Môj príbeh

Som expert na mimosúdne riešenie sporov, certifikovaný mediátor. 

Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov a sporov. 

Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať !

Dodka D A N O V Á

Dodka Danová

Ing. Jozefa DANOVÁ 

certifikovaný mediátor 

+ 421 948 116 311

mediator@dodkadanova.sk

Buďme v spojení na FB:

Môj ebook o mediácii sa píše - 

bude ZDARMA : 

Naozaj Vás zaujíma môj príbeh  ? Tak dobre, poviem Vám ho ...

Kde bolo, tam bolo...V minulom tisícročí v malej dedinke sa do skromnej rodiny stolára Jozefa a jeho manželky Alžbety narodilo najmladšie piate dieťa a dievčatku dali meno Jozefa. Po otcovi, tradičné slovenské meno v ženskom podaní.  A volajú ho Dodka.

Môj príbeh ako rozprávka by bol na román, zostručním to. 

Kto som ? Viem to povedať 3 slovami : „Som šťastná žena.“ 

Som neobyčajná žena v obyčajnom svete. Od malička akosi nejdem s davom, a už som si na to zvykla. Som zrelá žena s bohatými životnými skúsenosťami. Som pokojná žena v nepokojnom svete. Som vyznávačom hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť. A takou hodnotou je aj pokoj - opak nepokojov, svárov, sporov, hádok, konfliktov, vojen... Preto som mediátor - expert na riešenie konfliktov a sporov. K mediácii som dozrela nielen teoretickým vzdelaním, ale hlavne po dlhoročnej manažérskej práci s ľuďmi,  s bohatými  skúsenosťami manželky vo viac ako 30- ročnom manželstve, počas aktívnej výchovy našich 3 dnes už dospelých detí, spolu s prvými rokmi užívania si roly babky ... áno, som šťastná žena !   

Mám milión - nie na konte, ale životných skúseností. Žijem dôstojný život podľa mojich predstáv. Mám vnútorný pokoj. A ten chcem pomôcť nájsť každému z Vás. Či sa to podarí na 100% neviem, ale že sa o to treba pokúsiť, to určite viem. Rozumiem konfliktom - naučím Vás ich zvládať. 

Mám pocit, že celý môj doterajší život bol prípravou na moju aktuálnu pomoc ľudom zvládať ich spory a konflikty, ľuďom ktorí o ňu majú záujem, ktorí pomoc hľadajú, ktorí chcú aktívne posúvať svoj život dopredu, ktorí chcú byť pokojnejší a spokojnejší.  

Či to bolo tak vždy  ?  To určite nie.  Bolo treba prejsť kus cesty... 

Problémov vo veľkej rodine bolo bežne dosť. Tragická smrť najstaršieho milovaného brata mala trvalé následky pre celú našu rodinu - potom už nič nebolo také ako predtým.  Alkoholizmus druhého brata prinášal do rodiny čoraz viac a čoraz náročnejších konfliktov.  V škole bežné aj náročnejšie problémy zvládané učitelmi pokojne. Mala som šťastie na triednych učiteľov, boli mi druhými drodičmi. Spôsob komunikácie a riešenia problémov boli prevažne rodinnou alebo školskou zvyklosťou až tradíciou. Pozorovala som rozdiely ...

Svadba, rizikové tehotensko a narodenie môjho milovaného syna vo štvrtom ročníku vysokej školy možno trošku zamotali ale nezabránili mi získať červený diplom. Počas mojich 17 rokov školskej dochádzky (9+4+4 = 17) nás o komunikácii a riešení konfliktov nikde neučili - ani v učebných osnovách ani v žiadnych krúžkoch.  A to som patrila k lepším študentom ! Za socialismu to neboli potrebné témy učebných osnov - všetko bolo dané, jasné a jednoznačné. 

Kedy nastal zlom ?  

V tvrdej  realite vysokého tempa života - zamestnanie, rodina, manžel, deti, krúžky, domácnosť, priatelia, pracovný postup na manažersky post som začala nielen vnímať dôležitosť komunikácie a rôznosť spôsobov riešenia problémov rôznymi ľuďmi, ale začala som sa o to aktívne zaujímať. Dovolím si poznamenať, že to boli už 90-te roky minulého storočia,  roky pred nežnou revolúciou. Pevné veľké počítače boli vo firmách - ja som ako absolvent VŠE začínala ako programátor v jazyku Cobol na jednom z nich. Internet nebol. Na vzdelávanie boli knižnice (mestské aj firemné) a kníhkupectvá , ale s rovnakou literatúrou ako režim. 

Postup na manažérsky post vo firme a  ďalšie takmer 2 desiatky rokov úspešnej manažerskej práce vo finančníctve s riadením od 10 do 500 zamestnancov boli riadnou skúškou efektívnej komunikácie aj zvládania konfliktov. O tom by mohol byť román - boli to profesne náročne krásne roky môjho života. To by sa bez odbornej prípravy doplnenej trvalým samoštúdiom nedalo zvládnuť. Po zmene zriadenia sa otvorili dvere aj mnou sledovanej téme komunikácie a zvládania konflitkov - ale prevažne v angličtine. Tak som sa pustila aj do nej ...

Doplnila som si ekonomické vzdelanie o 3 semestre práva pre manažerov, znalosť zákonov som brala ako spôsob predchádzania aj riešenia konfliktov. Vtedy som sa prvýkrát stretla s pojmom "mediácia" s tichou túžbou vo svojom vnútri - toto raz budem robiť. Všetky ďalšie manažerske školenia a samoštúdium boli zamerané na osobnostný rozvoj, komunikačné a prezentačné zručnosti, riadenie zmien, zvládanie konfliktov, riadenie a motiváciu ľud, ich kaučing. 

Všetko má svoj čas ...  aj rozhodnutie zmeniť lokál po splnení úloh. Vždy som pracovala naplno a práca sa mi bohato odmeňovala aj pocitom spokojnosti. Keď tento pocit už neprichádzal, bol čas zamýšľanú zmenu zrealizovať. Chcem robiť to, čo teraz ja považujem za najdôležitejšie - pomáhať  ľuďom na základe mojich bohatých teoretických ale hlavne praktických skúseností pri riešení ich problémov. Či už ako kauč alebo poradca alebo mediátor.  

A ku čomu som prišla ?  Je nemožné žiť bez konfliktov. Je rozumné naučiť sa ich zvládať.

Dlho som si myslela, že istí ľudia problémy majú – a iní nie. Dlho som bola presvedčená, že istí ľudia problémy prevažne vytvárajú a istí ľudia ich prevažne riešia. Dlho som vnímala, že niektorí ľudia sa z problémov vyzujú a iní sa v nich topia. Dlho som verila, že jedinou správnou cestou je predchádzanie problémom – že je možný život bez problémov.  Dlho som sa domnievala, že schopnosť riešiť problémy je človeku daná do výbavy už pri jeho narodení., a bodka. Dlho som žila v názore, že keby sa dalo riešeniu problémov naučiť, tak by sa to predsa učilo v škole. Dlho som pozorovala, študovala, pracovala a hlavne žila život plný problémov a konfliktov… aby som včas pochopila že konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života. Majú ich všetci ľudia. Ľudia sa líšia hlavne spôsobom ich riešenia. Zvládanie problémov a riešenie konfliktov sa dá naučiť. 

Pomáham ľudom zvládať problémy a konflikty samých so sebou  (konzultáciou a kaučingom) alebo s inými ľudmi, organizáciami  (konzultáciou, poradenstvom a mediáciou ).  

Problémy sa dajú riešiť viacerými spôsobmi, metódami a technikami. V súčasnom stupni vývoja spoločnosti a vyspelosti populácie by sa spory a konflikty dali a mali riešiť kultivovanou formou - mediáciou. Keďže sa o mediácii vo verejnosti vie málo, a veľmi často sa zamieňa s meditáciou - preto som sa rozhodla ľudskou rečou napísať môj prvý ebook zdarma na tému "NEBOJME SA MEDIACIE " alebo Na kávičke s Mediáciou - ebook sa píšu tu.