Čo mediátor nesmie ?

Už vieme o mediácii veľa = vieme čo je mediácia, aj ako prebieha, aj kde prebieha, aj kto je mediátor aj aké sú jeho povinnosti, aj kde ho nájdem –   pozrime sa aj na to, čo mediátor nesmie. Pravidlá hry musia byť !Novela Zákona o mediácii vrátane jej novely platnej od 1.1.2016,  v par. 4 odsek 2 nanovo a presne definuje, čo je mediátor povinný a čo nesmie. O povinnostiach mediátora som už písala, teraz sa pozrime čo presne mediátor nesmie . semafor2

  1. sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu,
  2. vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada,
  3. vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú na mediácii a osôb prizvaných mediátorom.

Čo to v praxi znamená ?

Ad 1./ Že mediátor spor nerozhoduje, mediátor nie je sudca. Rozhoduje sa na súde, u mediátora sa hľadá dohoda. Mediátor vedie účastníkov sporu k dohode – ako dobré GPS. Podporuje komunikáciu, tvorbu variant riešení, zachytáva spoločné body zhody, orientuje účastníkov z nevyhnutého popisu minulosti a reálneho prežívania súčasnoti do budúcnosti ich vzájomných vzťahov. V žiadnom prípade nemôže mediátor spor rozhodovať, ani nútiť účastníkov mediácie prijať ním navrhované riešenie.

Ad 2./ Mediátor môže ale nemusí byť právnik. Preto niektorí mediátori sú právnici, a poskytujú okrem mediačných aj právne alebo notárske služby. Rovnako mediátor neprávnik môže okrem mediácie poskytovať iné služby resp. podnikať v iných oblastiach. Zákonodarca presne vymedzil konflikt záujmov mediátora – t.j. aby jednej strane sporu neradil ako poskytovateľ právnych alebo poradenských služieb a na strane druhej poskytoval mediačné služby opačnej strane sporu.  Morálne rovní mediátori tento konflikt záujmov nevytvárali ani pred platnosťou novely zákona o mediácii, dodržiavali ho sami od seba.

Ad 3./ Nestrannosť a objektívnosť sú veľké výhody mediácie. Ako by mediátor mohol byť nestranný a objektívny, ak by záujmy jeho alebo jemu blízkyh osôb boli v rozpore so záujmami osôb ktoré o mediáciu žiadajú. V tomto prípade má mediátor nielen možnosť mediáciu odmeitnuť, ale podľa tohto pagrafu zákona aj poviinosť odmeitnuť mediáciu.  Napr. ak by moja svokra mala susedský spor a jej susedia by ma požiadali o mediáciu. Mediácia v susedských sporoch je vhodná, navrhla by som niektorú z mojich kolegýň mediátoriek.

Tak, už sme v mediácii a zvládaní konfliktov opäť múdrejší. Ak chcete mať základné informácie o mediácii pokope a poruke, stiahnite si moju e-knihu ZDARMA o mediácii s názvom “Na kávičke s Mediáciou”. Na kávičku som pozvala pani Mediáciu, aby nám zodpovedala na vašich 7 top otázok o nej. Na kávičku ste pozvaní, pridajte sa ! E-kniha je aj pre vás TU. 

mediacia-mediator

Je nemožné žiť beproblémov, je rozumné naučiť sa ich zvládať.  To je hlavná myšlienka mojej e-knižky“Kľúč od konfliktu” >>> čo hovoria jej prví čitatelia, je uvedené tu >>> 

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Klik na obrázok!

Zaujal vás článok ? Chcete vedieť medzi prvými, keď napíšem ďalší ? Rada vám dám vedieť na váš email. 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>