3 hlavné motívy samovražedných pokusov

Život sme dostali zadarmo, ale nie nadarmo. Prečo sa ho niekto chce dobrovoľne vzdať ? Viem, je to ťažká téma. Ale skryť sa pred ňou nespôsobí, že ona zmizne.

10. september je Svetový deň prevencie samovrážd – je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou asociáciou pre prevenciu samovrážd (IASP). Pripomína sa od roku 2003 a jeho cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o samovražednom správaní, prevencia, poskytovanie včasnej adekvátnej starostlivosti.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v Slovenskej republike zomrelo v roku 2014 na  dokonanú samovraždu 567 osôb. Podľa rovnakého zdroja v roku 2015 to bolo na Slovensku 592 osôb, v roku 2016 zomrelo na dokonanú samovraždu v SR  545 osôb, v roku 2017 to bolo 506 osôb. 

V roku 2014 bolo na Slovensku hlásených 822 samovražedných  pokusov. Počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 567 + pokusov 822 ) tak spolu činil  1 389 prípadov.

V roku 2015 bolo 859 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 592 + pokusov 859) tak bol spolu 1451 (+62 oproti roku 2014).

V roku 2016 bolo 951 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 545 + pokusov 951) tak bol spolu  1496 (+45 oproti roku 2015).

V roku 2017 bolo 841 samovražedných pokusov. 

Rastúci trend úmyselných sebapoškodení bol v rokoch 2014-16 (samovraždy+pokusy). 

Pri dokonaných samovraždách je zrejmá vysoká prevaha mužov – v roku 2014 to bolo 493 mužov, v roku 2015 to bolo 497 mužov, v roku 2016 až 84% zo všetkých samovrážd.  

Samovraždy oboch pohlaví boli páchané prevažne osobami vo veku 50 – 5940-49 rokov. Je veľmi smutné čítať, že podiel samovrážd aj samovražedných pokusov detí a mladistvých z celkového počtu v posledných rokoch rastie.

Najvyšší výskyt samovrážd v roku 2014, 2015, 2016 aj 2017 bol v  Banskobystrickom kraji. 

Samovražedné pokusy boli v roku 2016 najviac u ľudí vo veku 30-39  a 20-29 rokov Samovražedné pokusy boli najčastejšie vykonávané osobami s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji v roku 2014 aj v roku 2015, v roku 2016 v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Čo ešte hovoria štatistiky za rok 2016 ?

  • miestom vykonania činu (samovraždy aj pokusy) bol najčastejšie domov
  • najviac samovrážd aj samovražedných pokusov bolo vykonných v pondelok
  • najviac samovrážd bolo dokonaných v mesiaci november  
  • najviac samovražedných pokusov bolo v máji   
  • najviac pokusov o samovraždu tvorili slobodní 

Poznámka :  Samovraždy hlásia príslušné pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pokus o samovraždu hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria. Hláseniu podlieha osoba, ktorá sa pokúsila o samovraždu a ktorej bola poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení. Údaje nezahŕňajú osoby, ktorým bola poskytnutá iná zdravotná starostlivosť (napr. na internom oddelení, chirurgii a pod.) než psychiatrická. 

Aké sú hlavné príčiny týchto konaní v mierovej dobe, v dobe materiálneho dostatku? Pri samovraždách sa to už v prevažnej väčšine prípadov oficiálne nedozvieme. Pri samovražedných pokusoch sú to tieto 3 hlavné motívy činu :  

  • 39% (2014), 42% (2015), 45,2% (2016), 41,4% (2017) tvorili konflikty a rodinné problémy 
  • 24% (2014), 18% (2015), 16,5%(2016), 14,5% (2017) tvorili vnútorné osobné konflikty a problémy 
  • 10% (2014), 13% (2015), 9,7%(2016), 8,3%(2017) tvorili existenčné problémy. 

Často sme možno v situácii, že nevieme riešiť svoje konflikty. Neučili nás to v žiadnej škole, niečo sme odpozorovali od rodiny, okolia. Dobrá správa je, že si učivo zvládania konfliktov vieme dobrať. 

Naučme sa VČAS zvládať naše problémy a konflikty. Každý problém má riešenie.  

Nedovoľme problémom prerásť nám cez hlavu. Majme svoje problémy pod kontrolou.

Konflikty aj rodinné problémy sa dajú riešiť mediáciou. Už ste o nej počuli ? Pozvala som ju na kávičku, aby mi zodpovedala top 7 otázok o nej, a je z toho e-kniha ZDARMA tu : 

Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať ! To je krédo mojej knižky o zvládaní konfliktov, ktorá má názov “KĽÚČ OD KONFLIKTU”, čaká na vás tu >>>   vyzerá takto

Klucodkonfliktu, dodkadanova

Klik!

 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Som certifikovaný mediátor + kresťanský kouč. Som autorkou knihy "Kľúč od konfliktu" , a napísala som pre vás aj e-knižku "Na kávičke s Mediáciou". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>
Komentáre