Novela zákona o mediÁcii schválená !

Dnes na Slovensku platí Zákon o mediácii č. 420/2004 Zb.z.

Nastal čas na jeho novelizáciu nielen z dôvodu potreby zapracovania Smernice Europskeho parlamentu  č. 2013-11 Smernica o alternativnom rieseni spotrebiteľskych sporov. Aktuálny stav procesu novelizácie zákona o mediácii  popisujem a priebežne aktualizujem  v tomtu článku :

1./ Dňa 3.6.2015 predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2./ K tomuto materiálu mediátori združený v Asociácii mediátorov Slovenska ako i Slovenskej komory mediátorov zorganizovali v polovici júna 2015 aktívnu diskusiu, výsledkom ktorej bolo podanie hromadnej pripomienky. Cieľom hromadnej pripomienky je zamedziť negatívnym dopadom novej legislatívnej úpravy na mediáciu a odstránenie prekážok využívania mediácie.

Touto hromadnou pripomienkou sa navrhuje najmä, aby :

– sa zo zákona odstránila povinnosť registrácie dohody o začatí mediácie v NCRls,

– došlo k rozšíreniu predmetu úpravy zákona – došlo k prepojeniu mediácie s civilným občianskym súdnym konaním.

3./ Výzva na podporu hromadnej pripomienky sa stretla s odozvou nielen u mediátorov, ale i u odbornej verejnosti – získala 549 podporovateľov. Hurááááá !  Presiahla tak potrebných 500 hlasov a dosiahla sa tak možnosť, aby mediátori aktívne vstupili do legislatívneho procesu.

4./ Ministerstvo spravodlivosti SR na den  1.7.2015  o 14:00 hod. pozvalo Asociáciu mediátorov Slovenska /AMS/ na rokovanie k hromadnej pripomienke k novele zákona o mediácii. V čase od 14.15 hod. až do 17:15 hod.  zástupcovia AMS presadzovali požiadavky mediátorov.  Legislatívny proces pokračuje – nasleduje prerokovanie pripomienok u vedenia Ministerstva spravodlivosti, potom v NR SR. Po prázdninách pripravuje AMS stretnutie mediátorov.

5./ Materiál /návrh zákona / bol presunutý do štádia ” Odoslané na rokovanie vlády SR” dňa 23.8.2015.

6./ Materiál bol presunutý do štádia “Odoslané na rokovanie NR SR ” /10.9.2015/

7./ Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) usporiadala  18.-19.09. 2015  stretnutie mediátorov a sympatizantov v Čičmanoch.

mediátori v čičmanoch 092015

mediátori v čičmanoch 092015

Hlavnou témou stretnutia bola v NR SR prerokovávaná novela Zákona o mediácii. Druhou témou stretnutia bolo vytvorenie odborných sekcií pri AMS.  Rovnako zaujímavá bola diskusia o 3. ročníku konferencie.

8./ NR SR na svojom rokovaní dna 25. 9. 2015 postupuje návrh zákona o mediacii do 2.čítania a prideluje ho na prerokovanie Ustavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti NR SR do 10.11.2015.

9./ Vládny návrh tohto zákona je zaradený ako 61. bod programu 58. schôdze NR SR, ktorá začala 10. 11. 2015 .

10./  Dňa 12.11.2015 bola NR SR  schválená NOVELA ZÁKONA O MEDÁCII,  ktorá nadobudne  účinnosť od nového roku t.j. 1.1.2016.

11./ 17. 12. 2015 – materiál v štádiu ‘Odoslané do Zbierky Zákonov SR’

12./ 18. 12. 2015 – materiál v štádiu ‘Publikované v Zbierke Zákonov SR‘ – účinnosť od 1.1.2016

 Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka !
mediacia, mediator

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je môj ebook zdarma. Nazvala som ho “Na kávičke s Mediáciou alebo top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ?

Ak chcete mať poruke základné informácie o konfliktoch a spôsoboch ich riešenia, tu sa píše ebook “Ako na konflikty “ – dám vám vedieť, keď bude hotový !

Ak chcete, ale neviete odpúšťať – tak pre vás sa píše ebook “Učme sa odpúšťať” – dám vám vedieť, keď bude hotový !

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>