Všetko má svoj koniec. Aj pandémia.

Odpoveď na otázku, či pandémia skončí, je jasná. Skončí. Kedy presne skončí nevieme, ale že skončí, to vieme.

Pre mňa nie je dôležitá ani otázka ako skončí – to nie je plne v mojich rukách. Pre mňa je dôležitá otázka, akým človekom budem ja na jej konci – to je plne v mojich rukách.

Najlepšie odporúčanie odborníkov na zastavenie šírenia koronavírusu na jar 2020 je zostať doma. Som doma, sme doma, zostaňme doma počujeme z každej strany. Veľmi rýchlo sme spomalili. Dovoľte mi vstúpiť do vášho “doma”, do vášho ticha. V čase pandémie treba venovať pozornosť nielen zdraviu fyzickému, ale aj svojmu duševnému zdraviu.  Venovať pozornosť a posilňovať nielen imunitu tela, ale aj imunitu duše.

Nevieme, dokedy bude táto pandemická doba trvať, či nám pomôže kolektívna imunita, či nová vakcína, či teplo leta, či  možnosť zmutovania vírusu. Vieme však, že tak ako všetko, aj toto raz skončí. Pandémia skončí, hoci vírus tu môže zostať a my sa naučíme s ním žiť.

Ako budeme odpovedať, keď si po skončení koronakrízy sami sebe položíme otázku alebo časom sa nás to opýtajú naše deti, ešte neskôr naše vnúčatá. Ako odpovieme na nasledovné otázky? Čo si robil v čase koronakrízy? Ako si využil ten špeciálny čas? Akým človekom si stal po nej?

Budúcnosť je výsledkom prítomnosti. Pre našu budúcnosť je dôležité to, čo robíme dnes. Ako dnes trávime čas.  Ako využívame ten vzácny dar – čas – ktorý sme zrazu dostali akosi “navyše”. Využime ho aj na vzdelávanie. To je rozumná investícia do našej budúcnosti.  Ako trávime svoj čas, to je plne na našom rozhodnutí.

Začnime od seba. Čo teraz ľudia potrebujú, akú pomoc teraz potrebujú a ja to mám, ja im to môžem poskytnúť? Ako Vám ja môžem v tomto náročnom období svetovej pandémie pomôcť? Čo som tak dlho plánoval a doteraz nemal čas to zrealizovať? V čom sa chcem ja posunúť dopredu? Čo mi chce táto situácia povedať? Že svoj život nemám úplne vo svojich rukách, že sa mám zamyslieť ako žijem, že dostávam dostatok času sa zamyslieť nad zmyslom, nad obsahom svojho života, že dostávam dostatok času prehodnotiť svoj život, … ?

Moje tipy :

tipy na čítanie: 

tipy na počúvanie:  

  • moje podcasty na príjemné aj poučné počúvanie TU
  • zaujímavý rozhovor v rádiu TU
  • rozhovor so mnou je od 11. – 22. minúty TU

tip na pozeranie foto

  • moje foto s komentárom nájdete TU

tip na online rozhovor   

  • online konzultácia vašej konkrétnej situácie
  • online koučing na vami zadanú tému s vami vybraným  kresťanským koučom
  • online rozhovor s vami vybraným koučom v pomáhajúcom probono projekte LemonCoaching, ja som tam tiež

Dávajú Vám zabrať tieto dni? Alebo nielen tie? Rozhovor so skúseným koučom môže pomôcť. Koučing ako pomáhajúci rozhovor môže pomôcť. Zatiahnime na hlbinu. Upracme si v sebe. Je čas nájsť si čas byť sám so sebou, dostali sme dar – čas. Vnútorne sa spomaliť, zamyslieť sa nad tým, ako žijem, ako som spokojný zo svojim životom, ako chcem žiť ďalej, akým človekom chcem byť PO. V čase pandémie poskytujem bezplatné konzultácie aj pomáhajúci rozhovor (koučing) online. S dôverou ma kontaktujte TU alebo SMS na +421 948 116 311.

Počas obdobia pandémie vznikla myšlienka pomoci, zrealizovaná do pomáhajúceho projektu LemonCoaching.sk – rada som sa do projektu zapojila aj ja.

https://www.facebook.com/trochuinaksadelou/videos/265411174596111/UzpfSTkyNjMwNzA3MDc0MjE3NTozMDg0OTM4NDM4MjEyMzUw/

Čo dodať na záver?

Každý z nás má isto teraz, v apríli 2020, svoj názor na aktuálnu novú jedinečnú pandemickú situáciu. Možno niektorí ho ešte hľadajú alebo na ňom pracujú, vytvárajú si ho svojim poznaním.  Moje poznanie je, že nič sa nedeje náhodou, ani pandémia. Sledujem, že väčšina ľudí čaká, kedy sa pandemická doba skončí a život sa vráti do “normálu”, do pôvodného stavu, do stavu PRED ňou. Ja si myslím, že život PO bude iný ako ten PRED. Ja si myslím, že bude nový “normál”. Že zmena je podstatou každej krízy. Že táto pandémia zmení, premení, strasformuje ľudskú spoločnosť, že je zmenou, premenou, prerodom, spoločnosti. Že je to globálna zmena ľudskej spoločnosti, doba prelomová, že život PO nebude už nikdy taký ako život PRED.  Po kríze môže nastať návrat do pôvodného stavu, ako napr. po ekonomickej kríze v roku 2008.  Premena, transformácia je viac. Nebude návrat do pôvodného stavu, bude to iné…. svet sa podľa môjho názoru nevráti kde bol, staré časy skončili, svet sa posunie do ďalšej etapy svojho vývoja. Kríza má svoj transformatívny význam. Kríza odhalí našu skutočnú tvár, strhne masky z ľudských tvárí, ukáže našu podstatu, autenticitu. Kríza odhalí, v akom stave sú naše vzťahy. A na tie vakcína nebude. Robme všetko pre to, aby sme z tohto náročného obdobia vyšli silnejší a lepší. Pracujme na sebe – to máme plne vo svojich rukách. Hľadajme ten správny smer, pozdvihnime hlavy a pohliadnime za horizont. Rada Vám pri tom pomôžem.

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>