Srdce verzus mozog

Náš mozog a naše srdce žijú vo veľmi zaujímavom vzťahu. Jeden bez druhého nedokážu existovať, no napriek tomu si často vôbec nerozumejú.Hádajú sa, protirečia si, sú v neustálom konflikte a nevedia sa dohodnúť. Všetci isto poznáme ten každodenný boj medzi “tým, čo milujeme”  a ” čo by sme mali robiť. ”

Tak aký je vzťah týchto dvoch kohútov na smetisku ? Srdce vplyvňuje mozog alebo mozog srdce  ? Rozum hovorí srdcu AKO , alebo srdce hovorí rozumu AKO, alebo to AKO hovoria spolu …?!?

Ak načrieme do historie, všetci mudrci, vedci , indiánsky guru… nám radia nasledovať srdce.

Srdce je úplne prvý orgán, ktorý je v tele človeka. Človek ešte nemá vo svojom prenatálnom vývoji ani ruky, ani nohy, dokonca ani mozog, a srdce už je a pracuje.

Srdce komunikuje s mozgom, srdce ovpyvňuje rozum. Rozumu trvá dlhšie aby pochopil, čo srdce už dávno vie. Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum ešte nepozná. A prečo je to tak ? Lebo naša duša komunikuje cez srdce, vraj  je duša v jeho blízkosti. Duša je svetlo, ktorá svieti srdcu. Kto žije bez duše, žije v tme.   

Srdce je symbol života aj symbol citov. Ako symbol citov sa označuje za citlivé i bezcitné, plné lásky alebo nenávisti, hrdinstva alebo strachu, radosti alebo žiaľu, nadšenia alebo sklamania. City, emócie, majú základný význam pre zachovávanie života organizmu. Signalizujú uspokojenie jeho životných potrieb, alebo ohrozenie. Sú preto najužšie späté s biologickými funkciami.

Srdce je pravda, jednoduchá a úprimná.  Jasne cíti a ukazuje, jak na tom momentálne sme.

Rozum je nezbedný špekulant. Rád ohýba signály srdca podľa svojich argumentov, predpokladov, domnienok a často až konšpirácii. Rád cielene prekričí a preargumentuje hlas srdca na hlas rozumu.

Hovorí sa, že srdce je dobrý navigátor – ale zlý pilot. A presne naopak, rozum je dobrý pilot – ale zlý navigátor. Srdce a rozum sa navzájom potrebujú.

Nie vždy idem všade tam, kam ma volá srdce. Ale srdce vždy beriem zo sebou všade tam, kam idem.

V reálnom živote sa rozumová a emočná stránka psychiky nedajú oddeliť. Pôsobia súčasne, aj keď neraz proti sebe. Mozgová príhoda znamená pre mozog to isté, čo infarkt myokardu pre srdce.

Čím sme starší a vraj múdrejší,    srdce a mozog

tak rozumu dávame prednosť.       

Veď sme predsa homo sapiens.

A potláčame hlas nášho srdca. 

Môžeme zatvoriť oči, aby sme nevideli to, čo nechceme vidieť.  Ale nikdy nemôžeme zavrieť srdce pre tým, čo nechceme cítiť. 

Najlepšie je zladiť srdce s  rozumom, takže :

Zmýšľaj srdcom  

A na záver ešte moja obľúbená myšlienka o srdci :

Boh nám dal srdce, ktoré ho dokáže počuť. Tak počúvajme…

Majme svoje problémy pod kontrolou. Nedovoľme problémom prerásť nám cez hlavu .

Naučme sa VČAS zvládať naše problémy a konflikty – pomôžem Vám s tým ! 

Jedným zo spôsobov riešenie sporov je mediácia – mimosúdne riešenie sporov.

Mediácia hľadá riešenie – nie vinníka!

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je môj ebook zdarma. Nazvala som ho “Na kávičke s Mediáciou alebo TOP 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ?

Ak chcete mať poruke základné a hlavne praktické informácie o konfliktoch a spôsoboch ich riešenia, vrátane samostatnej kapitoly Rozhodovanie, tu je moja knižka KĽÚČ OD KONFLIKTU”dodkadanova, klucodkonfliktu

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>