MEDIÁCIA = spôsob riešenia sporov :

 • M - moderný
 • E - efektívny
 • D - diskrétny
 • I - inteligentný
 • A - aktívny
 • C - cieľavedomý
 • I - inovatívny
 • A - atraktívny

Dodka DANOVÁ

Ing. Jozefa Danová - certifikovaný mediátor
+421 948 116 311 jozefa.danova@gmail.com

MEDIÁTOR = nezávislý odborník :

 • M - mimosúdny
 • E - empatický
 • D - dôveryhodný
 • I - iniciatívny
 • A - ambiciozny
 • T - trpezlivý
 • O - objektívny
 • R - riešenie win-win

Vyberte si svojho mediátora

v registri mediátorov vedeného na Ministerstve spravodlivosti SR. Vo výbere ste slobodný - nie ste viazaný príslušnosťou súdu.

Cesta je tu →

Čo je mediácia - názorne vysvetluje toto video z EU, predabované do všetkých jazykov jeho členov !  

Vyberte si svojho mediátora !

AKO ? Takto - ukazujem to v tomto krátkom videu. Mediátora hľadáme v registri mediátorov vedeného na Ministerstve spravodlivosti SR. Vo výbere ste slobodný - nie ste viazaný príslušnosťou súdu. Pozri moje video z jari 2016 :

Ako vysvetľujú pojem mediácia v Anglicku za 1 minútu? 

What is Mediation?

Posted by UK Mediation Ltd on 8. december 2015