3 hlavné motívy samovražedných pokusov

Život sme dostali zadarmo, ale nie nadarmo. Prečo sa ho niekto chce dobrovoľne vzdať ? Viem, je to ťažká téma. Neviem, či to chcete vedieť. Ak áno, čítajme ďalej spolu  >>>  

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v Slovenskej republike zomrelo v roku 2014 na  dokonanú samovraždu 567 osôb. Podľa rovnakého zdroja v roku 2015 to bolo na Slovensku 592 osôb a v roku 2016 zomrelo na dokonanú samovraždu v SR  545 osôb. 

V roku 2014 bolo na Slovensku hlásených 822 samovražedných  pokusov. Počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 567 + pokusov 822 ) tak spolu činil  1 389 prípadov.

V roku 2015 bolo 859 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 592 + pokusov 859) tak bol spolu 1451 (+62 oproti roku 2014).

V roku 2016 bolo 951 samovražedných pokusov, počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd 545 + pokusov 951) tak bol spolu  1496 (+45 oproti roku 2015).

Vidíme rastúci trend úmyselných sebapoškodení (samovraždy+pokusy). 

Pri dokonaných samovraždách je zrejmá vysoká prevaha mužov – v roku 2014 to bolo 493 mužov, v roku 2015 to bolo 497 mužov, v roku 2016 až 84% zo všetkých samovrážd.  Samovraždy žien – 74 žien v roku 2014, 95 žien v roku 2015, v roku 2016 16%.

Samovraždy oboch pohlaví boli páchané prevažne osobami vo veku 50 – 59 a 40-49 rokov. Je veľmi smutné čítať, že v roku 2016 bola dokonaná samovražda aj samovražedné pokusy aj u detí do 14 rokov, u mladistvých vo veku 15-19 rokov bolo dokonca 15 samovrážd a 95 samovražedných pokusov v roku 2016 u nás na Slovensku. 

Najvyšší výskyt samovrážd v roku 2014 aj v roku 2015 aj v roku 2016 bol v  Banskobystrickom kraji.

Samovražedné pokusy boli v roku 2016 najviac u ľudí vo veku 30-39  a 20-29 rokov Samovražedné pokusy boli najčastejšie vykonávané osobami s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji v roku 2014 aj v roku 2015, v roku 2016 v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Čo ešte hovoria štatistiky za rok 2016 ?

  • miestom vykonania činu (samovraždy aj pokusy) bol najčastejšie domov
  • najviac samovrážd aj samovražedných pokusov bolo vykonných v pondelok
  • najviac samovrážd bolo dokonaných v mesiaci november  
  • najviac samovražedných pokusov bolo v máji   
 • najviac pokusov o samovraždu tvorili slobodní 

Poznámka :  Samovraždy hlásia príslušné pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pokus o samovraždu hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria. Hláseniu podlieha osoba, ktorá sa pokúsila o samovraždu a ktorej bola poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení. Údaje nezahŕňajú osoby, ktorým bola poskytnutá iná zdravotná starostlivosť (napr. na internom oddelení, chirurgii a pod.) než psychiatrická. 

Aké sú hlavné príčiny týchto konaní v mierovej dobe, v dobe materiálneho dostatku ? Pri samovraždách sa to už v prevažnej väčšine prípadov oficiálne nedozvieme. Pri samovražedných pokusoch sú to tieto 3 hlavné motívy činu :  

  • 39 % (2014) a 42 % (2015) a 45,2% (2016) tvorili konflikty a rodinné problémy 
  • 24 % (2014) a 18 % (2015) a 16,5%(2016) iné vnútorné osobné konflikty a problémy 
 • 10% (2014) a 13 % (2015) a 9,7%(2016) konflikty a existenčné problémy. 

Nevieme riešiť svoje konflikty. Neučili nás to v žiadnej škole, niečo sme odpozorovali od rodiny, okolia.  

Naučme sa VČAS zvládať naše problémy a konflikty. Každý problém má riešenie.  

Nedovoľme problémom prerásť nám cez hlavu. Majme svoje problémy pod kontrolou.

Konflikty aj rodinné problémy sa dajú riešiť mediáciou. Už ste o nej počuli ? Pozvala som ju na kávičku, aby mi zodpovedala top 7 otázok o nej, a je z toho e-kniha ZDARMA tu : 

Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať ! To je krédo mojej knižky o zvládaní konfliktov, ktorá na vás čaká tu >>>   vyzerá takto Klucodkonfliktu, dodkadanova

Zaujal vás článok ? Chcete vedieť medzi prvými, keď napíšem ďalší ? Rada vám dám vedieť na váš email. 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Som certifikovaný mediátor + kresťanský kouč. Som autorkou e-knižky "Kľúč od konfliktu" , a napísala som pre vás aj e-knižku "Na kávičke s Mediáciou". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>
Komentáre