Prečo som napísala knihu o odpustení?

Táto otázka je namieste. Nie som teológ, nie som zasvätená osoba, nie som psychológ ani psychiater – tak „akým právom“ píšem knihu o odpustení? Čo mi to vôbec napadlo? Nemám čo iné robiť?

Dlho som si o odpustení myslela, že je pre slabých,  že je to výhovorka pre porazených. Dlho som bola presvedčená, že odpustenie je okamih, ku ktorému sa niekedy viac zo slušnosti ako z vnútorného presvedčenia treba prinútiť. Dlho som sa domnievala, že spravodlivosť musí byť viac odpustenie. Dlho som vnímala snahu presvedčiť nás, že odpustenie sa týka len veriacich ľudí, že neveriaci s odpustením nemajú nič spoločné. Dlho som verila, že odpustiť  znamená akceptovať krivdu. Dlho som žila v názore, že keby sa odpustenie dalo naučiť, tak by sa učilo v škole. Dlho som pozorovala, študovala, pracovala s ľuďmi a hlavne žila život plný konfliktov a neodpustenia, … aby som  včas pochopila, že každý človek potrebuje odpustenie a každý človek potrebuje odpustiť. Otázka je, vieme to?

Dnes viem, že odpustenie je cesta. Náročná celoživotná a životne dôležitá cesta k nášmu vnútornému pokoju a mieru na zemi. Dnes viem, že nejestvuje pokoj bez odpustenia, že neexistuje šťastný život bez odpustenia, že odpustenie uzdravuje. Dnes viem, že odpustenie sa týka všetkých ľudí – bez ohľadu na vek, pohlavie, štátnu príslušnosť, vzdelanie, vierovyznanie, profesionálne alebo sociálne alebo majetkové postavenie. Dnes viem, že odpustenie je zručnosť, ktorá sa dá naučiť.

odpustenie,dodkadanova, mediator, kouc

Prečo som sa rozhodla napísať populárno-náučnú knižku o odpustení?

Táto otázka je namieste. Nie som teológ, nie som zasvätená osoba, nie som psychológ ani psychiater – tak „akým právom“ píšem knihu o odpustení? Čo mi to vôbec napadlo? Nemám čo iné robiť?

Túto knižku píšem „právom“ odborníka na riešenie konfliktov (mediátora a kouča) s bohatými praktickými skúsenosťami s riešením konfliktov, s reálnym poznaním mylných postojov a poznatkov množstva ľudí o téme odpustenia. Odpustenie je finálna bodka za konfliktom. Knihu na tému odpustenia som sa pôvodne rozhodla napísať ako praktickú elektronickú príručku výlučne pre mojich klientov. Už počas jej písania ma život a prax mediátora a kouča, ako i rozsah témy viedli k rozhodnutiu, spracovať túto ťažkú tému  ľudskou rečou ako praktického sprievodcu na ceste odpustenia pre širokú populáciu s cieľom, aby čitateľ mal na jednom mieste všetko, čo potrebuje na vydanie sa na cestu odpustenia.

V knižke stručne popisujem horizontálne aj vertikálne odpustenie, a venujem sa tomu horizontálnemu t.j. odpusteniu sebe a medzi ľuďmi navzájom. Hlavne preto, že toto je plne v našich rukách, a aj preto, že bez horizontálneho odpustenia nemôže byť vertikálne odpustenie.

Veľmi si želám, aby sa názov mojej knižky „Viem odpustiť?“ s otáznikom na konci po jej prečítaní zmenil na „Viem odpustiť.“ s bodkou na konci alebo ešte lepšie s výkričníkom na konci – ako radostné zvolanie: Viem odpustiť!“

Viem odpustiť? Viem odpúšťať? Kde nás to učili? Kde sme sa to učili? Máme príležitosť TU.

Čo hovoria prví čitatelia knižky “VIEM ODPUSTIŤ?”  Dozviete sa TU.

Máte záujem o osobnú online konzultáciu? Nech sa páči TU.

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>