Som “light” človek?

Žijeme akúsi “light” dobu. Všetko “light” je “in”. Coca–cola ligh, pivo light, maslo light, káva light, .. Žeby už aj človek bol “light”?

Máte svoju ústavu?

O čom hovorím? O akej ústave? Veď ústava je základný zákon štátu. Mám mať ešte svoju vlastnú ústavu? Načo mi bude? Áno, ústavu ako základný zákon štátu MUSÍMe dodržiavať všetci – to je jasné, o tej teraz nechcem hovoriť. Chcem hovoriť o ústave, ktorú CHCEM dodržiavať v mojom živote, chcem hovoriť o “mojej ústave”. Sú to moje životné hodnoty, to čomu verím, na čom mi v živote najviac záleží, ku čomu upriamujem svoju nádej, do čoho vkladám svoje srdce,  čo je pre mňa v živote najcennejšie, to podľa čoho žijem.  Alebo žijem podľa ničoho? Zo všetkých vhodných názvov ako : môj kompas, buzola, biblia, základ, podstata, moje desatoro, moja gpska, … mi tu najlepšie sedí výraz “moja ústava”, ktorý používam od prečítania knihy Debordelizácia hlavy od Iva Tomana.

Každý človek má v sebe hodnoty, v ktoré verí, ktorým verí. 

Naše hodnoty alebo skupina hodnôt (hodnotová orientácia) sa odrážajú v našich
myšlienkach, našich názoroch, presvedčeniach, postojoch a usmerňujú naše správanie. Preto sú v našom živote dôležité.

Každý človek má svoje vlastné kIúčové hodnoty, má svoju vlastnú stupnicu hodnôt, svoju vlastnú ústavu. Dôležité je mať svoje kIúčové životné hodnoty pomenované, usporiadané – s nimi sa ľahšie žije. Užitočné je ich mať jasne definované, spísané – nielen poletujúce, blúdiace v našej hlave.

Španielsky psychiater Enrique Rojas v jednej zo svojich kníh “Light man” hovorí o produktoch s označením light, ktoré celosvetovo zaplavili trhy a šíria sa ako lavína. Coca–cola ligh, pivo light, maslo light, káva light, .. Tieto výrobky porovnáva s novým typom človeka, ktorému chýba podstata, základ, jadro. Pôsobí ako farebná fasáda zvonka a tma vo vnútri. Vôkol nás je akoby všetko light, zriedené, slabé, povrchné, vyprázdnené. Rojas hovorí, že akoby sa zrodil nový človek, nový model “light” človeka. Stávame sa ním i my? 

Aké sú najčastejšie životné hodnoty?

Ľudia, stav, aktivity, veci – niečo alebo niekto, čo/kto má pre mňa v živote veľkú, najvyššiu hodnotu. Pre niekoho mier, zdravie, manžel, partner, viera, štastie, sloboda, pravda, deti, rodina, voľný čas, pre niekoho ja sám, financie, vzdelanie, práca, sebarealizácia úspech, kariéra, bezpečie, priatelia, sex, vzťahy, pre ďalšieho možno politika, moc, sila, krása, cestovanie, šport, dom, hudba ... Počúvajme dobre naše srdce, a ak budeme dostatočne aktívne počúvať , začujeme aj naše svedomie.

Aké sú životné hodnoty nás Slovákov? 

Existuje Výskum európskych hodnôt (European Values Study, EVS) patrí k 39 najstarším porovnávacím výskumom hodnotových orientácií v Európe. Bol iniciovaný koncom 70-tych rokov 20. storočia v Belgicku a uskutočňuje sa v deväťročných cykloch, v roku 2008 sa uskutočnilo jeho štvrté kolo. Slovenská republika sa projektu EVS zúčastňuje od roku 1991. EVS dnes predstavuje veIký medzinárodný, dlhodobý projekt, zameraný na štúdium základných Iudských hodnôt. Zaujíma Vás, čo nám Slovákom z výskumu vyšlo?
Dôležitos[ vybraných oblastí v živote (výberová vzorka Slovensko, rok 2008):
Rodina je veImi dôležitá pre 89,5%
Práca je veImi dôležitá pre 62,0%
Priatelia a známi sú veImi dôležití pre 46,3%
VoIný čas je veImi dôležitý pre 33,6%
Náboženstvo je veImi dôležité pre 26,4%
Politika je veImi dôležitá pre 4,3%

V roku 2017 sa uskutočnilo piate kolo európskeho výskumu hodnôt – výsledky za Slovensko si môžete pozrieť TU a prehľadne graficky so znázornením trendov za Slovensko vidíme v tomto grafe. Poradie zostáva = Rodina – Práca – Priatelia – Voľný čas – Nábožensto – Politika.

Jedna vec je mať svoje životné hodnoty, druhá vec je podľa nich aj žiť. Prevažná väčšina ľudí žije podľa hodnôt iných ľudí – nie podľa svojich. Ak svoje životné hodnoty dlhodobo podriaďujeme hodnotám iného človeka (hoci aj “dobrovoľne”), nemôžeme plnohodnotne žiť svoj život, nemôžeme byť vnútorne spokojní a dlhodobo šťastní. Ale ani naopak – my nevnucujme nasilu inému naše hodnoty. Rešpektujme, že každý človek má svoju ústavu – a my tú jeho ústavu nepoznámeústava, moja ústava, zvládanie konfliktov, mediácia, mediátor, dodkadanovaJe ideálne, keď sú naše hodnoty v súlade s hodnotami spoločnosti v ktorej žijeme. Myslím tým spoločnosť ako takú, aj našu malú rodinnú spoločnosť. Cítime sa dobre v spoločnosti ľudí s podobnou ústavou. 

Je ideálne násjť si životného partnera s podobnými životnými hodnotami. Ideme spolu rovnakým smerom, hoci nie vždy a stále po rovnakej ceste. Ak však máme úplne odlišné „ústavy“, tak budeme buď stáť na jednom mieste (chvíľu sa prispôsobia jednému jedným smerom, potom druhému opačným smerom) alebo každý si pôjde svojou “ústavnou” cestou. Čím podobnejší sú partneri, tým menej konfliktov dlhodobo medzi sebou majú. Je rozumné ujasniť si svoje ústavy pred sobášom.

Konflikty vznikajú aj ako súboj hodnôt – rôznych ľudí alebo v nás.

Základné hodnoty dospelého zrelého človeka sa nemenia často. V každej etape života sa častejšie mení ich poradie, ako celkové zloženie.

Spíšme si svoje životné hodnoty do vlastnej ústavy a žime podľa nich!

 Najčastejšie otázky k téme “moja ústava” :

  1. Koľko “paragrafov” má mať moja ústava ?  Od 3 do 10 je moje doporučenie.  Ja mám aktuálne 5 a nemenili sa už 3 roky.
  2. Aké sú najčastejšie životné hodnoty  ? Ľudia, stav, aktivity, veci – niečo alebo niekto, čo má pre mňa v živote veľkú hodnotu – zdravie, manžel, partner, viera, štastie, deti, rodina, financie, práca, úspech, kariéra, sebarealizácia, priateľstvo, sex, vzťahy, cestovanie, šport, záhradka, dom, hudba … Počúvajme dobre naše srdce, a ak budeme ešte lepšie počúvať – začujeme aj naše svedomie.
  3. Kedy moju ústavu používam ? Od nej sa odvíja veľa, ak nie všetko. Naše myslenie, konanie, komunikácia, rozhodovanie, stanovovanie si cieľov, plánovanie….všetko dôležité v našom živote.  
  4. Môže sa meniť ? Áno, je predsa vaša a pre vás. Počas nášho života sa mení, ale základ zostáva. Obvykle sa mení poradie hodnôt – málokedy sa vymenia všetky hodnoty.
  5. Ako často sa má aktualizovať? Na to nie je predpis – ja odporúčam nie častejšie ako raz ročne t.j. aby rozdiel medzi dátumami bol min. 12 mesiacov.
  6. ústava, moja ústava, zvladanie konfliktov, mediacia, mediator, dodka danova, jozefa danovaMusí byť písomná? Veď ja mám dobrú hlavu…. Život a prax ukazuje, že je správne mať jupísomne. Inak vyprchá, vyparí sa. Biblia, ústavy väčšiny krajín sú v písomnej forme – asi prečo ?
  7. Môže mi ju napísať niekto iný, kto ma dobre pozná ? To teda nie, z toho sa nevyzuješ. Ústavu si píše každý sám.
  8. Mám ju niekomu ukázať ? Ja ju považujem za moju najdôvernejšiu priateľku, preto ju nezverejňujem ani tu. Je to pre mňa diskrétna vec, je len pre mňa. Niekomu inému môže vyhovovať zdieľať ju so svou rodinou, inému len s jedným najbližším človekom. Napokon – keď podľa nej žijeme, tak ju cez naše správanie a konanie poznajú.
  9. Kde si ju mám uložiť ? Niekto si svoju papierovú ústavu odkladá do nočného stolíka ako do trezora, a obsah si prepíše aj tam, kde ho bude mal pri sebe – do diára na prvú stranu, alebo v mobile ako foto, alebo v mobile ako prvú poznámku, alebo do obalu mobilu ako jednu z kartičiek, alebo ako záložku do svojej obľúbenej knihy… je na vás, kde to vyhovuje vám.
  10. Ako si ju mám zostaviť ? Je viacero spôsobov, možností. Záleží na vás, ktorá vám vyhovuje. Dôležité je svoju ústavu mať a podľa nej žiť – uvidíte, s ňou sa vám bude ľahšie žiť ! 

Teraz si prosím vyhraďte ale naplánujte nerušený čas na rande so sebou, na dôverné tiché stretnutie samých so sebou, a zostavte si svoju ústavu. AKO ? Spísala som 3 cesty vedúce k vašej ústave,  sú to tipy pre vás odo mňa spísané ZDARMA na stiahnutie tu  >>>

Tejto dôležitej téme som venovala samostatnú kapitolu v mojej knižke “KĽÚČ OD KONFLIKTU” – nech sa páči, krátky úryvok:

klucodkonfliktu, dodkadanova, mediator, kouč“KĽÚČ OD KONFLIKTU” som napísala ľudskou rečou pre všetkých ľudí dobrej vôle. Je o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme = je o zvládaní konfliktov. Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! To je krédo aj podtitul knižky. Áno, riešenie konfliktov sa dá naučiť.

Čo  hovoria čitatelia tejto mojej knižky?

To si môžete prečítať TU >>>

Chcete sa o vašej ústave porozprávať? 

Nech sa páči, vhodný termín si môžete vybrať aj TU >>>.

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>