Tu je pripravená vyraziť na svoju e-cestu do e-sveta moja e-knižka s názvom :  

KĽÚČ OD KONFLIKTU   

aby dorazila do reálneho sveta, do skutočného života každého človeka, ktorý ju potrebuje. 

Tak, moja milá, nech sa ti vo svete darí pomáhať ľuďom uľahčiť ich životy a pamätaj, že kľúč na zvládanie prekážok si nesieš v sebe!  

Tvoja autorka Dodka ♥ 

Aká je hlavná myšlienka knižky? Aké je krédo e-knižky? 

Je nemožné žiť bez konfliktov - je rozumné naučiť sa ich zvládať. 

Čo e-knižka obsahuje? 

 • Pár slov na úvod
 • Pár slov o autorke
 • Obsah
 • 9 kapitol na 99 stranách formátu A4 na výšku
 • Každá kapitola obsahuje peknú myšlienku, príbeh, obsah kapitoly a tipy na domácu úlohu= 9 myšlienok, 9 príbehov, 9x3 a viac tipov na domáce úlohy.
 • Pár slov na záver
 • Použitá literatúra

Pár slov na úvod obsahuje aj toto ... (klik na text)

Prečo som sa rozhodla napísať túto knižku? Lebo nemôžem inak, lebo to tak cítim z môjho srdca, z môjho presvedčenia, z mojej „ústavy“. Veľmi som chcela ľudskou rečou napísať knižku o konfliktoch, až tak veľmi, že som musela - aby som sa mohla raz pozrieť sama sebe do očí. Napísala som ju tak, ako by som ju ja rada čítala v čase, keď som o konfliktoch vedela tak málo ako si myslím, že sa o konfliktoch teraz všeobecne vie. Človek dneška zvláda vesmírne vzdialenosti - mal by dokázať zvládnuť aj malý priestor medzi ním a tým druhým človekom. Hoci nás o konfliktoch v škole neučili, vieme si toto „učivo“ dobrať. Ani práci s mobilným telefónom, s internetom, so sociálnymi sieťami, atď. nás v škole neučili, a ako ju bravúrne denne zvládame – lebo to potrebujeme, tak sme si učivo sami aktívne dobrali. Rovnako aj zvládanie konfliktov potrebujeme pre život náš každodenný, tak si učivo vieme dobrať. V tejto knižke využívam symboliku zámok a kľúč v jej názve, v grafike aj v logike - konflikt predstavuje zámok a riešenie predstavuje kľúč. Na to, aby som dvere otvorila, potrebujem použiť správny kľúč – nie poznať do detailov každú súčiastku zámku a jej mechanizmus. Aký kľúč použijeme je v našich rukách – zloženie zámku nie. Niekomu trvá celý život kým pochopí, že problémy tu nie sú na to, aby nás trápili, ale na to, aby nás posunuli dopredu.

Pár slov o autorke obsahuje aj toto ... (klik na text)

Dlho som si myslela, že istí ľudia problémy majú – a iní nie. Dlho som bola presvedčená, že istí ľudia problémy prevažne vytvárajú a istí ľudia ich prevažne riešia. Dlho som vnímala, že niektorí ľudia sa z problémov vyzujú a iní sa v nich topia. Dlho som verila, že jedinou správnou cestou je predchádzanie problémom – že je možný život bez problémov. Dlho som sa domnievala, že schopnosť riešiť problémy človek dostáva alebo nedostáva do výbavy už pri jeho narodení, a ďalej nič - bodka. Dlho som žila v názore, že keby sa dalo riešeniu problémov naučiť, tak by sa to predsa učilo v škole ako hlavný predmet. Dlho som pozorovala, študovala, pracovala a hlavne žila život plný problémov a konfliktov…, aby som včas pochopila, že konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života. Majú ich všetci. Ľudia sa líšia hlavne spôsobom ich riešenia. Zvládanie problémov a riešenie konfliktov sa dá naučiť. Je nemožné žiť bez konfliktov - je rozumné naučiť sa ich zvládať.

Obsah obsahuje aj toto ...(klik na text)

9 kapitol, každá začína peknou myšlienkou a poučným príbehom, pokračuje bohatým obsahom kapitoly a končí 3 Tipmy na domácu úlohu. V obsahu sú aj Tipy na čítanie tejto knižky : • Môžete sa rozhodnúť čítať knižku od začiatku do konca - to doporučujem. • Môžete sa rozhodnúť čítať od najzaujímavejšej kapitoly pre vás. • Určite nevynechajte úvod a záver. • Otvorte si súbor „Poznámky ku knižke Kľúč od konfliktu“, keďže priamo do e-knižky sa nedajú robiť poznámky a tlačenú knižku si nechcete počmárať. • Po každej kapitole si do Poznámky zapíšte čo vás zaujalo, čo vám počas čítania napadlo, aký AHA moment, ako to môžete uplatniť vo vašom reálnom živote, čo urobíte ako prvé, vaše otázky k obsahu kapitoly. • V súbore Poznámky je dobré zapisovať si aj svoje domáce úlohy z každej kapitoly. • K súboru Poznámky sa budete vracať vždy, keď to bude pre vás potrebné. • Súbor Poznámky mi môžete poslať po vašich úpravách a pôjdeme s nimi spolu ďalej. • Tak poďme na to, už sa neviem dočkať!

1.kapitola obsahuje aj toto ...(klik na text)

2. kapitola obsahuje aj toto ... (klik na text)

3. kapitola obsahuje aj toto... (klik na obrázok)

7. kapitola obsahuje aj toto... (klik na text)

8. kapitola obsahuje aj toto... (klik na text)

9. kapitola obsahuje aj toto... (klik na text)

Pár slov na záver obsahuje aj toto ...(klik na text)

Nebuďte smutní! Kde niečo končí – niečo iné začína. A skutočná zábava začne práve teraz. Teraz je čas vášho rozhodnutia, čo so získanými poznatkami urobíte. Či budú jednými z mnohých síce pekných ale odložených, alebo budú príležitosťou na ich uplatnenie v praxi, v bežnom každodennom živote. Je to len a len vaše rozhodnutie, nikoho iného. Ja si veľmi želám to druhé a keď budete pri tom potrebovať pomoc, máte na mňa kontakt – ozvite sa. Mediáciou pomáham riešiť konflikty medzi viacerými účastníkmi, koučingom a osobitne kresťanským koučingom pomáham vám vo vás nájsť vaše odpovede na vaše otázky, pomáham vám vo vás nachádzať vaše riešenia vašich problémov, konfliktov.

Čo za to? 

 • kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova1 ks e-knižky "Kľúč od konfliktu" v rozsahu 9 kapitol,
 • viac ako 99 strán (A4 na výšku),
 • každá kapitola začína peknou myšlienkou,
 • pokračuje poučným príbehom,
 • rozoberie obsah  danej kapitoly
 • záver kapitoly ponúka konkrétne tipy na domácu úlohu 
 • to všetko za 9 €, slovom deväť Euro.

A čo je bonus ku knižke? 

 • 30 min. online konzultácia ku knižke alebo ku konkrétnej životnej situácii majiteľa e-knižky
kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Čo o knižke hovoria jej prví čitatelia?

"Z knižky je cítiť, že bola písaná s láskou. Priznám sa, že nabúrala moje presvedčenie, že konflikty sú zlé a keď chce byť človek lepší a pracovať na sebe, mal by sa konfliktom vyhýbať. Aspoň tak som bola vychovávaná. Kľúč od konfliktu nie je knižka na jedno prečítanie. Téme konfliktov sa venuje komplexne, do hĺbky. Od teórie po praktické návody, ako sa naučiť ich zvládať. Nabúrava všeobecné presvedčenie, že konflikty sú negatívne a treba sa im vyhýbať. Odporúčam knižku každému, kto nechce životom len preplávať, ale ho vedome tvoriť."

Martina MichalíkováBratislava

"Dodka, vesmír vie čo má robiť. Tvoja kniha mi prišla do rúk práve v správnom čase. Knihu by si mal prečítať každý z nás. Som presvedčený, že by bolo menej svárov, nedorozumení. Máš pravdu v tom, že každý z nás rieši nejaký konflikt, problém. A každý deň. Ani som nevedel, čo všetko súvisí s konfliktom. Aké sú možnosti a kroky, ktoré vedia problém, či konflikt usmerniť, vyriešiť. Viem sám, že je to náročné na čas. Našiel som sa v Tvojich názoroch, v prezentovaných krokoch k riešeniu problému. Niektoré mi boli veľmi blízke, niektoré sú AHA momentom, otvorilo mi to nové možnosti v riešeniach problému ako takého. Mne osobne pomohli a pomáhajú Tvoje informácie k riešeniu v partnerskom vzťahu, pozerať sa na problém z rôznych uhlov pohľadu. I keď slovo konflikt nerád používam, pripadá mi ako silné slovo. Dostal som do stavu, kedy pozretím na problém z iného uhla, vidím nové možnosti riešenia. Nie je to proces jednoduchý, ale je tam cesta. Musel som sa vracať k už prečítaným stránkam, aby sa mi myšlienky vrátili k podstate. A stále sa vraciam. Som typom človeka, ktorý konflikt nevyhľadáva, snažím sa byť diplomatom. Nerád vidím ľudí nešťastných, nahnevaných, bezradných. Preto v živote hľadám riešenia, ktoré neubližujú. Som technický typ, celý môj život sa točí v servise strojov. Je to o pomáhaní. Baví ma infomarketing, kde ukazujem ľuďom Cestu za slobodou. A ciest je tiež viacero. Som Ti vďačný za Tvoj diamant, kde si dala na tanier podstatné informácie. Zžiť sa a uviesť do praxe, do života, to bude už dlhšia cesta. Ale som nesmierne vďačný, že som si ju mohol prečítať. Nebude to len raz."

Pavel Navrátilwww.vernostnakarta.com

"Každý poznáme situácie v živote, keď sa s niekým nezhodneme, nevieme dohovoriť a v horšom prípade začína dochádzať ku konfliktu. Nemám tieto situácie rada, lebo sa mi zdajú mrhaním času a energie. Tú radšej využijem na jeho riešenie. Ale ako na to, ak sa stretnete s človekom, ktorý každý iný názor berie ako urážku a v konfliktoch sa vyslovene vyžíva? S týmto som si nevedela poradiť a môj nekonfliktný postoj ma trápil, zvlášť keď si ho druhá strana vysvetľovala ako slabosť a zlyhanie. V tomto e-booku som zistila, že idem na vec správne, že nie je zlé nebojovať, že je to jedna z ciest riešenia. Dokonca autorka ponúka aj návody na to, ako sa rozhodovať, ako komunikovať a byť v súlade sám so sebou. Sú to témy, ktoré spolu úzko súvisia a ja som veľa pochopila. Niektoré metódy rozhodovania som už aj použila a som veľmi spokojná, lebo správne rozhodnutie a dobré odkomunikovanie pri probléme mi dalo veľa sily a energie, ktorú som pri jej správnom použítí nemusela míňať na konfliktné situácie, lebo žiadne nevznikli :-)"

Slávka Ramsová, interiérová dizajnérka a lektorkawww. slavkaramsova.sk

"Dodkinu knihu som mala možnosť prečítať niekoľkokrát. Veľa vecí poznám, ALE ... nevyužívam. Úžasné je, že tu nájdete more príkladov na zlepšenie a zmenu seba alebo situácie, ktorú práve potrebujete riešiť. JA som v nej objavila skvelé indiánske pravidlo rozhodovania, ako ušité pre mňa (nájdete v kap.9) a tiež mnohé paralely môjho osobného života. Akoby tú knihu písala o mne... Každá kapitola mi priniesla isté poznanie, ale najväčší AHA moment som našla v tej o konfliktoch. Myšlienky v nej mi celkom zmenili nazeranie na svet konfliktov: „Konflikty nie sú dobré ani zlé, sú iba príležitosťou zmeniť danú situáciu... Konflikty neprichádzajú ku nám zvonka, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Príčina všetkých konfliktov tkvie v nás samých, prichádzajú z nášho vnútra - tam treba začať. A teda, že nejde o to, čo sa deje – podstatné je, aký máme k tomu postoj, ako sa k tomu postavíme. Nesnažme sa zmeniť druhého človeka – to nie je v našich rukách ani silách. Zmeňme náš prístup ku nemu." A to je plne v našich rukách, ale toto si asi každý z nás NEuvedomuje každý deň. A toho sa budem držať. Ďakujem za toto poznanie."

Monika Gaherováwww.onlineoffice.sk www.pocitacprezeny.sk
kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Pre záujemcov z Česka (úhrada v kč) doporučujem túto cestu ⇓⇓⇓