Prečo som sa stala kresťanským koučom?

Niekto by povedal, že náhodou. Ja som dozrela do štádia, kedy viem, že všetko má svoj zmysel aj čas.

AKO som sa stala koučom?

Jednou vetou by sa dalo povedať, že som sa prihlásila do výcviku, úspešne som prešla výberom, vybrali ma, zaplatila som zaň, absolvovala som a úspešne ukončila 4-mesačný výcvik. Písal sa rok 2017.

Skutočný príbeh je vždy zaujímavejší :

Každý človek si na začiatku roka zvykne dávať ciele na daný rok, no nie každému sa podarí ich splniť. Ja som sa aj v roku 2017 venovala konflikt manažmentu, hlavne mediácii – mimosúdnemu riešeniu sporov, písala som e-knižku o zvládaní konfliktov. Počas života a praxe som prišla k poznaniu, že ľudia, ktorí majú nevyriešené spory a konflikty s inými, ich majú prvotne nevyriešené v sebe. Pri mediácii sa tiež stáva, že druhá strana sporu opakovane odmieta riešenie sporu mediáciou, a vtedy prvej strane samotnej sa mediáciou pomôcť nedá. A prečo by v tej situácii mala prvá strana ostať sama? Dá sa jej pomôcť koučingom. Moja cesta viedla od mediácie ku koučingu.

Preto som si dala osobný cieľ v roku 2017 absolvovať kvalitný a praktický kurz koučingu, koučingu zameraného na riešenie. Rozhodovala som sa vtedy medzi klasickou svetskou koučovacou školou v Prahe a v Bratislave. A práve vtedy som “náhodou” ktorá neexistuje, zachytila zaujímavú televíznu debatu o koučingu, konkrétne o kresťanskom koučingu. A bolo rozhodnuté – toto ja hľadám, toto ja potrebujem, toto ja chcem! Zistila a zabezpečila som všetko potrebné k prihláseniu sa do výcviku, absolvovala som výberové konanie a po oznámení, že som zaradená do jesenného kurzu, som bola celá šťastná.V televíznom archíve si tú diskusiu môžete pozrieť tu >>>https://www.tvlux.sk/archiv/play/11258.

Do výcviku som vstupovala s 2 obavami – či je moja viera dostatočná na tento druh výcviku a či časovo budem stíhať všetky presne určené a povinné termíny pobytov v Bratislave od septembra do decembra, lebo začiatkom októbra sme čakali ku dvom malým vnúčatám tretie. Čas ukázal, že moja obavy neboli na mieste.

Očakávala som, že ma výcvik posunie odborne, čo sa naplnilo. Neočakávala som, že ma výcvik tak posunie aj na mojej duchovnej ceste – a on ma posunul. Posunul ma vo viere v Boha, v jeho ohromujúce a stále pre mňa nepochopiteľne dokonalé dielo sveta. Posunul ma v poznaní, že aj dnes sa tento, na prvý pohľad čudný svet, môže premieňať na Božie kráľovstvo! Posunul ma v poznaní, že my sme tí, ktorí môžu tomuto premieňaniu pomôcť. Ako ? Tým, že sa dáme Bohu k dispozícii, a že cez nás môže ON konať. Keď sa staneme nástrojom v jeho rukách. Posunul ma v poznaní, že JA môžem byť nástrojom v jeho rukách. JA! A ja ním chcem byť. To je pre mňa veľká sila poznania – Boh koná cezo mňa!

Počas výcviku nám Pán požehnal krásne tretie vnúčatko, ku dvom milým malým vnučkám sa pridal vnuk Svorad. Narodil sa začiatkom októbra, a ja som sa mohla aktívne zúčastniť všetkých termínov výcviku. Podľa jeho narodenia nikdy nezabudnem na termín tohto výcviku. Ako bude vnúčik rásť, môžem sledovať aj moje pokroky v koučovaní…

Splnil sa mi môj sen, cieľ v roku 2017 – absolvovať zaujímavý výcvik koučingu. A pán, ktorého som v televíznej diskusii o kresťanskom koučingu obdivovala, bol odborným garantom výcviku aj  mojim hodnotiteľom pri záverečných skúškach. Tu je rozhovor s ním >>> 

PREČO som sa stala kresťanským koučom?

Lebo mediácia rieši spory medzi 2 a viacerými stranami a je dobrovoľná. Stáva sa, že jedna strana chce riešiť konflikt mediáciou, ale druhá strana to odmieta, ona to buď ako konflikt nevníma alebo ho odmieta riešiť mediáciou. Vtedy človek zostáva sám so svojim konfliktom – a preto som hľadala vhodný nástroj, vhodnú metódu pomoci človeku jednotlivcovi. Vedela som, že koučing môže byť vhodný – a chcela som nájsť osobitý druh koučingu, ktorý dokáže ísť ďalej a pomôcť človeku viac. Čo majú mediácia + koučing spoločné a čo rozdielne?  

Počas mojej dlhoročnej manažérskej praxe som koučing nielen teoreticky zvládla na kvalitných vzdelávaniach, ale aj prakticky uplatňovala. Mala som príležitosť byť koučovaná externým profesionálym koučom počas môjho gestorstva špeciálneho celofiremného projektu. To všetko bol business koučing, vo firmách aj dnes aktívne využívaný. Chcela som ísť v koučingu ďalej, hlbšie. Preto som sa najskôr zamerala na koučing orientovaný na riešenie a kresťanský koučing.

Kresťanský koučing mi ukázal, až ako ďaleko, ako hlboko do duše dokáže zájsť, aj ako dokáže pomôcť. Podľa mojich osobných skúseností kresťanský koučing dokáže ísť najďalej, najhlbšie – dokáže vstúpiť až na posvätnú pôdu ľudskej duše. Kto ho nezažil, nevie ako chutí. Keď sme o diaľnici iba počuli ale nevyskúšali jazdu po nej, keď sme o dobrom jedle iba počuli ale necítili jeho chuť v ústach, keď sme o láske iba čítali ale nezažili… to všetko je tak, ako keď sme niečo o koučingu počuli a nezažili ho, a o kresťanskom koučingu osobitne

Boh ma povolal na výcvik kresťanského koučingu, nech sa stane jeho vôľa – veľmi rada budem nástrojom v jeho rukách pri pomoci ľuďom.  Byť nástrojom v rukách Boha–to počúvame často, ale ja som mala šťastie osobne to prežiť až na tomto výcviku. Vďaka!

PREČO? Lebo súčasný svet a človek dneška v ňom žijúci už má takmer všetko, prevažne materiálne – no predsa mu “čosi” dôležité chýba. Najviac zo všetkého potrebuje pokoj a mier, namiesto vojen, konfliktov, hádok a sporov. V škole nás učili všeličo, ale ako zvládať konflikty – to nebolo a ani nie je v učebných osnovách. A pritom to tak veľmi pre život potrebujeme! Mediácia, koučing orientovaný na riešenie a hlavne kresťanský koučing k tomu pokoju prispievajú.  Preto sa venujem konflikt manažmentu (zvládaniu konfliktov) a preto som na túto tému napísala ľudskou rečou knižku KĽÚČ OD KONFLIKTU”. 

dodkadanova.,klucodkonfliktu,mediator,kouč

Čo s tým ďalej ?

Poznatky získané vo výcviku aktívne využívam ako kouč (transformujúci rozhovor smerom do vnútra jednotlivca) pri pomoci iným, aj voči sebe. Vďaka výcviku som pochopila, že riešenie každého svojho problému má každý človek vo svojim vnútri, len ho sám nie vždy dokáže nájsť. Kouč mu v tom dokáže pomôcť. Pomôcť nájsť cestu, po ktorej sa môžete vydať. Všetky odpovede sú ukryté vo vás. 

Každý, hoci malinký posun k pokoju v duši človeka ma teší, a dáva zmysel mojej práci. Na prvý pohľad sa môže javiť ako malinký posun, ale ten zážitok z cesty aj z výsledku ostáva v človeku do ďalších životných situácií. Vážim si dôveru ľudí, ktorí mi dovolia vstúpiť na istý čas na ich posvätnú pôdu života. 

KDE nájdem kresťanského kouča? 

Aktuálne sa na Slovensku pracuje na vytvorení registra kresťanských koučov. Dovtedy nájdete kresťanského kouč aj tu:

  • celoslovenský web o kresťanskom koučingu >>> TU >>>
  • Centrum pre rodinu v Nitre >>> TU >>>
  • podľa referencií od známych

AKÉ boli moje prvé skúsenosti z koučovania? 

Príjemné a poučné – verím, že nielen pre mňa, ale hlavne pre koučovaných. Rozhovor je vždy dôverný, tému určuje koučovaný. Peknou ukážkou je napr. zmena z konfrontačného prístupu (buď – alebo) na spoluprácu (aj, aj) počas rozhovoru, častá téma je ako sa správne rozhodnúť, ako sa pohnúť ďalej v živote, a zaujímavá téma bola napríklad aj práca s vlastnými nápadmi. 

Kto koučing nezažil, nevie ako chutí. Keď sme o diaľnici iba počuli ale nevyskúšali jazdu po nej s rukou na volante a nohou na plynovom pedále, keď sme o dobrom jedle iba počuli ale necítili jeho chuť v našich ústach, keď sme o láske iba čítali ale necítili motýliky v bruchu… to všetko je tak, ako keď sme niečo o koučingu počuli a nezažili ho, a o kresťanskom koučingu osobitne.

Zaujímavá diskusia o kresťanskom koučingu bola aj v televíznej relácii – viac TU.tvlux, kresťanský koučing

AKO na to? 

Kontaktujte ma a dohodneme si termín prvej bezplatnej konzultácie >>>.  Alebo mi napíšte otázku, čo vás o koučingu aj o kresťanskom koučingu zaujíma >>> 

P.S. Možno ste si všimli, že niektoré weby sú už zeleným zámkom označené v prehliadači ako bezpečné( https), a niektoré nie… Tak, tento môj web je už vyspelejší a bezpečnejší = v https = VITAJTE!  Tento posun síce zruší doterajšie lajky na webe lebo vytvorí novú url adresu webu, ale bezpečnosť je dôležitejšia…. www.dodkadanova.sk, https

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Som certifikovaný mediátor + kresťanský kouč. Som autorkou knihy "Kľúč od konfliktu" , a napísala som pre vás aj e-knižku "Na kávičke s Mediáciou". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>