mediacia, mediator, skúška, komunikacia, dodkadanova

mediacia, mediator, skúška, komunikacia, dodkadanova