Ako vyzerá ticho ?

Ticha akosi ubúda. Ako ticho vlastne vyzerá ? Ako tento obrázok ? Alebo vaše ticho vyzerá inak ? Patrí ticho do komunikácie ? Do tej komunikácie, ktorá je najčastejšou príčinou vzniku hádok, svárov, konfliktov a súčasne je aj spôsobom ich riešenia ? Vedeli by ste povedať jedným slovom, čo je komunikácia ? Dorozumievanie.  Vieme, že slovo komunikácia má latinský pôvod a znamená “deliť sa, zverovať sa.” Keď komunikujeme, delíme sa s inými o svoje myšlienky, názory, informácie, pocity.  V minulosti platilo, že komunikácia je iba ústna alebo písomná. Ale my komunticho, komunikacia, mediaciaikujeme aj ked nehovoríme, aj ked nepíšeme… my vlastne komunikujeme aj keď nekomunikujeme…  Gestami, mimikou, alebo aj tichom… Pamätáme si na dlhé tiché zaľúbené pohľady, alebo aj na tichú domácnosť . Z toho vyplýva, že nie je možné nekomunikovať – komunikácia je chlieb náš každodenný, súvisí so životom každého človeka, výrazne ho ovplyvňuje, obohacuje o nové poznatky a postoje, reguluje naše konanie a správanie, pomáha nám začleniť sa do spoločnosti a vytvoriť si sociálne kontakty. Komunikácia je dôležitá – je zdrojom konfliktov aj spôsobom ich riešenia. Venujme jej náležitú pozornosť !

mediácia, mediátor, komunikácia, konfliktKomunikujeme najčastejšie verbálne (slovne) a to buď hovorením alebo písaním (graficky). Komunikujeme aj neverbálne (bez slov) – slová nahrádza gestikulácia, mimika, reč tela. Komunikujeme aj  činom – kreslenie grafov, schém, diagramov, schém a náčrtov popri verbálnom prejave.

Komunikácia najčastejšie prebieha ako dialóg (medzi 2 osobami), v malej sociálnej skupine(debaty, diskusie, porady…), k veľkej sociálnej skupine (rečnícky prejav) alebo ako samovrava (sám k sebe).

Komunikácia má tieto základné zložky : 

komunikáciakomunikátor = vysielač /kto/
komunikant= prijímač  /komu/
komuniké – obsah správy /čo/
komunikačný kanál- spôsob prenosu /ako/

Vysielač je dôležitý, určuje všetky 3 ďalšie zložky. Jeho hlavnou úlohou je naladiť sa na vlnové dlžky prijímača, inak vysiela mimo – prijímač ho nechytá, nerozumie mu.  

O rozdiele medzi hovorením a komunikáciou som už písala, vieme že rozdiel je popísaný TU >>>

Ticho má svoje kúzlo – aj v komunikácii. Počúvajme ho.

O tichu je aj kniha s jasným názvom “REČ TICHA” od svetoznámeho autora Eckharta Tolle, ktorá sa zaoberá témou mysle slobodenej od myslenia. Podstata jeho  učenia je jednoduchá : “Ak sa napojíme na vnútorné ticho, dostaneme sa za hranice našej mysle a emócií a objavíme tak hlboký trvalý pokoj, spokojnosť a vyrovnanosť. ”  Z knihy pridám zopár myšlienok :

  • Keď stratíte vnútorný pokoj, stratíte kontakt sami so sebou. Keď stratíte kontakt sami so sebou, svet vás pomýli a vy sa v ňom stratíte.
  • Skutočná inteligencia pracuje v tichosti.  Tam, kde je pokoj, je aj tvorivosť a riešenie problémov.
  • Kedykoľvek sa okolo vás rozhostí ticho, započúvajte sa doň. Všímajte si ho. Vnímajte ho. Načúvanie tichu vo vás prebúdza dimenziu pokoja, pretože len v pokoji môžete pozorovať ticho.

Matka Tereza nám o tichu tiež povedala svoje :

Boh je priateľom mlčania. Príroda, kvety, stromy okolo nás rastú v tichu. Sledujte slnko, mesiac, nebo a oblaky na ňom bez slova hýbu. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme počuli svoju dušu.”   

Niekto múdry predo mnou už povedal, že : “TICHO JE NAJKRAJŠÍ ZVUK NA SVETE” – a ja s ním súhlasím.  A ako vyzerá moje ticho ? Asi takto … a mám ho rada. ticho, mediacia, mediator

Čo som týmto článkom chcela povedať? Chcela som zdôrazniť význam komunikácie v našom živote osobitne pri riešení konfliktov + zaradiť ticho do komunikácie. Nebojme sa ticha!  Má viac ako len svoje kúzlo, má moc! Počúvajme ho!

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>