riešenie konfliktov, zvládanie problémov, mediácia, mediátor

mediácia, mediátor, riešenie konfliktov, sporov