3 hlavné motívy dobrovoľného odchodu zo sveta

Život sme dostali zadarmo, ale nie nadarmo. Prečo sa ho niekto chce dobrovoľne vzdať ? Viem, je to ťažká téma. Ale skryť sa pred ňou nespôsobí, že ona zmizne. Každý rok odíde zo sveta dobrovoľne, samovraždou milión ľudí.

10. september je Svetový deň prevencie samovrážd – je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou asociáciou pre prevenciu samovrážd (IASP). Pripomína sa od roku 2003 a jeho cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o samovražednom správaní, prevencia, poskytovanie včasnej adekvátnej starostlivosti.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v Slovenskej republike zomrelo v roku 2014 na  dokonanú samovraždu 567 osôb. Podľa rovnakého zdroja v roku 2015 to bolo na Slovensku 592 osôb, v roku 2016 545 osôb, v roku 2017 506 osôb, v roku 2018 to bolo 533 osôb. 

V roku 2014 bolo na Slovensku hlásených 822 samovražedných  pokusov. Počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 567 + pokusov 822 ) tak spolu činil  1 389 prípadov.

V roku 2015 bolo 859 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 592 + pokusov 859) tak bol spolu 1451 (+62 oproti roku 2014).

V roku 2016 bolo 951 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 545 + pokusov 951) tak bol spolu  1496 (+45 oproti roku 2015).

V roku 2017 bolo 841 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 506 + pokusov 841) bol tak spolu  1347 (-149 oproti roku 2016). 

V roku 2018 bolo 773 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 533 + pokusov 773) bol tak spolu 1306 ( -41 oproti roku 2017). 

Pri dokonaných samovraždách je zrejmá vysoká prevaha mužov. Samovraždy oboch pohlaví boli páchané prevažne osobami vo veku 50 – 5940-49 rokov.

Je veľmi smutné čítať, že v roku 2018 v našej krajine sa deti do 14 rokov pokúsili o samovraždu 38-krát (2 chlapci a 36 dievčat) a mladiství od 15 do 19 rokov 5-krát (40 chlapcov a 55 dievčat).

Aké sú hlavné príčiny týchto hrozných činov v mierovej dobe, v dobe materiálneho dostatku? Pri dokonaných samovraždách sa to vo väčšine prípadov oficiálne nedozvieme. Pri samovražedných pokusoch sú to tieto 3 hlavné motívy činu :  

  • 39% (2014), 42% (2015), 45,2% (2016), 41,4% (2017), 41,3% (2018) tvorili konflikty a rodinné problémy 
  • 24% (2014), 18% (2015), 16,5%(2016), 14,5% (2017), 16,6% (2018) tvorili vnútorné osobné konflikty a problémy 
  • 10% (2014), 13% (2015), 9,7%(2016), 8,3%(2017) , 8,8% (2018) tvorili existenčné problémy. 

U detí a mladistvých do 19 rokov boli hlavným motívom rovnako konflikty a rodinné problémy (40,6
%) a vnútorné osobné konflikty a problémy 21,8 %.  Školské problémy boli motívom u 13,5 % detí a mladistvých.

V živote bývame v situácii, že v danej chvíli nevidíme riešenie. Ale to ešte neznamená, že riešenie nie je. Ano, v škole nás učili všeličo, ale ako riešiť konflikty to nie. Dobrá správa je, že zvládanie konfliktov sa dá naučiť. Tá veda sa venuje konflikt manažment, a ja sa jej venujem. Aj preto som napísala ľudskou rečou knižku o zvládaní konfliktov a dala som jej názov “KĽÚČ OD KONFLIKTU”.  Jej krédo znie: “Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať !” a vyzerá takto >>>dodkadanova, klucodkonfliktuNaučme sa VČAS zvládať naše problémy a konflikty. Každý problém má riešenie. Nedovoľme problémom prerásť nám cez hlavu. Majme svoje problémy pod kontrolou.

Kontakt na 24-hodinovú bezplatnú celonárodnú linku Nezábudka, prevádzkovanou Ligou za duševné zdravie SR je tu >>> linka dôvery

P.S. Možno ste si všimli, že niektoré weby sú už zeleným zámkom označené v prehliadači ako bezpečné( https), a niektoré nie… Tak, tento môj web je už vyspelejší a bezpečnejší = v https = VITAJTE!  Tento posun síce zruší doterajšie lajky na webe lebo vytvorí novú url adresu webu, ale bezpečnosť je dôležitejšia…. www.dodkadanova.sk, https

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>