Počúvame sa?

Je to paradox = nezhody, sváry, hádky, konflikty a spory často vznikajú z komunikácie a súčasne komunikácia je aj spôsob ich riešenia. Komunikácia je veľmi dôležitá – je zdrojom konfliktov aj spôsobom ich riešenia. 🙄 Hovoriť vieme – naučili nás to v detstve, ale vieme aj komunikovať ?  Vedieť rozprávať ešte neznamená vedieť komunikovať. kamarat (2)

Aký je rozdiel medzi hovoriť a komunikovať ?

Hovoriť znamená vyjadrovať myšlienky rečou. Hovoriť je jednosmerka – iba vysielam.

Komunikovať znamená nadväzovať s niekým spojenie. Komunikovať je dvojsmerka – aj vysielam aj prijímam.  Obyčajne prostredníctvo reči osobne, telefonicy, písomne.

Komunikácia = hovorenie + počúvanie + neverbálne prvky

Máme jeden jazyk a dve uši. Preto, ak chceme efektívne komunikovať, mali by sme sa naučiť dobre počúvať a potom správne reagovať.

Počúvanie je základná komunikačná zručnosť . Počúvanie by malo tvoriť až  60% komunikácie. A zapamätáme si len 25 % z toho , čo počujeme. Pri počúvaní je veľmi dôležitý úmysel počúvajúceho – počujeme hlavne to, čo chceme počuť.

Nepočúvať je vraj fenomén dnešnej doby. Vidíme to denne – keď s niekým hovoríme, často sledujeme mobil alebo čítame noviny alebo pozeráme televízor… Nie je neobvyklé, že nám niekto zavolá, povie čo chcel a končí –  nezaujíma ho a nedá priestor nášmu názoru.  Akoby sme všetci chceli iba vysielať… Počúvanie je dnes najslabšou časťou komunikácie. A pritom počúvanie je dôležitým krokom na ceste k lepším vzťahom, veľkým krokom k riešeniu konfliktov a sporov.   

Dvojitý monológ hluchých duší nie je komunikácia.

Kedy sme sa odnaučili počúvať ? V súčasnej rýchlej dobe klesá podiel osobnej verbálnej komunikácie – rastie podiel písomnej komunikácie (meil, sms, chat ). Pri písomnej komunikácii nemusíme počúvať a či si obsah textu prečítame alebo kedy a koľkokrát si ho prečítame, je na nás. Rovnako sa potvrdilo, že ked chceme oznámiť niekomu príjemnú správu – uprednostníme ústnu komunikáciu, ak chceme oznámiť menej príjemnú správu – uprednostníme písomnú komniikáciu.

Strácame schopnosť počúvať. Prečo ?

  • vynašli sme možnost zaznamenávania – písomné, audio, video. odpadla odmena za aktívneho počúvanie
  • súčasný svet je veľmi hlučný – zvuky všade a hlasné, počúvanie v súčasnosti je náročné, únavné
  • sme stále netrpezlivejší – umenie konverzácie je nahrádzané hovorením, osobným vysielaním
  • stávame sa necitlivými – je pre nás čoraz náročnejšie venovsť pozornosť tichým, jemným, decentným zvukom.

Pasívne počúvame viacmenej stále – ale čo znamená aktívne počúvanie ? Aktívne počúvanie je sústredená pozornosť. Aktívne počúvanie je prejav úcty voči hovoriacemu. Aktívne počúvať nie je ľahké – podnetov okolo nás je veľmi veľa, sms, status, auto, hudba…. Ako zistíme, že nás niekto aktívne počäva ? Vieme to zistiť verbálne aj neverbálne. Poznáte to, keď hovoríte so svojimi deťmi …

Dá sa naučiť aktívne počúvať ? Áno, je na to veľa techník a spôsobov.  Pre jednotlivca aj pre dvojicu – tu je jeden z počúvame, mediacia, mediator typov pre dvojicu : Vždy hovorí len jeden a druhý počúva. Ten čo počúval, zhrnie čo počul. Ten kto hovoril odsúhlasí, že je to to čo hovoril. Až potom reaguje ten, kto počúval. Týmto spôsobom minimalizujete nedorozumenia. A typ pre jednotlivca – vždy počúvaj to, čo iný hovoria a skôr ako odpovieš sa dva krát nadýchni. A spýtaj sa sám seba: Prečo mi to hovorí? Čo mi tým chce povedať ?

To, že strácame schopnosť počúvať je vážny problém. Pretože počúvanie je cesta k porozumeniu. Svet, spoločnosť, komunita, rodina, pracovisko, pár …v ktorom nikto nikoho nepočúva, a každý iba rozpráva, je hrozným miestom pre život.

Čo je cieľom tohto článku ? Zvýrazniť počúvanie ako dôležitú zručnosť, ktorá sa dá trénovaním vylepšovať. Zamyslieť sa nad našou komunikáciou ako hovorenie + počúvanie, sútrediť sa na podiel počúvania a sledovať výsledok. 

Poznáte toto príslovie ?

Ak je rozprávanie striebro, počúvanie je zlato.

Poznáte tento citát Dalailamu ?

“Keď hovoríme, iba opakujeme to, čo už vieme. Keď počúvame, možno sa dozvieme niečo nové … “

dodka danova, komunikacia, hovorenie, počúvanie

Komunikácii z pohľadu konfliktov patrí samostatná kapitola v mojej knihe o zvládaní konfliktov “Kľúč od konfliktu”

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Klik na obrázok!

P.S. Možno ste si všimli, že niektoré weby sú už zeleným zámkom označené v prehliadači ako bezpečné( https), a niektoré nie… Tak, tento môj web je už vyspelejší a bezpečnejší = v https = VITAJTE!  Tento posun síce zrušil doterajšie lajky na článkoch – ale bezpečnosť je dôležitejšia.www.dodkadanova.sk, https

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>