Niečo tu nefunguje? 

S dôverou ma kontaktujte.

Teší ma Váš záujem o nové informácie z oblasti riešenia konfliktov,

v tomto ebooku o mediácii - metóde mimosúdneho riešenia sporov. 

Tak už dosť rečí, poďme na jej čítanie!  

Máte už uvarenú kávičku? Alebo sa pridáte k nám? 

kávička, káva, mediácia, mediátor, dodkadanová

A ide aj do vášho meilu. 

Máte záujem o ďalšie typy na praktické e-knihy?

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova
Klik na obrázok!
dodkadanova, viemodpustiť
Klik na obrázok!