Ako prebieha mediácia ?

Keď už vieme čo je mediácia, kto je mediátor aj kde ho nájdeme, aj či je mediácia pre nás vhodná… je čas oboznámiť sa s tým,  ako mediácia prebieha.  Mediácia je cesta, ktorá sa prejde krokmi – ja vás nimi prevediem. Aj v tomto článku, a keď budete chcieť aj v reálnom živote.

Mediácia ako cesta sa skladá z týchto základných krokov :

1.Predmediačný krok – oslovenie mediátora, prvé konzultačné stretnutie, posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu, mediácia,mediatorkontaktovanie druhej strany, dohodnutie prvého mediačného stretnutia.

Mám s niekým spor alebo konflikt, s ktorým si neviem sám alebo aj s druhom stranou poradiť. Nedarí sa nám ho riešiť, naopak problém graduje. Nájdem si svojho mediátora, oslovím ho a dohodnem si s ním prvú konzultáciu (osobne, telefonicky). S mediátorom si prejdem podstatu sporu aj moje doterajšie kroky k riešeniu. Mediátor posúdi, či je spor vhodný na mediáciu a či má záujem mediáciu viesť. Mediácia je dobrovoľný proces – dobrovoľnosť aj pre mediátora. Ak váš prípad nevezme jeden, obrátite sa na druhého mediátora. Mediátorovi dáte kontakt na druhú stranu a on sa pokúsi dohodnúť vaše spoločné mediačné stretnuie. Toto doporučujem urobiť aj v prípade, ak vám druhá strana povedala že o mediáciu nemá záujem. Je úlohou mediátora druhú stranu osloviť a získať jej súhlas s mediáciou. Mediáciu je možné začať až po vyslovení súhlasu strán sporu s mediáciou. Toto je podstata predmediačného kroku – dohodnutie dňa, hodiny a miesta konania prvého mediačného stretnutia. Koná sa na neutrálnej pôde – obvykle v mediačnej kancelárii.

2. Mediačné stretnutie – môže byť spoločné alebo oddelené. Obvyklé aj mnou odporúčané sú spoločné stretnutia zúčastnených strán sporu a mediátora.  Oddelené stretnutie (jedna strana a mediátor, druhá strana a mediátor) sa využíva výnimočne.  Najčastejším miestom konania mediácie je mediačná kancelária. Mediačné stretnutie trvá cca 1 hodinu, môžu sa dohodnúť aj na dlhšom. Počet mediačných stretnutí na jednu mediáciu je cca 2-3, podľa náročnosti sporu aj účastníkov. Mediačné stretnutie má 6 krokov : 

riešenie konfliktov, spotrebiteľské spory

1. Úvod – dohodnutie pravidiel mediácie, časovej aj finančnej náročnosti. Mediácia sa začína spísaním Dohody o riešení sporu mediáciou.

2. Rekonštrukcia sporu – každá strana má svoj rovnako dlhý „neprerušovaný čas“ na objasnenie svojho pohľadu na spor

3. Definovanie sporu – pomenovanie podstaty sporu. Ak je konfliktov viac, určiť poradie ich riešenia.

4. Tvorba možností riešenia konflitku – navrhovanie riešení a vyjednávanie strán za pomoci mediátora

5 . Napísanie dohody –  hľadanie najpresnejšej formulácie dohody, jej  odsúhlasenie, napísanie a podpísanie

6.  Záver –  poďakovanie, podpora k plneniu dohody, ponuka kontrolného stretnutia

Sú možné 3 základné závery mediáčného stretnutia  = dohoda alebo čiastočná dohoda alebo žiadna dohoda. 

Nech je priebeh a ukončenie mediačného stretnutia akokoľvek náročný – vždy končí pozitívne, lebo posunulo poznanie pohľadov na konflikt, posunulo v tvorbe návrhov riešení, posunulo vo vedomí záujmu riešiť konflikt. Možno celý konflikt nevyriešilo, ale určite posunulo.

3. Pomediačný krok – mediátor môže kontaktovať strany sporu istý čas po ukončení mediácie (napr. po 2-3 mesiacoch) so záujmom o priebežné plnenie mediačnej dohody. Ak sa plnenie nekoná alebo nie v plnom rozsahu dohody, môže mediátor stranám navrhnúť kontrolné stretnutie. Je možné , aby sa na ňom dohodli už v Dohode o ukončení mediácie.

Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka !

mediacia mediatorTak, už sme v mediácii a zvládaní konfliktov opäť múdrejší. Ak chcete mať základné informácie o mediácii pokope a poruke, stiahnite si môj ebook ZDARMA o mediácii s názvom „Na kávičke s Mediáciou“. Na kávičku som pozvala pani Mediáciu, aby nám zodpovedala na vašich 7 top otázok o nej. Na kávičku ste pozvaní, pridajte sa ! Ebook je TU. 

Je nemožné žiť bez problémov, je rozumné naučiť sa ich zvládať.

Dodka Danová
Som expert na mimosúdne riešenie sporov, certifikovaný mediátor. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov a sporov. Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať ! Som autorkou e-knihy "Na kávičke s Mediáciou". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>
Komentáre
 • Dodka Danová 

  mediátor+autor blogu "Zvládanie konfliktov"

  "Je nemožné žiť bez konfliktov -

  je rozumné naučiť sa ich zvládať !"

  dodkadanova, mediacia, mediator, zvladanie konfliktov

 • Moja E-KNIHA ZDARMA o mediácii – klik na obrázok !

  dodkadanova, jozefa danova

 • Na FB som tu, pridajte sa !
 • Rubriky blogu :
 • Moje najnovšie články :
 • Kde nájdem mediátora ?

 • E-KNIHA ZDARMA „Na kávičke s Mediáciou „

  Poznáte Mediáciu ? Už ste o nej niečo počuli ? Spoznajte ju lepšie, pozvala som ju na kávičku ... Pridajte sa !

 • Na FB som tu, pridajte sa !
 • CItát na dnešný deň :