"Je nemožné žiť bez konfliktov - je rozumné naučiť sa ich zvládať! " 

to je hlavná myšlienka knižky

 KĽÚČ OD KONFLIKTU 

"Tak, moja milá, nech sa ti vo svete darí pomáhať ľuďom uľahčiť ich životy a pamätaj, 

že kľúč na zvládanie konfliktov nesieš v sebe! " - tvoja autorka Dodka ♥ 

Čo knižka obsahuje? 

 • Pár slov na úvod
 • Pár slov o autorke
 • Obsah
 • 9 kapitol na 99 stranách formátu A4 na výšku
 • Každá kapitola obsahuje peknú myšlienku, príbeh, obsah kapitoly a tipy na domácu úlohu= 9 myšlienok, 9 príbehov, 9x3 a viac tipov na domáce úlohy.
 • Pár slov na záver
 • Použitá literatúra

Pár slov na úvod obsahuje aj toto ... (klik na text)

Prečo som sa rozhodla napísať túto knižku? Lebo nemôžem inak, lebo to tak cítim z môjho srdca, z môjho presvedčenia, z mojej „ústavy“. Veľmi som chcela ľudskou rečou napísať knižku o konfliktoch, až tak veľmi, že som musela - aby som sa mohla raz pozrieť sama sebe do očí. Napísala som ju tak, ako by som ju ja rada čítala v čase, keď som o konfliktoch vedela tak málo ako si myslím, že sa o konfliktoch teraz všeobecne vie. Človek dneška zvláda vesmírne vzdialenosti - mal by dokázať zvládnuť aj malý priestor medzi ním a tým druhým človekom. Hoci nás o konfliktoch v škole neučili, vieme si toto „učivo“ dobrať. Ani práci s mobilným telefónom, s internetom, so sociálnymi sieťami, atď. nás v škole neučili, a ako ju bravúrne denne zvládame – lebo to potrebujeme, tak sme si učivo sami aktívne dobrali. Rovnako aj zvládanie konfliktov potrebujeme pre život náš každodenný, tak si učivo vieme dobrať. V tejto knižke využívam symboliku zámok a kľúč v jej názve, v grafike aj v logike - konflikt predstavuje zámok a riešenie predstavuje kľúč. Na to, aby som dvere otvorila, potrebujem použiť správny kľúč – nie poznať do detailov každú súčiastku zámku a jej mechanizmus. Aký kľúč použijeme je v našich rukách – zloženie zámku nie. Niekomu trvá celý život kým pochopí, že problémy tu nie sú na to, aby nás trápili, ale na to, aby nás posunuli dopredu. >>>

Pár slov o autorke obsahuje aj toto ... (klik na text)

Dlho som si myslela, že istí ľudia problémy majú – a iní nie. Dlho som bola presvedčená, že istí ľudia problémy prevažne vytvárajú a istí ľudia ich prevažne riešia. Dlho som vnímala, že niektorí ľudia sa z problémov vyzujú a iní sa v nich topia. Dlho som verila, že jedinou správnou cestou je predchádzanie problémom – že je možný život bez problémov. Dlho som sa domnievala, že schopnosť riešiť problémy človek dostáva alebo nedostáva do výbavy už pri jeho narodení, a ďalej nič - bodka. Dlho som žila v názore, že keby sa dalo riešeniu problémov naučiť, tak by sa to predsa učilo v škole ako hlavný predmet. Dlho som pozorovala, študovala, pracovala a hlavne žila život plný problémov a konfliktov…, aby som včas pochopila, že konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života. Majú ich všetci. Ľudia sa líšia hlavne spôsobom ich riešenia. Zvládanie problémov a riešenie konfliktov sa dá naučiť. Je nemožné žiť bez konfliktov - je rozumné naučiť sa ich zvládať.>>>

1.kapitola: ÚVOD ku konfliktom-obsahuje aj toto... (klik na text)

Je na konfliktoch aj niečo dobré? Máme tendenciu konflikt hodnotiť jednoznačne negatívne. Pretože pre nás predstavuje záťažovú až stresovú situáciu, niekto sa konfliktov dokonca bojí. Je to naozaj tak, že konflikt je len zlý? Prináša aj kladné prvky: konflikt poukáže na problém, odhalí nezrovnalosti, nesie v sebe očistné procesy, cez konflikt dochádza k vyjasneniu cieľov, k lepšiemu porozumeniu rozdielov, konflikt rozráža strnulé štruktúry, iniciuje zmeny – a toto je podľa mňa to podstatné, prečo sa bojíme konfliktu. Lebo sa bojíme zmeny, nechce sa nám do nej, je nám dobre tam, kde sme… A pritom život je zmena. Aké pozitívne úlohy má konflikt? Uvediem tu podľa mňa 10 hlavných: >>>

2.kapitola: PREČO RIEŠIŤ KONFLIKT- obsahuje aj toto... (klik na text)

Príbeh: Pri bráne istého mesta sedí starý muž a víta prichádzajúcich. Blíži sa istý cudzinec a pýta sa: „Akí ľudia žijú v tomto meste, dobrí alebo zlí?“ „Takí, akí žili v meste, z ktorého prichádzaš“, odpovedá starec. „V mojom predchádzajúcom meste boli len samí dobrí ľudia. Boli láskaví, milí, pomáhali si jeden druhému. Bola radosť tam žiť,“ odpovedá cudzinec. „Môžem ti teda naisto zaručiť, že ľudia v tomto meste budú takí istí. Iba dobrí, milí a láskaví“, odpovedal starec. Vtom sa približuje ďalší človek. „Akí ľudia žijú v tomto meste?“ pýta sa aj on starca. „Takí, akí žili v meste, v ktorom si žil doteraz“, odpovedá starec. „No to vám teda ďakujem. Ľudia v mojom predchádzajúcom meste boli hrozní. Na nevydržanie. Som rád, že som odtiaľ preč. Samá zloba, neochota, nežičlivosť, závisť.“ „Myslím, že ľudia v tomto meste nebudú o nič lepší,“ hovorí starec. Aj keď tento príbeh je veľmi zjednodušený, podáva nám jasnú myšlienku. Svet a ľudia okolo nás sú takí, akí sme my. Ak my v sebe nosíme pokoj, potom ho budeme nachádzať všade, kde prídeme. Ak my sami nemáme pokoj vo svojom srdci, potom ho nenájdeme nikde okolo seba. >>>

3.kapitola: FÁZY KONFLIKTU - obsahuje aj toto... (klik na text)

Konflikt je proces, má svoj vývoj, svoj začiatok, aj koniec. Každý z nás má obvykle viac ako jeden konflikt, s rôznymi ľuďmi, a každý z konfliktov môže byť v inom štádiu. Ak necháme naše konflikty neriešené a je ich veľa, ich špirála nám odoberá veľa síl a energie, prináša vyčerpanosť a choroby. Konflikt má viacero fáz. Teória konfliktov nie je jednotná v počte fáz, niektorí autori uvádzajú 5, 6 alebo 7 fáz konfliktu. V základe, v obsahu, v jadre sa zhodujú, rozdiel je v spojení alebo rozdelení niektorej z fáz. Mne je blízky 6-fázový proces konfliktu, ten si tu spolu prejdeme. Priebeh konfliktu môže mať viacero fáz, od prvých jeho príznakov až po fázu únavy a depresie z dlhodobej psychickej záťaže, v závislosti od toho, aký postoj ku riešeniu konfliktu účastníci konfliktu zaujmú. Aby sme si bližšie ilustrovali všetky fázy vývoja konfliktu, budeme sa zaoberať konfliktom, ktorý sa nielenže nerieši, ale zúčastnené strany ho naopak svojim správaním a činmi ešte vyostrujú. Dôležité je vedieť, že: • do každej fázy konfliktu je možné vstúpiť riešením • každý konflikt nemusí prejsť všetkými fázami • čím skôr konflikt zachytíme a vyriešime, tým skôr predídeme ďalšej náročnejšej fáze • čím vyššia fáza, tým náročnejšia • fázami sa postupuje nielen hore, ale aj dole • koniec nevyriešeného konfliktu znamená začiatok nového konfliktu, čím sa spúšťa špirála konfliktu. Pozrime sa spolu na 6 fáz, štádií vývoja konfliktu. >>>

4.kapitola: MOJA ÚSTAVA - obsahuje aj toto... (klik na text)

Čo je to „moja ústava“? Tento príbeh som uviedla nie preto, aby všetci rodičia mali rovnaké životné hodnoty, ako tí z príbehu. Tento príbeh som uviedla preto, aby sme sledovali, že mať jasno vo svojich hodnotách, mať upratané vo svojom rebríčku hodnôt, je pre život potrebné a užitočné. Ľahšie sa nám s ním žije – ľahšie sa nám rozhoduje, lepšie sa nám komunikuje, lepšie sa nám organizuje čas a svoje aktivity, ľahšie sa nám zvládajú konflikty, ľahšie sa nám prekonávajú prekážky, ... Život podľa svojej ústavy je pre nás pokojnejším. A že v tom vidíme riziko? Riziko našej transparentnosti? Že nás niekto prekukne? To je krátkodobý pohľad, vymeňme ho za dlhodobý. Nebojme sa transparentnosti. Keď je jasno, nie je dusno. O čom to v nadpise tejto kapitoly hovorím? O akej ústave? Veď ústava je základný zákon štátu. Je potrebné mať ešte aj svoju vlastnú ústavu? Načo mi bude? V čom mi pomôže? Alebo to máte pomenované inak? Napr. kompas, buzola, biblia, almanach, základ, desatoro, podstata, GPS? Už som to počula nazvané ako svoj pomník vo svojom hlbokom vnútri, do ktorého mám vytesané svoje osobné hodnoty. Áno, ústavu ako základný zákon štátu musíme dodržiavať všetci - to je jasné, o tej teraz nehovorím. Ja hovorím o „mojej ústave“, o tej, ktorú chcem dodržiavať v mojom živote. A chcem je silnejšie ako musím. Sú to moje životné hodnoty, to čomu verím, na čom mi v živote najviac záleží, čo je pre mňa v živote najcennejšie, to podľa čoho žijem. Alebo žijem podľa ničoho? Tak potom sa nečudujme, že máme v hlave chaos, bordel. Zo všetkých vhodných názvov mi tu najlepšie sedí názov „ústava“, ktorý používam od prečítania knihy Debordelizácia hlavy od Iva Tomana. Každý človek má v sebe hodnoty, v ktoré verí, ktorým verí. Má ich viac - nie iba jednu. A preto si ich usporiada do rebríčka, do rebríčka svojich hodnôt. Každý človek má svoj rebríček hodnôt - každý človek má iný rebríček hodnôt. Každý človek má „svoju ústavu“. Ale nie každý o nej vie, nie každý ju vie pomenovať, nie každý ju používa, nie každý ju vie používať, nie každý ju chce používať, nie každý si ju vie zostaviť. Niekto robí podvody bez mihnutia oka, dokonca rád. Lebo osobný prospech (bez ohľadu na spôsob jeho dosiahnutia) je súčasťou jeho životných hodnôt, jeho rebríčka. Osobný prospech je na horných priečkach jeho rebríčka. >>>

5.kapitola: METÓDY zvládania konfliktov - obsahuje aj toto... (klik na text)

Štýly riešenia konfliktov: Hovorí sa, že ľudia v konflikte sa často správajú ako zvieratá. Možno aj z toho vznikli v teórii riešenia konfliktov pomenovania 5 štýlov riešenia konfliktov v nadväznosti na vyššie menované stratégie: 1. ŽRALOK >>> 2. KORYTNAČKA >>> 3. MEDVEDÍK >>> 4. LÍŠKA >>> 5. SOVA >>> Možno ste v tomto malom ZOO spoznali seba, svojho partnera, šéfa, kolegu, deti, svokru... Áno, každý z nás má tendenciu správať sa v konfliktnej situácii určitým spôsobom, určitým štýlom. Nie je nám daný iba jeden jediný štýl. Možno jeden štýl nám je blízky, je u nás dominantný – a ďalšie si ešte môžeme osvojiť. Dôležité je ich poznať.>>>

6. kapitola: TERAZ - obsahuje aj toto... (klik na text)

Viem, možno sa čudujete prečo táto kapitola je tu – v tejto mojej knižke o konfliktoch. Ako TERAZ ovplyvní moje konflikty. Čo má TERAZ spoločné so zvládaním konfliktov? Ja som presvedčená že viac, ako si to TERAZ na začiatku kapitoly dokážete pripustiť. Táto chvíľa – TERAZ – je to jediné, pred čím neunikneme. Nech sa deje, čo sa deje, jedna vec je istá – stále je TERAZ. Je rozumné skamarátiť sa s prítomným okamihom TERAZ, potom sa budete cítiť všade ako doma, nech ste hocikde. Keď sa v prítomnom okamihu necítite všade ako doma, budete všade so sebou nosiť svoje starosti. Rozdeľovanie života na minulosť, prítomnosť a budúcnosť je vytvorené mysľou. Minulosť a budúcnosť sú abstrakcie. Môžeme ich vnímať iba v prítomnom okamihu TERAZ – minulosť sa dá pamätať jedine v prítomnom okamihu a budúcnosť, keď prichádza, sa stáva prítomným okamihom. A preto jediná vec, ktorá je skutočná, je prítomný okamih TERAZ. Bolí nás minulosť, bojíme sa budúcnosti a uniká nám prítomnosť TERAZ. Často riešime naše rany minulosti alebo strach z budúcnosti, a prítomný okamih TERAZ nám preteká medzi prsty. My žijeme medzi minulosťou a budúcnosťou. Žijeme TERAZ. Skutočne reálne žiť sa dá len TERAZ. Meniť veci k lepšiemu, riešiť konflikty, môžeme len TERAZ. Vkladajme sa do prítomného okamihu, ten je dôležitý. Nie nemenná minulosť alebo neistá budúcnosť. Najpriamejšia cesta ku šťastiu a spokojnosti je schopnosť naplno žiť v prítomnosti. Tajomstvo spočíva v uvedomení si skutočnosti, že naše ego sa rado upína na minulosť (hoci tá sa už reálne nedá zmeniť) alebo budúcnosť (hoci ju nemôžeme na 100% poznať). Pochopenie, že jediná skutočná realita je prítomný okamih, umožňuje zbaviť sa neplodného pripútania k predstavám a naplno prijať svoj život teraz. Nič už nebude také ako kedysi, ale zato všetko môže byť také, ako ešte nikdy! >>>

7.kapitola: KOMUNIKÁCIA - obsahuje aj toto... (klik na text)

Tipy na domácu úlohu: • Ktorá technika aktívneho počúvania vám vyhovuje? • Ktoré pravidlo konštruktívnej hádky uplatníte ako prvé? • Akú spätnú väzbu dávate častejšie? >>>

8.kapitola: KLAMSTVO - obsahuje aj toto... (klik na text)

Klamármi sa nerodíme, klamármi sa stávame Detský svet má úplne iné pravidlá ako svet dospelých. Klamanie má úplne iný rozmer v detstve ako v dospelosti. V detstve sú kritériá pravdivosti veľmi posunuté aj preto, že deti do istého veku nevedia rozlišovať medzi realitou a fantazijným snením. Rozprávky nie sú klamstvom. Pri klamstve dieťaťa je správne brať do úvahy jeho vek. Deti do 6 rokov nedokážu klamať, ide častokrát o fantáziu alebo neschopnosť rozlíšiť realitu a fikciu. Preto o pravom klamstve hovoríme až u detí v školskom veku. V tomto veku sú schopné rozlíšiť, čo je pravda, a zároveň vedia, že klamať sa nesmie. Deti si zo začiatku myslia, že im rodičia dokážu čítať myšlienky. Až prvým a ďalším dômyselným klamstvom zistia, že žiadny človek nie je schopný čítať ich myšlienky. Je dôležité rozlišovať rôzne formy detského klamania. Je rozdiel medzi zapieraním, klamaním, povyšovaním alebo vychvaľovaním, zvaľovaním viny na iného, a nakoniec tým, čo je morálne najmenej prijateľné – podvodom k vlastnému prospechu a ku škode niekoho iného. Pre deti je dôležité poznať pravidlá - klamstvo je pomenované, odhalené, neakceptované. Naopak - ak sú deti do klamstva v rodine vťahované, naučia sa klamstvo nielen akceptovať, ale aj aktívne vytvárať. A neskôr často paradoxne voči rodičom. Deti sa nerodia ako klamári, klamármi sa stávajú našou výchovou. Klamanie dieťaťa sa rodičov obvykle hlboko dotýka. Berú to ako prejav nedôvery, osobného zlyhania, cítia sa urazení, ponížení. Často právom. Pre mnohých rodičov môže byť nemilým prekvapením to, keď zistia, že deti len kopírujú ich vlastné správanie, ktorého sú doma svedkami. Klamanie u detí začína úplne nevinne a je to paradox, ale deti učíme klamať my dospelí. Deti v predškolskom veku sú úprimné a pravdovravné. Hovoria a robia to, čo ich práve napadne. Svoje myšlienky a slová necenzurujú. Nemajú problém o niekom povedať, že je škaredý alebo tučný. A my sa za neho a za jeho slová často hanbíme. Učíme svoje dieťa, že tak nesmie hovoriť, že sa to nepatrí. Dieťa je prekvapené prečo, veď je to predsa pravda. Ako dieťa spoločensky dospieva, zistí, že je pre dospelý svet omnoho prijateľnejšie, keď nehovorí pravdu a občas zaklame. Dieťa sa naučí byť menej úprimné. Ale často mu nebýva jasná hranica medzi obmedzenou úprimnosťou a klamstvom. A tak býva poznávanie toho, čo je, a čo nie je lož, pre dieťa dosť náročné. Ak rodičia sami budú klamať, zapierať a vymýšľať si výhovorky, deti ich budú napodobňovať. Je to veľmi zradné. Napr. rodičia navádzajú dieťa, aby pred návštevou povedalo, že nie sú doma. Alebo ak sa ich dieťaťu nechce ísť na návštevu ku priateľom, rodičia mu poradia, aby povedalo, že je choré. Jednak dávajú dieťaťu návod, ako sa v živote vyhnúť nepríjemným situáciám, jednak naň nakladajú bremeno spolupodieľania sa na klamstve. Namiesto toho, aby ho naučili povedať pravdu. Klamstvo je obrovská záťaž, no je naozaj obdivuhodné, ako ľahko s ním mnohí dokážu žiť. Už si na tú záťaž zvykli. Niet sa čomu diviť, možno to trénujú od detstva. Pre mnohých je to model fungovania, model rýchleho vyhnutia sa konfliktom. Aj to iba zdanlivo, pretože vonkajšiemu konfliktu sa síce vyhnú, no dobrovoľne idú do vnútorného konfliktu. Do nečistého kompromisu samých so sebou. A potom jedného dňa sa cítia podvedení, keď zistia, že im vlastné dieťa klame.>>>

9.kapitola: ROZHODOVANIE - obsahuje aj toto... (klik na text)

Len málo vecí má na náš život tak zásadný vplyv ako kvalita našich rozhodnutí. Ako vyzerajú naše vzťahy, naše životy, ako šťastní alebo nešťastní sa cítime, ako sme na tom zdravotne, finančne,... to je len pár príkladov dôsledkov, ktorých príčinou boli do veľkej miery naše predchádzajúce rozhodnutia. To, čo často označujeme za šťastie, je správna voľba v správnom čase. Významnou zložkou šťastia je umenie správneho rozhodovania. Kvalita nášho života do veľkej miery závisí od kvality našich rozhodnutí. Rozhodovanie je dôležitou súčasťou nášho života, lebo ovplyvňuje nielen náš život, ale často aj životy iných ľudí. Podľa prieskumu realizovaného na Cornellovej univerzite, denne prijmeme priemerne až 3 tisíc rôznych rozhodnutí. Niektoré z nich sú pre nás len bežnou rutinou, iné nám robia vrásky na čele a dajú nám poriadne zabrať. Uvedený údaj tak svedčí o tom, aké dôležité je vedieť sa správne rozhodovať. Pre niekoho smutná správa je, že sa rozhodovaniu v živote nedá uniknúť. Občas mu uniknúť chceme, rozhodnutie odkladáme a odkladáme, a ono nás aj tak dobehne. Rozhodovaniu sa dlhodobo nevyhneme. Nie je život bez rozhodovania. Do konca nášho života budeme musieť urobiť nespočítateľné množstvo rozhodnutí. A každé z nich nejakým spôsobom ovplyvní náš život, našu budúcnosť. Pre všetkých dobrá správa je, že sa rozhodovaniu dá naučiť. Keď sa naučíme rozhodovať tak, aby do nášho života i života iných ľudí prúdilo viac dobra, urobili sme dôležitý krok na ceste k osobnej zrelosti. Náš život je výsledkom rozhodnutí, ktoré sme urobili v minulosti. Pokiaľ chceme na našom živote niečo zmeniť, pokiaľ chceme iný výsledok, potrebujeme začať robiť iné rozhodnutia. Náš životný úspech závisí na našich rozhodnutiach, nie na podmienkach, ktoré máme. >>>

Pár slov na záver obsahuje aj toto ...(klik na text)

Nebuďte smutní! Kde niečo končí – niečo iné začína. A skutočná zábava začne práve teraz. Teraz je čas vášho rozhodnutia, čo so získanými poznatkami urobíte. Či budú jednými z mnohých síce pekných ale odložených, alebo budú príležitosťou na ich uplatnenie v praxi, v bežnom každodennom živote. Je to len a len vaše rozhodnutie, nikoho iného. Ja si veľmi želám to druhé a keď budete pri tom potrebovať pomoc, máte na mňa kontakt – ozvite sa. Mediáciou pomáham riešiť konflikty medzi viacerými účastníkmi, koučingom a osobitne kresťanským koučingom pomáham vám vo vás nájsť vaše odpovede na vaše otázky, pomáham vám vo vás nachádzať vaše riešenia vašich problémov, konfliktov. >>>

Ako by som prínos knižky nakreslila?  Takto >>>

konflikt,zručnosť,klúčodkonfliktu, dodkadanova,mediator, kouč, krestanskykouč

Čo za to? 

 • kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova1 ks knižky "Kľúč od konfliktu" 
 • v elektronickej alebo tlačenej forme (podľa vášho výberu)
 • v rozsahu 9 kapitol
 • viac ako 99 strán textu kapitol (A4 na výšku)
 • viac ako 50 500 slov
 • každá kapitola začína peknou myšlienkou
 • pokračuje poučným príbehom
 • rozoberie obsah  danej kapitoly
 • záver kapitoly ponúka konkrétne tipy na domácu úlohu 
 • 1 knižka štandardne za 9 €, slovom deväť Euro
 • teraz špeciálna vianočná ponuka 

A čo je bonus ku knižke? 

 • 30 min. online konzultácia ku knižke alebo ku konkrétnej životnej situácii majiteľa e-knižky
kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Čo o knižke hovoria jej prví čitatelia?

"Z knižky je cítiť, že bola písaná s láskou. Priznám sa, že nabúrala moje presvedčenie, že konflikty sú zlé a keď chce byť človek lepší a pracovať na sebe, mal by sa konfliktom vyhýbať. Aspoň tak som bola vychovávaná. Kľúč od konfliktu nie je knižka na jedno prečítanie. Téme konfliktov sa venuje komplexne, do hĺbky. Od teórie po praktické návody, ako sa naučiť ich zvládať. Nabúrava všeobecné presvedčenie, že konflikty sú negatívne a treba sa im vyhýbať. Odporúčam knižku každému, kto nechce životom len preplávať, ale ho vedome tvoriť."
Martina MichalíkováBratislava
"E-knižka mapuje a analyzuje konflikt z rôznych pohľadov, čo čitateľovi poskytuje ucelený pohľad na konflikt. Čo dodáva publikácii originalitu je to, že čitateľ v každej kapitole má myšlienku na zamyslenie a inšpirujúci príbeh. Edukačný rozmer dodávajú "Tipy na domácu úlohu", kde ak si zoberieme jednu kapitolu na každý deň môžeme sebareflexiou prísť k úvahe čo pre mňa a v mojom živote, resp. v mojom okolí znamená konflikt, ako ho riešim? Som nositeľom konfliktu alebo skôr katalyzátor v konfliktných situáciach? To je prednosť e-knižky, pre ktorú by si ju mal každý prečítať. Verím, že čitateľ po prečítaní e-knižky si povie spolu s autorkou "Konfliktov sa nebojím".
PhDr. Ernest Kováč, predseda Asociácia mediátorov Slovenska, Bratislavawww.amssk.sk
"Každý poznáme situácie v živote, keď sa s niekým nezhodneme, nevieme dohovoriť a v horšom prípade začína dochádzať ku konfliktu. Nemám tieto situácie rada, lebo sa mi zdajú mrhaním času a energie. Tú radšej využijem na jeho riešenie. Ale ako na to, ak sa stretnete s človekom, ktorý každý iný názor berie ako urážku a v konfliktoch sa vyslovene vyžíva? S týmto som si nevedela poradiť a môj nekonfliktný postoj ma trápil, zvlášť keď si ho druhá strana vysvetľovala ako slabosť a zlyhanie. V tomto e-booku som zistila, že idem na vec správne, že nie je zlé nebojovať, že je to jedna z ciest riešenia. Dokonca autorka ponúka aj návody na to, ako sa rozhodovať, ako komunikovať a byť v súlade sám so sebou. Sú to témy, ktoré spolu úzko súvisia a ja som veľa pochopila. Niektoré metódy rozhodovania som už aj použila a som veľmi spokojná, lebo správne rozhodnutie a dobré odkomunikovanie pri probléme mi dalo veľa sily a energie, ktorú som pri jej správnom použítí nemusela míňať na konfliktné situácie, lebo žiadne nevznikli :-)"
Slávka Ramsová, interiérová dizajnérka a lektorkawww. slavkaramsova.sk
"Dodka, vesmír vie čo má robiť. Tvoja kniha mi prišla do rúk práve v správnom čase. Knihu by si mal prečítať každý z nás. Som presvedčený, že by bolo menej svárov, nedorozumení. Máš pravdu v tom, že každý z nás rieši nejaký konflikt, problém. A každý deň. Ani som nevedel, čo všetko súvisí s konfliktom. Aké sú možnosti a kroky, ktoré vedia problém, či konflikt usmerniť, vyriešiť. Viem sám, že je to náročné na čas. Našiel som sa v Tvojich názoroch, v prezentovaných krokoch k riešeniu problému. Niektoré mi boli veľmi blízke, niektoré sú AHA momentom, otvorilo mi to nové možnosti v riešeniach problému ako takého. Mne osobne pomohli a pomáhajú Tvoje informácie k riešeniu v partnerskom vzťahu, pozerať sa na problém z rôznych uhlov pohľadu. I keď slovo konflikt nerád používam, pripadá mi ako silné slovo. Dostal som do stavu, kedy pozretím na problém z iného uhla, vidím nové možnosti riešenia. Nie je to proces jednoduchý, ale je tam cesta. Musel som sa vracať k už prečítaným stránkam, aby sa mi myšlienky vrátili k podstate. A stále sa vraciam. Som typom človeka, ktorý konflikt nevyhľadáva, snažím sa byť diplomatom. Nerád vidím ľudí nešťastných, nahnevaných, bezradných. Preto v živote hľadám riešenia, ktoré neubližujú. Som technický typ, celý môj život sa točí v servise strojov. Je to o pomáhaní. Baví ma infomarketing, kde ukazujem ľuďom Cestu za slobodou. A ciest je tiež viacero. Som Ti vďačný za Tvoj diamant, kde si dala na tanier podstatné informácie. Zžiť sa a uviesť do praxe, do života, to bude už dlhšia cesta. Ale som nesmierne vďačný, že som si ju mohol prečítať. Nebude to len raz."
Pavel Navrátilwww.vernostnakarta.com
"Dodkinu knihu som mala možnosť prečítať niekoľkokrát. Veľa vecí poznám, ALE ... nevyužívam. Úžasné je, že tu nájdete more príkladov na zlepšenie a zmenu seba alebo situácie, ktorú práve potrebujete riešiť. JA som v nej objavila skvelé indiánske pravidlo rozhodovania, ako ušité pre mňa (nájdete v kap.9) a tiež mnohé paralely môjho osobného života. Akoby tú knihu písala o mne... Každá kapitola mi priniesla isté poznanie, ale najväčší AHA moment som našla v tej o konfliktoch. Myšlienky v nej mi celkom zmenili nazeranie na svet konfliktov: „Konflikty nie sú dobré ani zlé, sú iba príležitosťou zmeniť danú situáciu... Konflikty neprichádzajú ku nám zvonka, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Príčina všetkých konfliktov tkvie v nás samých, prichádzajú z nášho vnútra - tam treba začať. A teda, že nejde o to, čo sa deje – podstatné je, aký máme k tomu postoj, ako sa k tomu postavíme. Nesnažme sa zmeniť druhého človeka – to nie je v našich rukách ani silách. Zmeňme náš prístup ku nemu." A to je plne v našich rukách, ale toto si asi každý z nás NEuvedomuje každý deň. A toho sa budem držať. Ďakujem za toto poznanie."
Monika Gaherová www.onlineoffice.sk www.pocitacprezeny.sk
kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

⇒ Pre záujemcov o platbu platobnou kartou doporučujem túto cestu ⇓⇓⇓

⇒ Pre záujemcov z Česka (úhrada v Kč) doporučujem tieto cesty ⇓⇓⇓