve – určite ste hrali hru “Pravda a lož” alebo “2 pravdy a 1 lož.” V reálnom živote sledujme viac skutky, ako reči.  

Je na mieste otázka, či na klamstvo reagujem klamstvom (viem klamať) alebo na klamstvo reagujem pravdou (viem rozlíšiť klamstvo). Alebo vieme jedno aj druhé ? Nie, nebojte sa – ja vás nebudem učiť klamať. Vo svojej novej e-knižke “Kľúč od konfliktu” sa venujem aj téme klamstva v samostatnej kapitole. Prečo? Lebo klamstvo je častým zdrojom konfliktov. Lebo veriť klamstvu znamená klamať pravdu. Knižka “Kľúč od konfliktu” vyzerá zvonka takto, tešte sa ako bude vyzerať zvnútra !!!  >>>kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danovaJe na mieste aj otázka, či sa dá vo svete klamstva žiť pravde. Áno, dá – hurááá ! Život vo svetle pravdy alebo v tme klamstva – to je IBA naše rozhodnutie. Treba na to 3 veci : rozhodnutie + čin + vytrvalosť. Osobné vnútorné rozhodnutie je veľmi dôležité, ale bez činu je rozhodnutie prázdne. Ku činu potrebujeme často viac síl, ako k rozhodnutiu. A najviac vnútorných síl potrebujeme vo vytrvalosti. Ale stojí to za to, to mi verte ! Pridajte sa ! Nikto nás predsa nenúti klamať. Máme slobodnú vôľu, to my sme sa rozhodli klamať a hľadáme na to ospravedlnenie.  Klamať je hriech, a na hriech nie je ospravedlnenie. Iba ľútosť, odpustenie a viac nehrešiť. 

A na koniec – načo klamať, veď pravda vždy nakoniec zvíťazí !  

Zaujal vás článok ? Chcete vedieť medzi prvými, keď napíšem ďalší ? Rada vám dám vedieť na váš email. 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>