10 kľúčových myšlienok o strachu

Kto z nás ho nepozná? Kto sa s ním ešte nestretol? Čo s ním robíme? Čo s emóciou strach?

Ako bytosti sme stvorení nielen racionálne, ale aj emocionálne, nielen s rozumom, ale aj s emóciami. Emócie obohacujú náš život. Emócie sú farbami života. Čím by sme boli bez emócií? Ako ja zvyknem hovoriť : “S emóciami sme kompletní”.

Emócia strach je prirodzenou súčasťou nášho života. Je to jedna zo základných emócií.

Emócia strach je veľmi široká téma, preto si dovolím uviesť 10 kľúčových myšlienok o strachu – pramenia nielen z teoretického štúdia emócií (4. mesačný výcvik Emócie v práci kresťanského kouča, odborná literatúra), ale hlavne z praxe, z mojich bohatých životných aj pracovných skúsenosti.

1. Čo mi hovorí emócia strach?

Strach je prirodzená odpoveď na ohrozenie. Ako každá emócia, aj emócia strach mi chce niečo povedať. Strach mi hovorí, že niečo ma môže zraniť a ja presne viem, čo to je. Dám do pozornosti 2 momenty – môže/nemusí a ja presne viem, čo to je. Strach ako každá iná emócia je o mne, nie o tom druhom.

2. Bojím sa niečoho konkrétneho.

Niekto má strach z verejného vystupovania, iný z odmietnutia, zo zlyhania, zo sklamania, z neúspechu, z konfliktov, zo zmeny, zo straty zamestnania, zo straty blízkej osoby, niekto má strach z manželstva, iný možno z manžela/manželky, zo šéfa, máme strach z choroby, z vojny, … Je dobré vedieť, že v prežívaní strachu sú medzi nami ľuďmi veľké rozdiely. Jedny sa boja toho, čo u iných strach vôbec nevyvolá. Čo je pre niekoho vášeň (výšky, hĺbky, zvieratá, šport, ….), to isté je pre iného neprekonateľný strach. Každý zdravý človek má strach, bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne postavenie, …  A nie jeden strach, máme naraz viac strachov rôznej intenzity. Niekedy sme plní strachu.    

3. Strach – úzkosť

Trsy emocií – strach – úzkosť – pochybnosť – obava , môžu mať podobné prežívanie, môžu sa zamienať. Úzkosť znamená – niečo ma môže zraniť a neviem čo to je.  Pri strachu vieme, čo sa bojíme, pri úzkosti len cítime, že nám nie je dobre a nevieme čo to spôsobuje.  Úzkosť je bezdôvodný strach. Pochybnosť znamená, nie som si istá či uspejem , lebo som to ešte nikdy nerobila. Obava mi hovorí, že nemám silu o ktorej som si myslela, že ju mám, pomáha rozpoznať limity našich síl.

4. Strach je dobrý sluha a zlý pán.

Strach má svoj zmysel, potrebujeme ho, plní svoju základnú funkciu – je ochranca nášho života, avizuje ohrozenie, bez neho by sme neprežili. Prežívať strach nie je hanba. Dobrý sluha keď nás ochranuje, zlý pán keď sa vymkne kontrole a on ovládne nás. Strach má veľkú moc. Jeho sila rastie tak, ako veľmi mu veríme a dovolíme mu riadiť náš život. Môžeme sa však kedykoľvek rozhodnúť, že strachu moc vezmeme a vieme aj ako. Vďaka nášmu rozumu a slobodnej vôli. 

5. Aký je môj postoj ku strachu?

To je veľmi dôležité. Nemôžem ovplyvniť to, či strach budem alebo nebudem mať, ale môžem ovplyvniť môj postoj ku nemu. Môj postoj ku strachu, ku emóciám je plne v mojich rukách. Nastavením správneho postoja ku strachu dokážem zlepšiť svoj život. A pozor – strach je nákazlivý, môže byť aj naučený.

6. Ja nie som môj strach.

Emócie sú našou súčasťou, my prežívame emócie – my nie sme emócie. Ja nie som môj strach – ja prežívam emóciu strach.  Emócia príde, má mi odovzdať nejakú správu a je na nás, koľko času a pozornosti jej venujeme. Nedovoľme strachu sa u nás usadiť, rozťahovať, neponúkajme mu kávičku, dobrú večeru, nocľah, …. Preberme od neho správu a vyprevaďme ho. Otázka nie je, či budem mať strach (jasné že budem) – otázka je, čo s ním urobím. A to je plne v mojich rukách.

7. So strachom nebojujme, ….

Naučme sa s ním pracovať, emócie a teda aj strach sa naučme navigovať, riadiť, regulovať, usmerňovať – ktoré sloveso nám sedí viac. Pozorujem svoj strach, pomenujem ho, spýtam sa čo mi chce povedať, a rozhodnem sa ako ďalej. Možno to teraz ešte nevieme, ale tréningom sa to dá naučiť.  

Akú emóciu/emócie si pozvať na pomoc pri navigácii strachu? Ktorú emóciu rozvíjať, posilňovať? Strach s lenivosťou sú veeeľmi zlá kombinácia. Ako prvá emócia nás možno napadne odvaha. Pre iného to môže byť rešpekt, vďačnosť, zodpovednosť, radosť, pokoj, … 

8. Odvaha

Isto sme už počuli, že “on je odvážny, on nemá strach, ničoho sa nebojí! ” Môže sa to tak na prvý pohľad javiť, ale tak to nie je. Mať odvahu neznamená nemať strach – mať odvahu znamená konať aj napriek strachu. Odvaha je schopnosť konať aj za prítomnosti strachu. Schopnosť konať zoči-voči strachu. Schopnosť – dá sa trénovať. Môžeme – ak chceme. Ak sa tak rozhodneme. Odvahu potrebujeme každý deň.

9. A čo potom?

Verím, že všetci sme už zažili ten príjemný pocit po zvládnutí strachu, prežívali sme novú emóciu ako spokojnosť so sebou, radosť, sebaúctu, možno hrdosť na seba, … Získali sme akési vyššie sebavedomie, stali sme sa skúsenejšími, silnejšími ľuďmi do ďalších životných skúšok.  

10. Tréning robí majstra.

Zvládanie emócií je zručnosť, dá sa naučiť. Aj navigovanie emócie strach. Nemajme strach zo strachu, určite sa mu nedajme ovládnuť.  Veľa odvahy a síl do každodenného tréningu. Možno aj s kresťanským koučom.

Dovolím si tu pripomenúť nezabudnuteľné „NEBOJTE SA!“, ktoré nám Slovákom odkázal pri návšteve Slovenska dnes už svätý  Ján Pavol II., a ktoré sa tak často ako povzbudenie pre nás vyskytuje vo sv. písme. Boh vedel, akí budeme ustráchaní a možno aj preto vo sv. písme nájdeme pozvanie “Nebojte sa!” veľa krát, vraj to niekto zrátal že až 365-krát, na každý deň. Dal nám emócie aj všetko potrebné na ich zvládnutie.

Emóciám, aj strachu sme sa venovali v rámci NTM2022, tu je záznam:

Záznam všetkých zaujímavých tém 7-dielneho online seriálu “Kresťanskí kouči manželstvám” v rámci NTM2022 je TU.

Ak máte záujem o online rozhovor s kresťanským koučom, moje voľné probono termíny nájdete aj TU.

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>